COCAINE, CRAVING & EEN MOGELIJKE UITWEG

Judas

Wijs gebruiker
Regelmatig verschijnen er hier topics waarin mensen al dan niet wanhopig vragen of er nog iemand bruikbare tips heeft om van de coca af te komen. Als iemand daar een eenvoudig antwoord op wist, dan zou diegene goud in de handen hebben. Wat hieronder volgt is dus geen magische oplossing voor een probleem waar velen mee worstelen. Het is wel een eye-opener die de duistere krachten die de drug cocaine bezit inzichtelijker en hanteerbaarder maakt. Samen met je innerlijke kracht en de support van anderen kan het dan wellicht makkelijker worden om NEE tegen de witte sloper te zeggen. Dit topic zal continu 'in progress' zijn .

****************************************************************************************************************

Cocaine-verslaafden die ermee willen stoppen vallen meestal weer terug in hun oude gedrag omdat ze overweldigd worden door een krachtige trek in sos. Dit krachtige gevoel waar cocaine-gebruikers dan machteloos tegenover staan en hen weer dwingt om te gaan snuiven of basen wordt ook wel CRAVING genoemd, een term die in deze bijdrage gehandhaafd zal worden.
De psychologische kracht van cocaine-craving schijnt indien deze optreedt veel heviger te zijn dan dat het geval is bij de craving naar alcohol en andere drugs. Enkele afgekickte heroine-verslaafden vertelden me dat cocaine de gemeenste & meest mindf*cking dope is die ze ooit gebruikt hadden. De honger naar bruin was volgens hen totaal verdwenen, maar die naar cocaine bleef onverwachts de kop op steken. Soms zelfs jaren later en het was dan vaak moeilijk om dat gevoel tot zwijgen te brengen.
Aangezien er zo'n dwingende macht van de craving uitgaat, dient deze gevaarlijke trek een van de hoofdissues te zijn binnen een preventie-strategie voor degenen die een punt achter hun cocainegebruik willen zetten. Deskundigen op dit gebied adviseren in ieder geval de eerste 3 a 4 maanden dat je clean bent heel zelfbewust met craving bezig te zijn omdat het anders een vrijwel onmogelijke opgave wordt om niet opnieuw voor de coca overstag te gaan.

We zullen de craving dus moeten proberen te doorgronden om haar te kunnen temmen en zo definitief vaarwel tegen de cocaine te kunnen zeggen. In deze bijdrage zal een socio-psychofysisch model schematisch uiteen gezet worden om de processen die de gevaarlijke honger naar cocaine op gang houden te kunnen begrijpen. Zolang craving enkel een obscuur dwingend gevoel is, blijven we er machteloos tegenover staan. Zodra we snappen wat er achter schuilgaat, kunnen we er hopelijk korte metten mee maken en op een sos-vrije toekomst afstevenen.

Er kan een drietraps-model gemaakt worden om craving beheersbaar te maken. De drie stadia van craving binnen dit model zijn achtereenvolgens:

:( STADIUM A: Valstrik-gedrag: hieronder verstaan we denkwijzen en gedrag die het risico op
een terugval naar cocainegebruik vergroten. Ook de onjuiste manier waarop
we met bepaalde gevoelens omgaan kan de kans op een terugslag vergroten.
(bijv. verdriet wegstoppen i.p.v. verwerken)

:openmouth: STADIUM B: Prikkels (Triggers): Gebeurtenissen die de psychologische reacties van de
hersenen, die geassocieerd zijn met craving, krachtig beinvloeden.(bijv.
uitgaan, seks)

:smilingimp: STADIUM C: De craving-cyclus: Een reeks zichzelf versterkende gedachten en
gedragingen die onafgebroken de cravingrespons in het brein activeren en
intensiveren.


Het is belangrijk om er bij stil te staan dat de craving zelf het laatst beschreven stadium (C) vormt. Je zet jezelf schaakmat wanneer je jezelf enkel focust op dit eindstadium, zonder je te concentreren op de factoren die die craving veroorzaken.

Herstellende cocaine-gebruikers/verslaafden die gestopt zijn, zetten het hierboven beschreven proces ONBEWUST weer in gang. Vanuit je onderbewustzijn wordt je richting momenten gedreven waarin je opeens weer krachtige cravings ervaart. Dit gebeurt omdat het valstrikgedrag (STADIUM A) je mentale weerstand laat verzwakken. Als de mentale weerstand eenmaal verzwakt is, dan wordt de persoon in kwestie vatbaar voor de triggers (STADIUM B) die de eigenlijke cravings in gang zetten. De toename van deze prikkels maken de gestopte gebruiker uitermate kwetsbaar. Het vooruitzicht op een avondje stappen met vrienden of het kopen van kaartjes voor een Dance-party stimuleert dan de wens om tijdens die gebeurtenissen cocaine te gaan gebruiken. Als iemand dan eenmaal de noodzaak voelt om te gaan snuiven, dan geeft diegene zich over aan het vertrouwde, verkeerde gedrag dat de cravings in omvang laat toenemen en steeds ondraaglijker maakt. De craving-cyclus (STADIUM C) heeft je in zijn ban en zet je aan tot 'bad habits': ondanks dat je nog steeds vol wilt houden met stoppen, begeef je jezelf steeds meer in situaties waarin de kans dat je cocaine gaat kopen/gebruiken levensgroot is.
Vaak ben je jezelf hier niet bewust van of maar deels. Meestal vinden mensen die dit overkomt en er dan achteraf op terugkijken het allemaal erg verwarrend of bedreigend. Ze hadden toch besloten er met hun vrije wil tegen te knokken? En dan blijkt die zo maar buitenspel gezet te kunnen worden door onzichtbare krachtvelden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:( STADIUM A: VALSTRIK-GEDRAG

Het gedrag waarin STADIUM A sprake van is betreft een combinatie van factoren die, zoals reeds benadrukt, de mentale weerstand tegen craving verzwakken. Om grip op deze factoren te krijgen zijn ze opgesplitst in lichamelijke, psychische & sociale secties.


*LICHAMELIJKE FACTOREN die je in de craving-valstrik kunnen manoeuvreren: hiervan kunnen er vijf onderscheiden worden:

1. EEN SLECHT FUNCTIONEREND BREIN TEN GEVOLGE VAN COCAINE-MISBRUIK: Cocaine beschadigt de hersenen door verminderde zuurstoftoevoer t.g.v. vaatvernauwing, uitdroging, overbelasting door langdurig slaapgebrek & het ontregelen van de neurotransmitters dopamine en serotonine. Hierdoor gaan veel gebruikers/verslaafden zich gedeprimeerd en gedesorienteerd voelen. De matig functionerende hersenfuncties en de hiermee samenhangende mentale zwakte vormen een ideale voedingsbodem waaruit nieuwe cravings voort kunnen komen. Zonder speciale maatregelen zal dat ook zeker gebeuren.

2. SLECHTE VOEDING: Herstellende cocaineverslaafden zijn over het algemeen door vermoeidheid niet gemotiveerd om een weloverwogen maaltijd samen te stellen. Vaak leven ze van junkfood. Snackbar-voedsel draagt niet bij tot een goede conditie van waaruit weerstand tegen craving opgebouwd kan worden. Het door de coca uitgeputte lichaam zal niet herstellen door snoep, patat, hamburgers & fricandellen. Daar is een uitgeballanceerd dieet voor nodig.

3. HET EXCESSIEVE GEBRUIK VAN CAFFEINE, NICOTINE EN ALCOHOL: Zowel caffeine als nicotine zijn stimulerende drugs. Minder krachtig maar desalnietemin verwant aan cocaine, hetgeen herkenning oproept en de trek naar meer en sterker kan oproepen.
Alcohol maakt je losser waardoor de kans groot is dat je het gevaar niet meer serieus gaat nemen.

4. GEBREK AAN BEWEGING: Sport reduceert de intensiteit van cocaine-cravings. Regelmatig sporten, vooral aerobische oefening, schijnt een beschermende factor tegen craving te zijn. Wie niet gaat zwemmen, hardlopen, fietsen, gewichtheffen etc. tijdens de eerste zes maanden van zijn herstel, kan het meestal wel schudden.

