Handboek handleiding: DRUGS

psych-out

Bewuste gebruiker
Inleiding
Het leven op deze planeet heeft tal genotsmiddelen met zich meegebracht of het nu natuurlijke producten zijn afkomstig uit onze natuur of dat het producten zijn die de mens zo heeft gemaakt.
Koffie, tabak, suiker enzovoorts. Al deze middelen zijn door de maatschappij onderworpen aan tests en onderzoeken om te kijken of het innemen ervan schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Zo is al langer bekend dat roken slecht is voor de gezondheid. Je hoeft hiervoor geen deskundige te zijn om te weten dat rokers meer hoesten dan niet rokers dus kan iedereen hierdoor wel concluderen dat roken de gezondheid schaadt. Alcohol en roken schaadt de gezondheid maar wordt toch door de maatschappij gedoogd.

We kunnen ons de vraag stellen waarom iemand de tour de France fietst, waarom Anders Berhing Breivik helemaal fuckt-up werd. De hersenen van een mens zijn zo ingewikkeld en complex dat we nooit met zekerheid kunnen zeggen hoe een ander persoon in elkaar steekt. De basis van de hersenen kennen we door onderzoeken. Waar het spraakcentrum, het evenwicht zich bevindt en zo verder. Interesses of voorliefde voor sport of drugs is een te complex iets.De wet maakt onderscheidt tussen 2 groepen van genotsmiddelen.
In de eerste groep vinden we de ‘’gedoogde drugs’’ zoals alcohol, tabak, wiet en hasj. Zij worden geplaatst in de lijst van opiumlijst 2.
Deze groep wordt door de maatschappij gedoogd, wat wil zeggen dat ze een schadelijk effect hebben op het lichaam maar niet zo’n schadelijk. Deze worden toegestaan door de wet. Ook deels omdat het is ingeburgerd bij de mens.

In de tweede groep vinden we de ‘’harddrugs’’ deze groep wordt door de maatschappij afgestempeld als een onaanvaardbaar risico op de gezondheid van de mens.
Deze lijst wordt opiumlijst 1 genoemd. Hierin bevinden zich genotsmiddelen zoals xtc, cocaïne, speed.

Naargelang het effect van de drugs op het lichaam worden ze ingedeeld in 3 groepen.
- Verdovende middelen
- Stimulerende middelen
- Hallucinogene of trip middelen


Verdovende middelen
Ook wel 'downers' genoemd. De gebruiker hiervan voelt zich minder actief, alert als ervoor.
In deze groep bevinden zich,
- Alcohol
- Benzo's (diazepam, oxazepam e.d.)
- GHB
- Opiaten (heroine, morfine e.d.)

Stimulerende middelen
Ook wel 'uppers' genoemd. De gebruiker voelt zich hierdoor meer energievol, actief,...
Tot deze groep behoren,
- cocaïne
- amfetamine's, beter bekend als speed of snelle
- MDMA, beter bekend als XTC
- …

Hallucinogene of trip middelen
Ook wel psychedelische drugs of geestverruimende middelen genoemd. Tot deze groep behoren,
- marihuana/cannabis/wiet
- MDA (wanneer men een xtc pil neemt wordt er 7% van MDMA door het lichaam omgezet naar MDA wat hallucinaties kan veroorzaken zoals schokken in het beeld, wanen) Ook kan men deze stof in zijn zuivere vorm op de markt vinden.
- LSD
- hallucinogene paddenstoelen zoals de equadoriaanse of palenque
- DMT

*dissociatieven*
- Ketamine
- Lachgas
- DXM
- PCP
- Methoxetamine

Waarom beginnen jongeren met drugs?


Jongeren beginnen meestal met het gebruiken van drugs als ze in de pubertijd zitten. In die tijd hebben ze het meeste drang om te experimenteren om verschillende redenen. Ze willen alles wat verkennen en door hun hormonen die in die tijd wat meer op hol slaan zullen ze sneller de stap ernaar zetten. Een andere reden kan zijn om er bij te horen, er gebruikt iemand wat in de vriendenkring en deze krijgt meer respect omdat het stoer is. Het gebruiken of experimenteren van drugs hoeft niet altijd slecht te verlopen. Wanneer het nieuwe van iets af is, stoppen de meeste jongeren ermee. Dit is natuurlijk ook wat persoonsgebonden. Volgens mij zijn er 2 groepen van gebruikers. In de eerste groep bevinden zich de personen die drugsgebruiken om een avond wat op te vrolijken, wat nieuws te proberen, hun grenzen te verleggen,… Deze personen zijn over het algemeen tevreden met hun eigen en hun omgeving. Deze groep van gebruikers maakt het minste kans om op latere termijn een verslaving te creëren hoewel dit natuurlijk nooit is uitgesloten. In de 2de groep van gebruikers zijn het de gebruikers die het doen om de avond wat op te vrolijken, wat nieuws te proberen maar vooral omdat ze er beter hun problemen mee kunnen vergeten. Deze groep van gebruikers maakt meer kans om op latere leeftijd een verslaving te creëren doordat ze er hun problemen niet mee oplossen maar enkel vergroten. Deze problemen kunnen zijn, een moeilijke thuissituatie, problemen op school,…

