• Beste Bezoeker,

  Het zal je niet ontgaan zijn dat er een wereldwijde uitbraak is van een nieuw coronavirus met officiële naam SARS-CoV-2. De naam van de ziekte die dit virus veroorzaakt is COVID-19. De ziekte is besmettelijk en verspreidt zich snel. Het is niet 'zomaar een griepje'. De gevolgen van de ziekte, mede omdat er geen vaccin tegen is, kunnen ernstig zijn. Niet alleen voor ouderen en mensen met onderliggende medische problemen: momenteel betreft het in de helft van COVID-19 patiënten op IC's in Nederland mensen van onder de 50; de jongste patiënt is slechts 16 jaar oud.

  De overheid heeft maatregelen ingesteld om de snelheid van verspreiding af te remmen, zodat de druk op de gezondeidszorg en andere cruciale sectoren niet in een keer te groot is. Hoewel het aantal kritieke patiënten nog relatief klein is, betekent een IC-opname wel een verblijf van een paar weken en de noodzaak tot beademing. COVID-19 kan namelijk ernstige longproblemen veroorzaken.

  Veel mensen die besmet zijn met het virus zullen alleen milde klachten ervaren. Ook is het inmiddels erg aannemelijk dat mensen zonder klachten de ziekte kunnen verspreiden. Om deze reden is op 15 maart besloten tot vergaande maatregelen. Grotere bijeenkomsten worden geschrapt, scholen en horeca- en sportgelegenheden worden gesloten, iedereen wordt gevraagd sociale contacten te minimaliseren en in het dagelijks leven anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

  Help mee om de verspreiding van dit virus af te remmen. Op deze manier kan voorkomen worden dat niet teveel mensen tegelijk de ziekte krijgen. Als iedereen een steentje bijdraagt, is het mogelijk om Italiaanse toestanden te voorkomen. Wil je weten hoe je kan helpen? Kijk dan op de website van de Nederlandse overheid, het RIVM of de WHO. Op deze pagina kun je zien hoeveel bevestigde COVID-19 meldingen er in Nederland zijn.

  Belangrijk: vermoed je dat je klachten hebben die duiden op een besmetting met het nieuwe coronavirus? Ga dan niet naar je huisarts toe, maar bel deze indien je hulp nodig hebt. Kijk op thuisarts.nl voor meer informatie.

  Stay safe!

‘Dat pillen testen op festivals levens redt, is niet wetenschappelijk bewezen’ (opiniestuk)

Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories

Roze Olifant

DF Staff
Forumleiding
Moderator
Top Tripreporter
https://www.knack.be/nieuws/belgie/dat-pillen-testen-op-festivals-levens-redt-is-niet-wetenschappelijk-bewezen/article-opinion-1490987.html

Ik kwam dit opiniestuk zojuist tegen in het Belgisch nieuws... Vond het hoe dan ook wel interessant om hier te delen. :nerd:

— — —

OPINIE
'Dat pillen testen op festivals levens redt, is niet wetenschappelijk bewezen'
 • 26/07/19 om 05:02
 • Bijgewerkt op 28/07/19 om 18:06
 • Bron : Artsenkrant

Vrije Tribune

Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers

'Het doelbewuste risicogedrag van de gebruiker is de voornaamste determinerende factor voor mortaliteit en morbiditeit, en niet het ongeluk om 'een verkeerd pilletje' gekregen te hebben', schrijven de Gentse urgentieartsen Paul Calle en Cathelijne Lyphout.

Het spijtige overlijden van een man uit India en een tiental druggerelateerde opnames op intensieve zorg vanop Tomorrowland verhitten opnieuw de gemoederen. Een van de discussiepunten is de nood aan preventieve analyses op de festivalsite van illegale partydrugs zoals XTC, cocaïne en speed op vraag van potentiële gebruikers (ook 'pill testing' en 'drug checking' genoemd). In verschillende landen wordt dit concept al toegepast. Het wetenschappelijke bewijs dat deze aanpak mensenlevens redt, is echter (nog) niet geleverd. Hiervoor zijn voldoende redenen.

Securitycheck

Vooreerst zijn er technische aspecten. Sommige methodes kunnen enkel aantonen dat het onderzochte materiaal één van de klassieke partydrugs bevat. Stalen met andere drugs, vaak omschreven als nieuwe psychoactieve substanties of NPS, stalen gecontamineerd met NPS of andere toxische stoffen (beide situaties zeldzaam in Vlaanderen) en stalen met hoog gedoseerde klassieke partydrugs (zeer frequent in Vlaanderen) ontsnappen bij deze security check. Met hoogtechnologische testmethodes kan men wel veel meer soorten drugs opsporen en de hoeveelheid actieve stof bepalen. Deze technieken vergen echter meer tijd en/of geld, wat logischerwijze leidt tot capaciteitsproblemen.

‘Dat pillen testen op festivals levens redt, is niet wetenschappelijk bewezen.’

Een tweede probleem is van psychologische aard. Wie wil zijn drugs laten testen? En wat doen die potentiële gebruikers met het resultaat? Hierover zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar. Enerzijds blijkt vaak een hoge drempel om zich aan te bieden bij het lab - onder andere uit angst voor vervolging - en niet iedereen is geneigd om drugs weg te gooien die als gevaarlijk bestempeld worden. Anderzijds kan een 'veilig' testresultaat vooral bij gebruik van een 'basistest' een vals gevoel van veiligheid creëren en leiden tot overmatig gebruik.