5. HET ONVERMOGEN OM MET STRESS OM TE GAAN: Als je in je strijd voor je herstel niet op de juiste wijze met negatieve spanningen om weet te gaan, onstaat er het risico dat de stress zich op gaat stapelen. Je belandt in een toestand van overgevoeligheid. Je raakt snel geirriteerd en bij de eerste de beste trigger zet je onderbewustzijn de deur open voor cravings naar cocaine.


*PSYCHOLOGISCHE FACTOREN waarmee cocaine-gebruikers die gestopt zijn zichzelf in de valstrik van de craving manoeuvreren:

1. EUFORISCHE HERINNERINGEN OPHALEN: wie eenmaal verknocht geraakt is aan de cocaine heeft er een handje van om de rush te romantiseren. Je denkt veelvuldig terug aan de plezierige ervaringen van het gebruik in het verleden. Denkt met genoegen terug aan hoe heerlijk het was om high te zijn. De pijnlijke en onprettige aspecten die deze ervaring dikwijls eveneens begeleiden worden echter uit het geheugen gewist/ verdrongen.

2. HET VERVLOEKEN VAN ABSTINENTIE: Veel gebruikers zijn cocaine gaan snuiven of roken om te ontsnappen aan iets dat hen dwars zit. Dat kan van alles zijn: een onbevredigende relatie, geestdodende arbeidsomstandigheden, een negatief zelfbeeld, onzekerheid, gebrek aan liefde, trauma's etc. Vaak zie je dan dat het clean zijn als een vervloekte, verspilde periode beschouwd wordt. Alle als negatief ervaren aspecten van de cleane toestand worden benadrukt en overdreven. Voor alle positieve aspecten van dit herstel wordt de ogen gesloten. Er wordt ontkent dat daar iets goeds van uit kan gaan. De misplaatste gedachte dat je in sobere conditie slechter af bent dan tijdens het consumeren van cocaine draait niet zelden de mooie intenties om te stoppen de nek om. Dit leidt ertoe dat de gestopte gebruiker zichzelf afsluit voor het nieuwe bestaan dat hij dient te omarmen.

3. MAGISCHE DENKWIJZEN BETREFFENDE HET GEBRUIK: Uit de twee zojuist beschreven psychologische factoren komt een vorm van magisch denken voort waarin er van uitgegaan wordt dat cocainegebruik een oplossing biedt voor belangrijke problemen waarmee ze tobben. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat het bekende 'top of the world'-gevoel tijdens de rush vluchtig en substantie-gerelateerd is. De val kan hard en pijnlijk zijn als de sos op en uitgewerkt is.

4. DE DWANGMATIGHEID VOEDEN: Veel gebruikers die zich niet aan de coca kunnen ontworstelen overdrijven de dwingende kracht van deze drug. Men maakt zichzelf wijs dat men het absoluut niet uit kan houden zonder cocaine, dat er geen remedie bestaat om cravings te weerstaan.

5. ONTKENNING EN ONTWIJKING: De laatste psychologische valstrik is uit ontkenning en ontwijkingsmechanismen gevlochten. Verslaving is een groot ontkenningsproces. Dit ontkennen verdwijnt niet zomaar als je geen cocaine meer gebruikt. Er zijn maar weinig gebruikers die inzien dat zij zelf de gunstige omstandigheden waarin cravings kunnen ontstaan tot stand brengen. Aangezien het ontkennen hiervan een onbewust proces is, geloven de meeste gestopte gebruikers dat hun persoonlijke aanpak de best mogelijke is. In feite is dit meestal niet het geval. Wie tegen zichzelf eenvoudigweg zegt 'ik kap ermee' en vervolgens enkel met zijn wilskracht tegen elke drang om terug te vallen gaat knokken, zal meestal van een koude kermis terug keren.
Het is niet onmogelijk, maar meestal zal bij de zeldzame gevallen waarin dit lukt al een stevige dosis zelfinzicht aanwezig zijn.

*SOCIALE VALKUILEN die cravings verwelkomen:

1. EEN GEBREK AAN COMMUNICATIE: Veel cocainegebruikers/verslaafden die - op eigen kracht of met behulp van professionele therapie - aan hun herstel werken, hebben de neiging om niet meer over hun ervaringen te spreken met anderen. Oprechte eerlijkheid kan opeens plaats maken voor oppervlakkige communinicatie. Dit gebrek aan openhartigheid en diepgang kan hen in een isolement drijven, zeker als de gesprekspartners door onbegrip hier negatief op reageren. Wie in de strijd om clean te blijven in een isolement geraakt, komt meestal vanzelf in gevaarlijk vaarwater terecht.

2. SOCIALE CONFLICTEN: Het is, wanneer je definitief een punt achter je cocainegebruik wilt zetten van groot belang dat je in een cocainevrije context verkeert. Dat je niet meer omgaat met personen die nog wel gebruiken. Wanneer de communicatie met de niet-gebruikers, van wie je eigenlijk support verwacht, stroef begint te verlopen en er conflicten onstaan, trekt menigeen zich terug in eenzaamheid. En als ergens cravings goed gedijen, dan is het wel in gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid is moeilijk te verdragen en veel ex-gebruikers verkiezen een riskante omgeving boven sober gezelschap dat zich niet in hen in kan leven. Men gaat toch weer de vrienden of kennissen opzoeken met wie een sterke band van wederzijds begrip bestaat. De band van het gezamelijke roken/snuiven. Ook al drink je alleen een sisi met hen, je verkeert in de nabijheid van de coca. Een nabijheid waar krachtige prikkels van uitgaan die de hevigste vormen van craving oproepen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:openmouth: STADIUM B: TRIGGERS

Er zijn vier basis-typen qua triggers die op onmiddelijke wijze cravings kunnen activeren. Tot deze prikkels behoort gedrag, maar ook gedachten, emoties en bepaalde stituaties die het proces van craving in gang kunnen zetten.

1. DENK-TRIGGERS: Dit soort prikkels wellen op uit de gedachten van een verslaafde of obsessieve geest. Door in je denkwereld cocaine een overheersende positie te geven stimuleer je het onstaan van cravings.

2. EMOTIONELE TRIGGERS: Emotionele prikkels vinden hun oorsprong in zintuiglijke ervaringen: je ziet, hoort, proeft of ruikt iets dat je aan cocaine doet herinneren. Maar ook het ondergaan van normale alledaagse gevoelens die je vaak met cocainegebruik dempt of juist versterkt, werken mee aan de voorbereidingsfasen van cravings. Onzekerheid die met de drug tijdelijk opgeheven wordt bijv., of geilheid die bij velen door de coca versterkt wordt.

3. GEDRAGS-TRIGGERS: Bepaalde rituelen waar cocainegebruik deel van uit is gaan maken activeren niet zelden krachtige cravings: Als je bijv. voor het stappen jezelf eerst lekker gaat douchen, mooi aankleed, lekker luchtje op doet en daarna meestal een stevige lijn sos neemt voor je de deur uitgaat, dan kan je de klok er gelijk opzetten dat er in zo'n situatie ook trek zal onstaan als je niet meer van plan bent om met coca te gaan stoeien. Slechte gewoontes laten zich niet zo maar aan de kant schuiven.

4. SITUATIONELE TRIGGERS: Situatie bepaalde triggers omvatten alle stressvolle contexten die een gebruiker in zijn bestaan is gaan beantwoorden met het snuiven/roken van cocaine. Daarbij valt bijv. te denken aan arbeidsomstandigheden die je zonder cocaine niet meer aan kan: Zodra het in je werksituatie te hectisch wordt zou je wel weer met je sealtje naar de WC willen vluchten om jezelf daar op te laden. Hetzelfde kan zich voor doen wanneer zich negatieve spanningen in je relatie voordoen. Het gaat hierbij dus om omstandigheden die een onbehagen oproepen, een unheimliche stemmimg voortbrengen die op zijn beurt craving kan oproepen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:smilingimp: STADIUM C: DE CRAVING-CYCLUS

Het laatste stadium van de tot hier beschreven verzadigingdrang is de feitelijke craving-cyclus.
Dit stadium wordt gekarakteriseerd door hevige obsessie, dwangmatig gedrag, lichamelijke symptonen, en uiteindelijk het daadwerkelijk op zoek gaan naar cocaine.

1. OBSESSIE: Zodra de obsessie geeactiveerd is, treedt er bij de persoon controleverlies op wat betreft het denken over cocaine. Opdringerige, buitensporige gedachten penetreren het verstand en het lukt niet dit te stoppen. Deze obsessieve toestand zal dan snel escaleren in dwangmatig gedrag.

2. DWANGMATIGHEID: Als de dwangmatigheid eenmaal in gang gezet is, begint de persoon in kwestie spoedig een overweldigende noodzaak te ervaren om cocaine te gebruiken, ondanks dat hij er zich nog steeds bewust van is dat dit gevaarlijk is.

3. CRAVING: De obsessie en de dwangmatigheid monden naast het onophoudelijk denken aan een cocarush uit in een explosieve FYSIEKE craving. De kenmerken van deze lichamelijke craving zijn krachtige symptonen van onrust, een versnelde hartslag, transpiratie, en soms zelfs het ruiken of proeven van cocaine terwijl de drug absoluut niet in de buurt is. Dit fysieke deel van de craving is meestal zeer krachtig. Het jaagt je onafgebroken op, niet zelden naar de wc om je darmen te ledigen, het is er verantwoordelijk voor dat je niet of slecht slaapt en eet, het kan je echt tot diepe wanhoop drijven.

4. In een poging om de obsessieve dwang en de daaruitvoortvloeiende craving met de zojuist beschreven negatieve atmosfeer onder controle te krijgen, starten veel cocaine-gebruikers een rituele zoektocht naar de sos.
Men begeeft zich in buurten waar dealers rondlopen/wonen, zoekt vrienden op die nooit gestopt zijn, of bezoekt bars en andere uitgaansgelegenheden waar het genoven of gerookt wordt. Zo stel je jezelf aan een groeiend aantal triggers bloot die de cravingcyclus nog meer voeding geven. Uiteindelijk wordt je dan omgegeven door een krachtenveld waar niet meer tegen op te boksen valt. Je wordt overrompeld door buitensporige neigingen en een onstilbare trek naar cocaine zodat je het nummer van de dealer wel in moet toetsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COCAINECRAVINGS KUNNEN VOORKOMEN WORDEN DOOR EEN AANTAL EENVOUDIGE STAPPEN:

1. EEN HERSTELPROGRAMMA: Ontwikkel een gestructureerd herstelprogramma waardoor je vrijwel dagelijks contact hebt met lotgenoten die de cocaine ook vaarwel willen zeggen. Een mogelijk is je aansluiten bij de CA ( http://www.ca-holland.org/)
Mocht deze groep je niet liggen, dan kan je natuurlijk ook met een paar mensen die willen kappen een zelfhulpgroep opzetten. Daarbij hoef je elkaar niet per se persoonlijk te ontmoeten, je kan ook telefonisch of on-line contact onderhouden. Elkaar op de hoogte houden over de mate van succes, het uitdelen van bruikbare tips & adviezen en voor elkaar klaar staan in geval van nood vormt een betere basis dan in je uppie de strijd tegen de witte sloper aangaan.
Alleen knokken of een weg vinden om er aan te ontsnappen is heel zwaar. Niet onmogelijk, maar wel zeer moeilijk en, zoals ik uit hulpverleningsliteratuur begrepen heb, is de kans op slagen dan vrij gering. Support makes you stronger :)

2. HERKEN JE PERSOONLIJKE TRIGGERS: Identificeer de factoren die jouw cravings activeren en probeer (al dan niet m.b.v. professionele begeleiding) een strategie te ontwikkelen zodat je met die triggers om kan gaan/af kan rekenen.

3. HERKEN EN VERMIJDT VALSTRIKKEN: In dit topic is een algemeen grondpatroon inzake craving uiteengezet, maar individueel gezien heeft het bij iedereen een andere invulling. Breng je persoonlijke valstrikken in kaart. Als je zelf niet bijdraagt aan het stimuleren van craving, dan zal de craving minder hevig zijn als je er door externe, onverwachtse factoren eentje krijgt. Meestal zijn ze dan ook stukken korter qua tijdsduur.

4. ONTMANTEL EUFORISCHE HERINNERINGEN: Indien je bemerkt dat je aangename herinneringen aan de cocainerush aan het ophalen bent, ga dan eens op zoek naar de verborgen negatieve aspecten van de als aangenaam ervaren roeservaring. Velen komen dan tot de conclusie dat het geen puur positieve tijd was: er waren altijd verborgen schaduwzijden aanwezig. Zodra je deze in de spotlight zet, blijken ze vaak minstens zo'n grote aandeel als de fun- en lustaspecten te spelen.

5. STOP HET MAGISCHE DENKEN over hoe geweldig het gebruik in de nabije toekomst weer zal zijn. Stop tevens met het verketteren van een sobere levensstijl. Probeer in plaats daarvan de 5 punten uit te voeren, die kunnen voorkomen dat je lichamelijk gezien weer in allerlei valstrikken terecht komt: gun je brein de tijd om van de schade te herstellen, zoek alternatieve wijzen om te ontspannen, stop met junkfood, nicotine, alcohol en caffeine en stap letterlijk uit de passiviteit: een dynamisch lichaam beweegt zich makkelijker voort naar een cocaine-vrije horizon!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT TE DOEN TIJDENS EEN CRAVING?????

1. HERKEN DE CRAVING: Leer hoe je een craving kan herkennen als hij zich voordoet. Veel gebruikers slagen er niet in om MILDE cravings te identificeren. Ze realiseren het zichzelf niet zodra de problematische toestand gestalte begint te krijgen en wachten met het nemen van maatregelen tot dat ze een zware, explosieve craving krijgen.

2. ACCEPTEER DE CRAVING ALS IETS NORMAALS: Veel mensen raken in paniek als ze een craving krijgen. Ze denken dat het hun poging tot herstel misloopt & dat ze gedoemd zijn om terug te vallen in cocainegebruik. Dit is een grote misvatting. Blijf rustig en realiseer je dat je niet willoos overgeleverd bent het gevaar dat op de loer ligt. Je kan wel degelijk ingrijpen en de situatie naar je hand zetten!

3. GA ERGENS ANDERS NAAR TOE: Mogelijk wordt de ontstane craving geactiveerd door een omgevings-trigger. Bijvoorbeeld een straat of uitgaanslocatie die aan je cocainegebruik gelinkt zijn. Maak je dan daar zo snel mogelijk uit de voeten en zoek een veilige omgeving op die het clean-zijn stimuleert. Verlaat ook als je niet zeker weet of de omgeving waarin je jezelf bevindt een trigger is dat gebied. Je kan beter op zeker spelen dan voor de bijl gaan.

4. PRAAT ER OP DAT MOMENT OVER: Als je op het moment dat de craving toeslaat er met iemand over spreekt, dan hoef je niet toe te geven aan de trek. Spreek indien er niemand aanwezig is, met 1 of meerdere mensen af dat je ze op kan bellen voor support zodra de obsessieve honger naar cocaine je in zijn greep dreigt te krijgen.

5. DOE ONMIDDELIJK FYSIEKE OEFENINGEN: Sport & rythmische beweging stimuleren de chemische huishouding in het brein op positieve wijze en transformeren je gevaarlijke, foutieve gedachten op het moment van de craving in een gezondere, heldere kijk op de omstandigheden. Spoed jezelf, indien mogelijk, naar het zwembad of de jim. Pak anders onmiddelijk je halters en doe flink wat series krachtoefeningen. Doe push-ups, sit-ups, buikspieroefeningen. Ga een poosje fietsen of joggen. Aerobische oefening schijnt het meest effectief te zijn om de craving de kop mee in te drukken.
Sport regelmatig, het liefst dagelijks. Als je doelbewust streeft naar een beter uithoudingsvermogen/sterker lichaam, dan kan het consumeren van cocaine daarbij als een hinderlijk obstakel ervaren worden. Structureel cocainegebruik zadelt je met een slopende moeiheid op die je kan missen als kiespijn. Zeker als het regelmaig trainen zijn vruchten af begint te werpen.
Besef dat mentale en fysieke weerstand nauw met elkaar samenhangen!