Onvoorspelbaarheid

Het derde probleem betreft de onvoorspelbaarheid van de toxiciteit van de drugs, inclusief de klassieke partydrugs. Als we aannemen dat op Tomorrowland (tien)duizenden bezoekers illegale partydrugs gebruiken en er 'slechts' één dode en 'slechts' een tiental levensbedreigende situaties waren, dan moet het duidelijk zijn dat er bij die jammerlijke situaties veelal een samenloop van omstandigheden speelt. Een aantal factoren zijn goed gekend: hoge doses, extra gevaarlijke varianten, combinatie van drugs (inclusief alcohol), overmatige spieractiviteit, hoge temperatuur, hoge vochtigheidsgraad, onaangepaste vochtinname (te veel of te weinig) en co-morbiditeit. Vermoedelijk maken erfelijke factoren sommige personen extra gevoelig. Via preventieve labo-analyses krijg je geen vat op het merendeel van die factoren.

‘Het doelbewuste risicogedrag van de gebruiker is de voornaamste determinerende factor voor mortaliteit en morbiditeit, en niet het ongeluk om 'een verkeerd pilletje' gekregen te hebben.’

Beperkt effect

Deze drie elementen leiden tot de conclusie dat 'drug checking' op vraag van de potentiële gebruiker slechts een beperkt effect kan hebben. De voornaamste winst is waarschijnlijk te verwachten van de vroegtijdige vondst van een extra gevaarlijke variant in combinatie met een ruime verspreiding van die informatie op de festivalsite. Deze strategie kunnen de politionele en medische diensten evenwel ook hanteren wanneer zij snel het materiaal laten analyseren dat bij patiënten of dealers gevonden wordt.

In dit kader moet evenwel benadrukt worden dat studies op I love techno (2013 en 2014) en Tomorrowland (2015) aangetoond hebben dat nagenoeg alle levensbedreigende situaties veroorzaakt werden door de klassieke partydrugs waarbij ofwel zeer hoge bloedconcentraties gevonden werden - die niet te verklaren zijn door de inname van één pil, zelfs indien deze zeer hoog gedoseerd was, ofwel een combinatie van drugs. Hieruit blijkt duidelijk dat het doelbewuste risicogedrag van de gebruiker de voornaamste determinerende factor voor mortaliteit en morbiditeit is, en niet het ongeluk om 'een verkeerd pilletje' gekregen te hebben.

Naast de onduidelijke winst op medisch vlak zijn er nog ethische en maatschappelijke vragen. In welke mate draagt 'pill testing' bij tot het 'normaliseren' van druggebruik en het verlagen van de drempel om te starten met druggebruik? Wie moet de kosten dragen van een strategie die misschien een illegale activiteit veiliger maakt?

Dit opiniestuk verscheen eerder op Artsenkrant.com.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

ATGC

Bewuste gebruiker
Hebben die urgentieartsen wel eens aan hun collega's gevraagd hoeveel volk er binnenkomt met voorkombaar letsel door alcoholgebruik op lange termijn?

Ik geloof best dat MDMA nemen risico's inhoudt en niet voor iedereen is. Maar dat is geen uniek argument voor deze drug.

Ik vind dat ze trouwens wel gelijk hebben mbt het gevaar van te hoge dosis. Je moet de verkoper van een pil maar op zn blauwe ogen geloven dat er 100 of juist 200 mg in een pil zit.
 

Portobello

Belezen gebruiker
Vind het vrij logisch dat het geen meetbaar effect heeft. Aan de andere kant kijk je als dealer wel uit om geen zwaar giftige shit te verhandelen op een feestje als je weet dat er getest wordt. Maar weer aan de anderre kant: een dealer heeft daar helemaal geen baat bij. Het is ook maar een job (al heb je uitzonderingen van vermoedelijk sadisten zoals met die witte hero die als coke werd verkocht in Amsterdam toen).

Bij de marathon in eender welke stad vallen er ook bij bosjes neer. Gewoon, omdat het heel inspannend is, niet iedereen zich goed voorbereidt en sommigen zelfs een aangeboren hartafwijking hebben zonder dat de symptomen eerder naar voren kwamen.

Op feesten wordt gedanst, vaak tot diep in de nacht/vroege ochtenduurtjes, er wordt véél water gedronken en dat bij elkaar kan zorgen voor mensen die (ernstig) ziek worden of overlijden. En dan heb je nog de groep mensen die medicatie neemt of aandoeningen heeft die zich niet lenen voor drugsgebruik op zich of in combinatie met lichamelijke inspanning.

Valt me toch vaak op dat het heel vaak buitenlanders zijn die zoiets meemaken. Ik bedoel dan vanuit landen die dit soort gebruik niet echt kennen. Een Frans meisje met onbekende achtergrond/middelengebruik zou paddo's hebben genomen, springt uit een raam dat net te hoog is en vervolgens worden alle paddo's verboden terwijl het al jaren goed gaat. Misschien moeten we nu gewoon wel eens ultranationalistisch zijn en zeggen 'eigen volk eerst'. Want in 99,99% van de gevallen gaat het allemaal goed.
 
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories
Bovenaan