6. EET IETS VOEDZAAMS: Eet zodra je de craving begint te ervaren iets dat rijk aan eiwitten is (kwark, yoghurt, ommelet of noten). Je zal hier weldra rustiger van worden en de obsessieve stemming zal er meestal snel door afnemen. Zorg sowieso dat je hele voedingspatroon preventief continu afgestemd is op het weloverwogen aanleveren van positieve energie naar je lichaam en specifiek naar je brein. Zalm, tonijn, kip en kalkoen zijn in dit opzicht echte aanraders. Het regelmatig eten van volkorenbrood, zilvervliesrijst & andere comlpexe koolhydraten heeft ook een zeer goed effect op je algehele conditie & stemming & draagt er toe bij dat je krachtig en stabiel je cocainevrije bestaan vol kan houden.
Daarbij is is goede voeding een vereiste om d.m.v. sport een goede conditie & weerstand op te bouwen. Vitamine B6, vitamine C, Omega 3, magnesium & de aminozuren L-tryptopaan & L-tyrosine stabilizeren het door de cocaine ontregelde brein. Behalve het herstellen van de verstoorde dopaminehuishouding is L-Tyrosine ook een natuurlijke rustgever die als ondersteuningingezet kan worden op het moment van de craving zelf.

7. MEDITEER & RELAX! Cravings zijn het hevigst en het moelijkst om uit te houden als je zwaar onder stress staat. Vermijd stress zo veel mogelijk, liefst helemaal. Hoe relaxter je bent, des te zwakker zal de craving zijn. Ontspannings-en meditatie oefeningen kunnen dan ook zeer heilzaam zijn. De intensiteit en de frequentie van de craving nemen er door af. Hoewel Yoga en Zen-meditatie uiterst effectief zijn om een craving op het moment zelf weg te laten ebben d.m.v. een bepaald ademhalingrythme, kan je het beste zelf inschatten welke vorm van ontspanning jou het meeste goed doet: films kijken, gamen, naar je aquarium staren, schilderen, dansen, massage...
Als het goed is valt ontspanning dan samen met afleiding. Afleiding zoeken is een goede strategie om de cocaine-obsessie te vergeten.
Probeer er zorg voor te dragen dat je favouriete vorm(en) van ontspanning dag in dag uit zoveel mogelijk ruimte krijgen zodat je erdoor lekker happy & relaxed wordt. Zo relaxed dat de cocaine uit je zicht en je gedachten verdwijnt. :wink:
Mocht je het echt te kwaad krijgen tijdens de craving, dan kan de volgende ontspanningsoefening hulp bieden: Ga in een lekkere (Boeddha)houding zitten, sluit je ogen en adem diep en langdurig in door je neus. Houdt je adem enkele tellen vast en adem dan uit door je mond. Probeer je op je ademhaling te concentreren en verder nergens aan te denken. Lukt dit niet, denk dan 'ik adem het goede in' tijdens het inademen & ' ik adem het verkeerde uit' zodra de lucht via je mond je lichaam verlaat. Verbeeldt jezelf dat je tijdens deze meditatie jezelf reinigt en in weze is dat ook echt wat je aan het doen bent. Je kan natuurlijk ook tijdens het inademen alternatieve spreuken toepassen: 'welcome new me' & 'no more coca' bijv.

8. CRAVINGS STOPPEN ALTIJD VANZELF: Er is niets noodlottigs aan de hand. Als je geluk hebt, dan duurt een craving slechts een kwartier of een half uurtje, maar langer dan 2 a 3 uur zal de obsessieve trek niet aanhouden. Het zicht op deze tijdslimiet kan helpen om de craving hanteerbaar te maken. Met bovengenoemde technieken is het goed te doen om de riskante situatie onder controle te houden tot ze voorbij is.
Mocht je gevoelig zijn voor slaapverwekkende middelen als valeriaan en melatonine, aarzel dan niet om deze in te nemen zodra je een craving op voelt komen. Slapen is de beste methode om craving mee te ontwapenen. Zodra je weer wakker word, is de craving bij de meeste mensen verdwenen en in het ideale geval ook vergeten.
 

Judas

Wijs gebruiker
Thanx KingOfCrack,

Meestal neemt craving niet toe als je maar eenmaal per maand cocaine gebruikt. Je hebt het gebruik dan onder controle, het is zelfs maar de vraag of er dan nog wel van verslaving gesproken kan worden.
Als je echter door omstandigheden in die tussenliggende periode zoveel aan je hoofd hebt dat het zo druk is dat je geen enkel moment aan sos denkt, dan komt die trek exact 4 weken later toch vaak opzetten. Je lichaam heeft namelijk naast je mentale geheugen ook nog een onbewust geheugen, waarvan niet duidelijk is waar we het moeten localiseren. Ik had zelf het idee dat er ergens diep van binnen bij me een alarmklok in werking gezet was, die om de 3 weken afging op donderdagmiddag. En op dat moment startte een bodemloze honger naar coca.
Als de dope op was en de roes uitgeslapen, dan was de craving weer 3 weken voorbij.

Een heel ander verhaal wordt het als je besluit voorgoed te kappen: dan neemt de craving vanaf dat ze verschijnt in alle hevigheid toe en wordt ze met de dag groter. De meeste mensen krijgen het erg zwaar vanaf 4 weken clean zijn.

Het is allemaal echter niet zo eenduidig, want omstandigheden kunnen roet in het eten gooien.
Als je bijvoorbeeld je werk of je geliefde verliest, en je vindt geen goede wijze om hier mee om te gaan, dan kan hierdoor een serie uitermate krachtige cravings door tot stand komen.

Bruikbare tips om met cravings om te gaan komen in het laatste deel van mijn bijdrage aan bod. FF geduld nog... tenzij je nu als een bezetene er tegenop loopt te boksen. Laat het dan ff weten, dan geef ik alvast een voorschot op de conclusie.

Het gaat er echter om het hele betoog goed tot je te nemen. Ieder detail telt. Wanneer een gestopte hardcore gebruiker besef hoe kwetsbaar hij is in de eerste fase, hoe gevaarlijk de situatie eigenlijk is als er zich nog geen cravings manifesteren,dan is diegene al een eind op weg.
 

bartje_v

Experimenterende gebruiker
Goed verhaal dank je

Ik ging er altijd vanuit dat craving ontstaat net na het gebruik om zo snel mogelijk de volgende high te krijgen en dat over de langere periode de obsessie meer de oorzaak van de relapses zijn.

ANYHOW Thanks for the story
 

Judas

Wijs gebruiker
Thanx Bart.

Wat jij hierboven beschrijft komt ook veelvuldig voor, dat zodra je door het opraken van de coca onmiddelijk weer trek krijgt in de volgende rush. Dat die craving waar jij op doelt niet stopt en je alleen nog maar nieuwe sosa wil gaan halen. Wel beschouwd is dat 'binging'-ritueel van een nacht of een etmaal lang nieuwe lijnen leggen of verse pijpen stoppen ook een onafgebroken craving-cyclus. Sommige gebruikers kunnen dan uiteindelijk accepteren dat de aangeschafte portie cocaine op is, anderen niet. We zitten allemaal anders in elkaar maar volgens mij heeft wat jij beschrijft voor een deel ook met de kwaliteit van de sos te maken. Ik heb spul hier in huis gehad, zo lekker maar ook zo dwingend van karakter, levensgevaarlijk...
Doorgaan tot je uiteindelijk omviel en 3 dagen onafgebroken trek naar meer. De daarop volgende keren dat ik het deed met andere sos kon ik na de laatste kruimel gewoon gaan pitten en de dag erop de draad van mijn gewone bestaan weer oppakken. Maar de craving die dan na een weekje of twee weer terugkeert, verschilt mijns inzien niet van diegene waar jij over schrijft. Voelde identiek aan en veel kenissen bevestigen dit. Obsessief is het zeker en leren omgaan/afrekenen met obsessief gedrag vormt een belangrijke sleutel om van de cocaine af te komen.

Obsessies horen bij datgene wat ik tot STADIUM A reken: verkeerde denkwijzen en onjuiste manieren om met bepaalde gevoelens om te gaan die je de fuik of valstrik indrijven.
 

duhhh

Newbie
ik heb een probleem dat iets langer in de tijdsperiode duurt en vooral wordt getriggerd door alcohol.

Het gaat een hele tijd goed, goede baan, sport veel en ok sociaalnetwerk die helemaal sos vrij is. Op het moment dat er iets vervelends gebeurt wat mij mentaal aangrijpt, ga ik veel drinken en daarna verlies ik mezelf helemaal ik de sos. Met als gevolg dat ik 1 week later, en een paar uur geslapen het lichamelijk niet meer trek en echt terug moet keren in mn gewone leven. Ik ben nu 40 en dit is al vanaf mijn 16e.

Ik heb het genegeerd, tijdspan was eerst 1x per jaar, maar naar mate ik ouder wordt, gebeurt het steeds vaker. Nu zit ik op een frequentie van 1x in de 3 maanden. Het is niet meer te stoppen, niet meer uit te houden, daar ik echt een dikke week soms ook wel is gebeurt dat het 3 weken was, helemaal van het pad af was. Ze hebben mij verteld dat dit een vorm van dipsomanie is, een terugkerende periodieke verslaving, maar niemand heeft me ooit kunnen helpen, omdat ik het grootste gedeelte van de tijd alcohol en sosvrij ben.

Ik weet het niet meer, mijn vermogen om lang op het goede pad te blijven is weg. Drink geen alcohol meer, alcohol vervaagt je grenzen, en zet je uiteindelijk toe tot excecief sos gebruik. maar ook tijdens mijn alcoholoze maanden, begrijp me goed dat heb ik geprobeerd, kwam de drang naar sos alsnog om de hoek zetten. Ik snap nu waarom ze het de witte sloper noemen, en ik snuif alleen maar, zit niet aan de pijp, en je ziet het is killing.

Wil iemand met enige achtergrond mij het advies geven welk pad ik moet bewandelen om hier uiteindelijk uit te kunnen komen, ik ben het zat, ik heb het gehad. Duizende euris, weken herstel, heel veel vrienden verloren, wil ik een normaal leven kunnen lijden.

Ooit begonnen door toedoen van een vriendin die ik had, heel veel jaar geleden, het was spannend, maar als ik dit had geweten had ik echt heel hard weggelopen.

thnx en ik hoor jullie graag, gr van een wanhopige
 

caat

Newbie
Hee duhhh..
Kappen man. Echt het maakt alles kapot dat het leven de moeite waard is. Er is maar een echte drug en dat is 'head on' het leven aangaan. Dan krijg je de echte kick. Vol voor alle ups en downs gaan. Stop being the VICTIM, honey. Dat doen al zoveel mensen. Het enige dat je voor coke nodig hebt is een neus.. wat een prestatie.
 

r@r@

Wijs gebruiker
Ik ben van de wit (basen) clean geworden en ik weet zeker dat ik het nooit weer zal gebruiken...

Ik ben al jaren aan het worstelen met bruin en ben nu godzijdank een paar maanden 100% clean.

Maar goed, mijn verhaal dus over de coke:

Ik was al een paar jaar verslaafd aan bruin en Meet. Vraag me niet waarom, maar ik heb er een hekel aan om stoned te zijn overdag, altijd zo geweest. Dus overdag slikte ik 10-15 mg. Meet en 's avonds rookte ik ong. om de dag of elke dag 10,- euro bruin. (En tussendoor vele, vele malen afgekickt en weer terug gevallen). Ik had en heb gewoon mijn vrienden (geen van allen drugsgebruikers) en werkte als docent etc.

Tot ik zo stom was om 1x te basen ("Dat houd ik ook wel onder contrôle"). Nou, niet dus...

Ik heb na mijn eerste tientje, waarbij ik ook 10 euro bruin had gekocht, gelijk de delaer weer gebeld om de bruin weer om te ruilen voor het volgende tientje. En toen was het hek van de dam...

Het ergste is dat ik wit nooit lekker heb gevonden, ik vond het een vreselijke sensatie in mijn hoofd, werd misselijk, overgeven, is ook zo gebleven.

Maar het heeft echt een junk van 44 kg. van mij gemaakt...

Na een jaar ben ik via Detox en Emilie Hoeve weer thuis gekomen. De strijd met bruin blijft, nu nog wel eens, maar wit? Nooit meer!

Ik ben 8 maanden verslaafd geweest aan basen en het heeft me de meeste trauma´s opgeleverd. Alles in Utrecht, met mannen, op straat is alles keihard etc.

Mensen hebben altijd zo´n grote bek over `de heroinejunk met de spuit in zijn ader´, maar ik weet dat wit de ware killer is... Althans, dat was voor mij zo.

Als ik nu lees over wit, komt al die angst, totaal verlies van zelfcontrole!!!, weer naar boven...

Nee, nooit meer...

Gr. Rara. :wave:
 

mistie

Newbie
Hoe komt het zo dat jij er zo aktief mee bezig met dat craven van coke.Heb je ditzelf ook allemaal ondervonden Yeti.Ik vind het erg goed dat je het zo onder de mensen brengt wie weet helpt het bij velen om er niet(meer)aan te beginnen. :)

:wave: mistie
 

r@r@

Wijs gebruiker
TheKingOfCrack zei:
Wat is volgens jou (misschien komt dit in een later deel dan hoor ik het wel) de beste manier om met die cravings om te gaan ?

Wat ik in het begin deed (idd na 4 weken, ik zat op de Emilie Hoeve destijds, kwamen de cravings in alle hevigheid naar boven...):

- Het gevoel eerst toelaten, relativeren: "Ok, dit wist je, het hoort erbij, ik ga dit niet proberen te begrijpen, laat het maar komen..." (Net als tijdens een bevalling "Duik in je weeën, duik in de pijn, i.p.v. je ertegen te verzetten).
- En daarna "er overheen stappen" door heel hard te gaan bedenken waarom terugvallen nou precies niet is wat je wilt!!! (Opschrijven!!!)
- Last but not least: afleiding zoeken, vervangende verwennerijtjes (eten, lekkere seks, whatever, als het maar helpt).

Dat was mijn stappenplan. Maar ik heb godzijdank al bijna 5 jaar geen cravings van cocaïne meer gehad; idd een bevrijding!

Groetjes, r@r@ :wave:
 

Judas

Wijs gebruiker
mistie zei:
Hoe komt het zo dat jij er zo aktief mee bezig met dat craven van coke.Heb je ditzelf ook allemaal ondervonden Yeti.Ik vind het erg goed dat je het zo onder de mensen brengt wie weet helpt het bij velen om er niet(meer)aan te beginnen. :)

:wave: mistie

Well Mistie, helaas kan ik wat craving betreft niet zeggen dat het voltooid verleden tijd is. Craving lijkt een grillig en onvoorspelbaar fenomeen. Zelf kan ik wekenlang in een goede flow zitten, waarin ik maar 2 minuten per dag aan cocaine denk, en dat zijn dan ook nog negatieve oordelen erover. Maar dan, opeens, als een blikseminslag bij heldere hemel, krijg ik een bijna onstilbare trek in sosa. Een koortsachtige drang neemt bezit van me, een drang die alle verstandelijke en gevoelsmatige argumenten om niet te gaan snuiven in no time uitschakelt...wanhopig probeer je ze dan voor de geest te halen maar het lukt niet meer...ik krijg een waas voor mijn ogen en wil linea recta naar de supplier gaan.

Ik ben er van overtuigd dat het desondanks mogelijk is om in kaart te brengen wat er op zo'n moment gebeurt en dat er maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat de craving tot het explosieve moment uitdijt waarop je het witte poeder naar binnen jast.
Mijn ervaring is dat die kracht om nee te zeggen op moeilijke momenten in ons huist, maar dan moeten we wel een maximum aan inzicht over het schijnbaar onbegrijpelijke verschijnsel craving krijgen. Het in kaart brengen van craving is niet eenvoudig: zodoende is het bovenstaande verhaal nogal lang geworden en het is nog niet eens voltooid. Zal het dit weekend proberen af te ronden. Maar helemaal compleet zal het nooit zijn omdat er altijd nieuwe inzichten bij zullen komen en er ook individuele verschillen bij coca-gebruikers optreden. Erg moeilijk om uit al die subjectieve ervaringen een objectieve algemene conclusie te trekken. Kan bijv. dat relaas van Duhhh hier in dit topic maar moeilijk een plek geven.

Het is een beetje een soort morele plicht om alles over craving wat ik gelezen en zelf uitgeplozen heb en waar ik van overtuigd ben dat het effectief kan zijn hier te posten. Ook al hebben er maar 2 gebruikers die aan de grond zitten iets aan om aan de ijzeren greep van de cocaine te ontsnappen, dan is dat de moeite waard.
Voor mij persoonlijk is het ook belangrijk om hier actief mee bezig te zijn zodat ik sterk BLIJF: want zodra de aandacht teveel verslapt ligt het risico op de loer om weer in zo'n gevaarlijke schemertoestand te komen: 2 lijntjes op zo'n moment zou geen probleem zijn, maar na de eerste vermalen kristal in mijn neus wordt ik onverzadigbaar en ga ik door tot ik er bij neer val.

Vindt het te leuk hier op aarde om in een rush weg te zweven naar de vergetelheid :wink:
 

mistie

Newbie
Vindt het te leuk hier op aarde om in een rush weg te zweven naar de vergetelheid :wink:[/quote]

Haha zo te horen komt het allemaal wel goed :wink:
Maar ik blijf het een super topic vinden

:wave: mistie
 

ParanoidAndroid

Experimenterende gebruiker
Heb nu ineens, echt uit het niets, enorme trek.. Op een woensdagavond :confused:

Vreemd is dat, dan komt het ineens zo opzetten en zakt het later weer weg. Dit zal dan die beruchte craving zijn...
 

Judas

Wijs gebruiker
ParanoidAndroid zei:
Heb nu ineens, echt uit het niets, enorme trek.. Op een woensdagavond :confused:

Vreemd is dat, dan komt het ineens zo opzetten en zakt het later weer weg. Dit zal dan die beruchte craving zijn...

En of dat die craving is ParanoidAndroid. Had het zelf ook een paar keer vanmiddag en vanavond. Keer na keer werden die cravings intenser.Ging op een gegeven moment plannen hoe laat ik de sos zou gaan halen. Gelukkig kon ik met succes een gouden list toepassen: net doen alsof ik de film van mijn leven van de komende week vooruit spoelde. Op dat moment zag ik hoe belangrijke afspraken de mist in zouden gaan. Hoeveel geld er aan drugs en vrouwen doorheen gejaagd zou gaan worden, hoe gesloopt ik uit zo'n etmaal snuiven tevoor zou komen, dat ik niet veel waard meer zou zijn voor mensen die op mij rekenen de komende dagen, mensen die goede tijden met me door willen brengen en/of mijn hulp nodig hebben.
Toen ik die tyfuszooi zag die ik er dan van zou gaan maken, was de drang weg.
Heb een lekker champignonsoepje gemaakt en dit voor de TV opgepeuzeld. Sindien de rust zelve. Er nam berusting bezit van me dat deze vorm van ontspanning net zo lekker als een cocainerush is.

Het is de kunst die andere, gewone ontspanning vast te houden als de list succes heeft.

Hopelijk werkt die truck van het VOORUIT SPOELEN VAN EEN DENKBEELDIGE TOEKOMSTFILM ook bij jou en vele anderen die controle over de coca willen hebben. Probeer je eigen gedrag en mogelijke toekomstscenarios te observeren alsof je er met de ogen van iemand anders naar kijkt. :wink:
 

ParanoidAndroid

Experimenterende gebruiker
Na een vrij losbandige decembermaand, waarin ik ongeveer wel 200-300 euries aan sos uitgegeven heb (zelfs een paar keer doordeweeks) heb ik in januari nog geen stuiver aan het goedje besteed :P Komt wel bij dat ik eerlijk gezegd krap zit, maar das misschien maar goed ook...

De craving is ook prima te beheersen momenteel. Heb er vrij weinig last van, alleen tijdens het uitgaan komt het stemmetje nog sterk naar boven. Vorige week dan ook wel wat gebruikt, omdat er een tafel vol lijnen voor mn neus stond en ik daar geen nee tegen kon zeggen :P Heb echter niet bijgehaald toen we die avond in de stad belandden, ik heb daarbinnen 1 flink puntje van een vriend gehad en daar is het bij gebleven! Was wel leuk om te zien hoe de andere 3 er bij stonden aan het eidn van de avond, om het eens een keer van de andere kant te zien wat cocaine nu echt voor effecten op je vrienden heeft :P Het wordt er iig zeker niet gezelliger op als je als enige nog redelijk nuchter blijft en de rest bijna aan het kwijlen is van de bekende rare bekken :grin:
 

meisje87

Newbie
dankje voor je reactiee, ik vind echt dat je een goed verhaal hebt geschreven hier. wat er allemaal instaat herken ik 100 procent. voor my is het extra lastig omdat ik er stiekem iedere dag aan kan komen. zou ik misschien met iemand moeten praten? ik heb niet veel vertouwen in die instanties als ik eerlijk moet zijn... ik wil gewoon zo graag stoppen en tocccccccccccch ervaar ik precies wat je zegt. uit het niks haal ik het weer in myn hoofd en verlies ik alle kracht die ik de hele dag had... er zijn mensen die hier vanaf weten maar die weten eccccccccht by lange niet alles... ik hoop egt dat je me een beetje kunt helpen, als ik niet in deze omgeving zat zou het veel makkelijker zijn maar ik kan hier niet weg want het is mijn thuis.. ik wil graag leren hoe ik moet omgaan met die drang, ik zal een heeele sterke wil moeten krijgen en ik hoop dat me dat gaat lukken. bv die drang is maar tijdelijk? dat wist ik niet...dus als ik het in mn kop krijg kan ik gewoon wachten en dan gaat het weg? pfff ik word echt gek ik ben zoon vrolijk mens altijd aardig tegen iedereen, maar toch voel ik me zo alleen terwijl ik zoveel mensen heb in mijn omgeving waar ik van houd. er schuilt gewoon een geheim in mij en dat maakt me kapot ik wil er egt graag vanaf liever vandaag dan morgen.... ik ben blij dat jij het probleem ziet en niet gewoon zeggt jehmeh je kunt tog gewoon stoppen, gewoon niet meer aanraken die shit. maar zo makkelijk is het niet...
 

DrippTone

Badass junkie
Tripreporter
Pffff, ow man ik heb het ff zwaar. Klote! Heb ze al gebeld, maar hadden niks. Aan de ene kant gelukkig maar aan de andere kant WTF.
Even een lijn, al is het er maar 1. Nog even dat gevoel, en nergens aan denken. En deze onzin moet ik nou juist niet denken. GVD.
Morgen gooi ik al mijn contacten weg. Dan kan ik ook niet meer bellen. :openmouth:
 
van alle shit is coke mijn grootste nachtmerrie. kreeg de keus vanavond of mn vriendin of . . . 1,5 gram verder hoop ik dat ze me nog wil. en waarom? zoveel doet het niet van x wordt ik 100x blijer. coke heeft zon verneukeratief mechanisme te kut gewoon. en iedere keer ben ik er klaar mee tot me (maatje) weer langs komt. al is het woensdag doorhalen tot het op is. fuck man mn vriendin slaapt nu gewoon bij dr ouders het wordt echt te bizar en dit na n half jaartje. coke en nicotine mijn ondergang.
iedere keer weer wis ik de nummers, maar ze komen toch wel. het heeft me nooit mn geldsituatie gekost maar het verneukt wel mn leven. . . dank je wel cocaine hcl..
 

raging_bull

Bewuste gebruiker
fatsoen1 zei:
wat bij mij het beste werkt tegen craving is de dealer bellen en coke bestellen
Daar maak je 't alleen maar erger op. Ik doe het alleen op vrijdag of zaterdag en valt er niks te halen is het heel kut maar dan is het zo.

Als ik er aan zou beginnen door de weeks te gaan gebruiken dan kan ik net zo goed gelijk mezelf voor de trein gooien en een nieuw leven starten in een ander lichaam
 

Nona

Newbie
Ik ben nieuw hier. Hoi.

Blij dat ik dit topic heb gevonden, het is precies wat ik nodig heb.
Al heb ik op dit moment totaal geen vertrouwen meer in mezelf en die cravings.
Ik ga steeds weer voor de bijl, terwijl er echt genoeg 'op het spel staat'.
Ik walg van mezelf.
 

ParanoidAndroid

Experimenterende gebruiker
Even deze topic bumpen.

Zijn er mensen die succes hebben als het gaat om cravings onderdrukken door de blowen?

Ik had gister zo'n avond met een vriend, dat het echt in de lucht hing om tot 4:00 door de gaan met een hoesje vol coke. Tot we twee pittige blowtjes opstaken. De craving verdween bij mij compleet, zelfs trek in een biertje had ik bijna niet meer. Bij die vriend van mij was dit ook het geval. Gewoon totaal geen zin meer hebben in coke. We hebben de hele avond achterlijk gedaan en gechatroulette (aanrader icm wiet!) en er is meer gelachen dan in de laatste tien snuifavondjes bij elkaar...

Misschien moet ik toch weer terug gaan stappen naar mn vorige hobby :P
 

kangaroe

Experimenterende gebruiker
Als ik er aan zou beginnen door de weeks te gaan gebruiken dan kan ik net zo goed gelijk mezelf voor de trein gooien en een nieuw leven starten in een ander lichaam

alleen in het weekend, goddank het is zaterdag dus vandaag geen trein,
 

S0s_90

Bewuste gebruiker
heej ik ben ook nieuw hier maar lees al zeker een paar maanden mee op het forum.
Op dit topic wou ik toch wel even reageren. Ik zelf gebruikte op me 16e voor het eerst cocaine, de mensen met wie ik dit deed gebruikte dit al langere tijd en ik ben na 4 maanden cocaine gebruiken... ( meestal vrijdag of zaterdag avond ) ermee gestopt. Zelf had ik hier geen enkel probleem mee. Tuurlijk heb ook ik het sweekends gevoeld dat ik niet meer gebruikte maar toen ik na begon te denken hoe alles gelopen is kon ik het in de hand houden. de 1e paar keer dat ik cocaine gebruikte had ik een halfje op een avond genoeg dit werd als snel 1 gram en is ook snel verandert naar 1.5 a 2.0 gram... Toen ik hieraan terugdacht besefte ik dat je zonder dat je er bij stil staat meer gaat gebruiken ( of dit komt door gewenning of omdat je vertrouwd raakt met cocaine ben ik nog niet achter ) Ik was dus gestopt met cocaine en zag dat het met de mensen met wie ik toen gebruikte bergafwaarts ging... ook dit was een motivatie om ervan af te blijven.
Nu 4 jaar verder gebruik ik in vlagen, dan een paar weken achter elkaar ieder weekend en dan weer een paar weken helemaal niet. Hier heb ik geen enkel probleem mee, ik snap dus ook niet dat mensen verslaafd kunnen raken aan cocaine.
 

supergirl

Newbie
HALLO ben nieuw op deze site en interresant om telezen hoe me lotgenoten ermee omgaan. Ik ben 5 jaar geleden naar een detox gegaan voor blowen drinken snuiven benzos en xtc en of dat niet genoeg was werd verliefd op iemand met base cocaine en heroine probleen, daar ging me leven modellen contract kwijt nou een hoop kwijt recent hulp gezocht na 5 jaar elke ochtend en avond heroine cocaine ben vua jellinek detox en kbo 3 maanden clean geweest 2 uitglijders gehad en er uitgegooid gelukkig nog me eigen huis :) heb via de jellinek een hoop geleerd afgekickt heroine maar nu ik weer in me eigen huisje zit hoop craving dus weer drie uitglijders gehadt met base cocaine. Als het me niet lukt er af te blijven ga ik dus 1 avondtje in de week plannen uit een hoop verhalen maak ik uit op dat dat ergens toch lukt hoop ook voor mij. Die dag word dus de Zondag vandaag enorme trek maar uh morge zondag kijke of dit gaat lukken, jullie horen van me en uh bye the way onwijs fijn lotgenoten te praten!!! xxxx :wave:
 

Svali

Badass junkie
Emeritus Mod
Tripreporter
Heftig verhaal, hopelijk gaat het je lukken. Probeer verder wel wat punctuatie in te voegen in je verhaal, het is vrij moeilijk te volgen op deze manier. Verder van harte welkom! :wave:
 

supergirl

Newbie
Nou heb mezelf onwijs voor de gek gehouden! (weer) Dacht dus 1 keertje in de week te gaan gebruiken. Hadt 60 euro in me portomonee en dacht een paar balletjes tehalen. Heb er niet van genoten en van die paar balletjes escaleerde het zo dat nu me horloge in onderpand ligtt bij de dealer en me zwaar kut voel en dat het wel twee uur heeft geduurd om met die crash om te gaan :angry: . Het komt er dus op neer ook na een tijd absinent tezijn van de base het lukt me niet!!!
En ja leer wel omgaan met die craving alles beterr dan het kutgevoel wat ik nu heb voel me zwaar kut en word weer eens wakker zonder stuiver! Ben er klaar mee!!!! :wave:
 

Tijdloos

DF-koning
Tripreporter
Vervelend dat het zo gelopen is heb dat soort dingen maar anders ook gezien/meegemaakt , maar goed te horen dat je er nu echt geen trek in hebt meer. Is genoeg om te stoppen, geniet van je clean leven verder :wink: Succes mocht je het nodig hebben!
 

rockbitch

Experimenterende gebruiker
De eerste keer dat ik coke gebruikte vond ik er nix aan. En was het ook geen probleem om NEEN tegen te zeggen. Heb het daarna nog een paar keer gedaan maar het deed mij nix. Na die ervaring heb ik jaren nix meer genomen. Maar dan krijg ik een tegenslag te verwerken. Mijn partner sterft in een ongeluk. Ik wou nix meer voelen en nix meer herinneren. Ik begon coke te gebruiken. Ik werkte. Weekends waren de momenten. Na een paar maanden begon de miserie!! Het gebruik begon ook door de week. Ik sliep soms dagen niet en ging zo dan maar werken. Het werd erger en erger. Ik kon niet meer functioneren zonder. Want geen coke betekent dat ik terug voelde. Dus meer en meer. Ik herkende mijn eigen niet meer. Ik walgde van mijn eigen.
Ik weet nog niet waaruit ik de kracht heb gehaald om te zeggen dat ik er genoeg van heb. Ik denk dat mijn engel daar iets mee te maken heeft. Maar ik heb hulp gezocht, en ik heb me laten opnemen. Na 7 maanden ongeveer in het ziekenhuis mocht ik naar huis. Ik ben wel een paar keer hervallen in het ziekenhuis. En de dag dat ik op ontslag mocht ook :rolleyes:
Maar ik kan ZONDER. Het gebruik is niet meer elke dag. Maar wanneer IK wil. Het is nu 3 maand geleden dat ik nog gebruikt heb. En ik moet zeggen dat ik ontzetten veel zin heb om het weer te doen!!! Dit weekend heb ik overleefd ik hoop het komende ook. Ik voel me wel slecht als ik gebruik omdat ik dit vind als een mislukking. Om de waarheid te zeggen zou ik gewoon nooit meer willen gebruiken,maar dit is moeilijk. Zeker op momenten dat ik alleen ben,en denk aan mijn geliefde die hier niet meer is. Ik wil gewoon zeggen dat je van een verslaving af kunt,maar het is moeilijk om nooit meer te gebruiken. Ik hoop dat die dag nog gaat komen, maar het is vechten.
xxx
 

Arnie87

Belezen gebruiker
Wat maakt iedereen strenge regimes voor zichzelf............ als je denkt dat je meteen verslaafd bent door het een keer te gebruiken op een ongewoon tijdstip ben je juist diegene die snel verslaafd is..

Mensen die aan coke verslaafd zijn vervelen zich te vaak of krijgen te weinig kicks omdat het leven niet al te boeiend is.. beste wat je dan kan doen is sporten of een tijdverdrijf waar je je goed bij voelt zodat coke niet meer nodig is.. het speelt zch af in je dopamine systeem.. ga lekker 10 km hardlopen en je voelt je beter dan dat je de hele dagdoor snuift
 

Bennie_Kook

Experimenterende gebruiker
Helaas zijn de meeste snuivers conditioneel zo slecht, dat als ze het uberhaupt proberen toch niet kunnen doorzetten. Probeer maar eens 5km/half uur te rennen. Na 10 minuten ben je er zat van, en keren de meesten weer om.

Bovenstaand verhaal is boeiend, en klopt ook voor een groot deel. Maar de cravings is mijns inziens niets aan te doen. Ben zelf altijd max. 7 weken clean, en wil dan gewoon, nee, MOET dan gewoon een "avondje voor mezelf".

In de periodes dat je eraf bent, en niet drinkt, en zélfs geen cafeine drinkt (wekt ook cravings op) voel je je super. Sporten, keihard (over)werken, veel genieten van familie en vrienden e.d. Maar op eens komt die craving, op de raarste momenten, en houdt soms gewoon 3/4 dagen aan. 4e dag ga je dan gewoon voor de bijl.

De craving "onderdrukken" heb ik in dit artikel nog niet "goed" gezien. Het klopt inderdaad dat de craving maar een gedachte is, moet je je overheen zetten, lukt ook vaak. Maar soms is ie te sterk, wat dan?

Als je naar je maten gaat (die ook willen stoppen, gestopt zijn) en je begint erover wek je bij hun de craving (vaak gebeurd) op, en zit je met zijn 2en de hele nacht. Slapen lukt ook niet, sporten al gedaan, TV kijken (en er komt coke voorbij, zoals Drugs Inc. op National Geographic, of in een film) en je wordt nog opgefokter. Mediteren helpt soms, maar de craving komt terug.

Dan maar excuses zoeken, biertjes scoren, en snuiven met die handel. Ben je weer een paar weken rustig.

Dus als iemand nog tips heeft tegen die kutcravings. Gaat door je hele lijf man, voorhoofd tintelt, je handen worden zweterig, rooie wangen, strakke kaken, soms ruik je 't zelfs al!
 
Goed initiatief om op zoek te gaan naar een mogelijke uitweg!

Wat helpt is om te bedenken dat je met wilskracht niet veel bereikt. De gedachte 'ik mag geen sos meer gebruiken' of 'ik kan het beter maar niet meer doen' heeft weinig effect, en al helemaal niet op de lange termijn. Je denkt op zo'n moment dan namelijk indirect weer aan sos en alle leuke (maar tijdelijke) pleziertjes rondom het grote snuif avontuur. Als je nu van plan bent om de rest van je leven clean te zijn, worstel je waarschijnlijk elke dag met de gedachte: "Owja, vandaag moet ik weer clean zijn. Ik mag geen coke gebruiken. Ik kan beter maar rustig aan doen en afleiding zoeken." Maar ondertussen ben je dus constant bezig met het probleem: de sos zelf.

Hoe meer je je concentreert op de redenen waarom je niet zou moeten snuiven, des te ellendiger je je zult voelen tijdens de perioden waarin je niet snuift; en des te dommer je je zult voelen wanneer je het wel doet (schuldgevoel). Je richt al je inspanningen op het probleem zelf. Kortom, je denkt er voortdurend aan. En helaas, je bent dan misschien je hele leven lang clean, maar de gedachte aan coke zit wel je hele leven in je hoofd. Ik vraag mezelf af of je je niet beter meteen kapot kunt snuiven?

Simpel voorbeeld: Je mag nu NIET aan een paarse broek denken. Waar denk je aan?

Je kunt je beter concentreren op de redenen waarom je besluit of hebt besloten om NIET meer te snuiven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
- Ik blijf nu fris en helder
- Ik hou veel meer geld over
- Mijn geestelijke gezondheid gaat niet achteruit, sterker nog, ik ga me veel beter voelen!
- Lichamelijk ben ik op en top fit
- Ik wil en kan een goede conditie opbouwen
- Ik kan gewoon normaal doen bij mijn ouders, vrienden, familie, buren, de kassajuf zonder paranoia te zijn
- Enzovoorts

Misschien klinkt dit allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Maar niets is minder waar. Het is heel simpel:
De gedachte dat het moeilijk is om met coke te stoppen, is bullshit, een fabeltje. Juist díe gedachte maakt het inderdaad moeilijk! Het is voor iedereen persoonlijk, maar ik durf te wedden dat het niet-gebruiken van sos je 1000x meer voordelen oplevert dan nadelen. Ik denk zelfs dat je geen nadelen zult ondervinden als je het niet (meer) gebruikt...

De volgende keer als je aan sos denkt, of wanneer die zogenaamde verleiding er is, denk dan eens het volgende: "Yes! Hier is het weer! SOS! Die troep zit weer in m'n gedachten! Maar ga ik er aan toegeven? Ga ik het nu gebruiken? TUURLIJK NIET! Haha! Wat moet ik met die ellendige bende? Waarom ga ik nu niet iets ondernemen wat veel leuker is?!"
in plaats van: "Shit, nu word ik weer in verleiding gebracht. Moet ik nu weer? Zie je nou wel, ik denk er steeds aan. Het lukt me niet, ik geef me er gewoon maar aan over en dan komt het ooit vast nog wel eens goed. Vandaag mag het gewoon nog, misschien volgende week ook nog, maar daarna niet meer."

Die laatste gedachte is dus fout. Het klink wederom maf, maar omarm de gedachte dat je weer aan sos denkt. En pak meteen jouw lijstje erbij met voordelen waarom je er vanaf blijft. Gun jezelf de ruimte om in verleiding te komen om te gaan gebruiken, want hier ontkom je niet aan. Overal waar je kijkt komt het namelijk terug, op straat, in de huiskamer van je vriend, in die brute gangsterfilms, in je favoriete muziek, enzovoort. Je kunt er niet voor wegrennen, je kunt juist denken: "YES! Daar is het weer! En die t*ringzooi gaat mij niet meer pakken. Wat moet ik met die troep in m'n hoofd? :kots: Ik kan net zo goed een paar druppels rattengif in m'n neus spuiten, als ik dan toch iets in m'n neus wil hebben. Waarom zou ik mezelf een uurtje 'plezier' gunnen, terwijl ik er daarna minstens 48 uur ellende van heb?!"

De groeten van een ervaren ex-gebruiker, die er nu alleen nog maar hard om kan lachen.
p.s. Hardlopen en conditietrainig werken ook goed, maar doe het niet omdat je denkt dat je daardoor niet meer aan sos denkt, doe het voor de kick. Eerst kan het misschien niet leuk zijn, omdat je er geen zin in hebt. Maar wanneer je jezelf die schop onder je reet hebt gegeven en het gewoon doet, geeft dat een ultieme kick. Zeker wanneer je merkt dat je steeds meer conditie opbouwt.
 

Bennie_Kook

Experimenterende gebruiker
Deze gedachtengang bemerkte ik ook al bij mezelf door de jaren heen. Jij bevestigt het!

Fuck it! Zaterdag was de laatste terugval! Ik ben niet meer te pakken!

Ik zeg het forum, en de zooi vaarwel vanaf vandaag (eigenlijk al zondag!)

Iedereen success! :wave:
 
Bovenaan