softdrugs

Roken


Roken is een genotsmiddel waar jongeren al zeer vroeg mee in contact komen. De ouders roken of ze zien mensen roken op straat. Jongeren zijn nu eenmaal sneller geneigd naar het onbekende en omdat het zoveel gedaan wordt zien ze er meestal geen probleem in. Het enige probleem wat hen er van weerhoudt sigaretten te gaan kopen is de wet die beslist heeft een grens te zetten op de aankoop van sigaretten. De leeftijd waarop jongeren volgens de wet rookwaren mogen kopen is 16 jaar. In vele gevallen komen ze er toch voor hun 16de verjaardag aan. Door oudere vrienden of kennissen die dit voor hun kopen of een krantenwinkel die zich niet aan deze wet houdt en toch uit winst naar hartenlust tabak verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. Doordat het toch zo gemakkelijk is voor de jongeren om rookwaren te kopen is het van belang om aan goede preventie te doen. De ouders kunnen dit bv door hun kinderen er op te wijzen dat roken slecht is voor de gezondheid hoewel dit ook negatief kan zijn. Kinderen/jongeren neigen nu eenmaal naar wat verboden is doordat het dan een soort kick is om te roken.

Effecten op korte termijn
- Opwekkend
- Trillende handen
- Snelle hartslag
- Hoesten
- Koude vingers en tenen
- Prikkelende ogen
- Rookgeur

Effecten op langere termijn
- Slechte conditie
- Schade aan luchtwegen
- Kans op kanker, hart- en vaatziekten, bronchitis, impotentie
- Snellere veroudering van de huid
- Prikkelbaar zijn als men niet kan roken

Afhankelijkheid
- Grote geestelijke afhankelijkheid
- Lichte tot matige lichamelijke afhankelijkheid

Alcohol


Het feit dat alcohol legaal en sociaal aanvaard is door de maatschappij, maakt dat het vaak bekeken wordt als onschuldig, niet zo verslavend en vooral niet als een drug.
De effecten en risico's van alcohol worden daardoor dikwijls onderschat.
Vaak wordt er tussen de jongeren een competitie van gemaakt. Om het meeste te kunnen verdragen, het meeste ad fundum te kunnen drinken enzovoorts. Hierdoor hoor je wel eens in het nieuws van coma zuipen. Dit is zoals hierboven beschreven het gevolg van overdreven zuipgedrag. Ik benoem dit zo omdat het hier niet meer draait om de smaak van de alcoholische drank maar enkel om wat de alcohol je geeft qua effect en wees er maar zeker van dat dit voor de meeste geen leuk effect meer zal teweegbrengen. Natuurlijk mogen we niet alle jongeren over dezelfde kam scheren. Er zijn gelukkig nog altijd jongeren die weten wat ze doen en er verantwoord mee overweg springen.
Een weet die vele mensen ook wel eens durven vergeten is dat alcohol een harddrugs wordt in overmatig gebruik. Dit kan in het ergste geval leiden tot bewusteloosheid, coma en zelfs de dood.

Het leren alcohol drinken
De eerste kennismaking met alcohol vindt meestal plaats bij de familie. De plechtige communicant krijgt een glaasje wijn of wat bier. Een volgens mij een zeer gelukzalig gevoel van volwassenheid aangezien dat het geen is wat jongeren er zo toe aantrekt. Maar geen enkele eerste slok alcohol proeft lekker. De smaakpupillen zijn nog niet volgroeid zeg maar, hoewel de persoon in kwestie dit misschien toch wel zal ontkennen om erbij te horen. Daarom drinken de meeste jongeren alcohol ook niet omdat het lekker is maar omdat ze zien of merken dat je door de effecten sneller iets doet waar je misschien in nuchtere toestand niet het lef voor hebt. Zoals bv het toestappen naar een onbekend meisje. Als de jongeren positieve effecten ondervindt van het drinken van alcohol zal het sneller geneigd zijn dit vaker te doen. Ook omgekeerd wanneer een persoon negatieve effecten heeft ondervonden zoals het misselijk voelen of de kater achteraf zal de jongeren de eerst volgende keer dat deze een pint wilt bestellen tweemaal nadenken voor dit ook daadwerkelijk te doen.

Hoe komen de jongeren aan de alcohol
De jongeren mogen vanaf 16 jaar licht-alcoholische dranken aankopen zoals bier, breezers, wijn maar voor de aankoop van sterke drank zoals William Lawson, jenever enzovoorts moet men 18jaar zijn. Het probleem echter is dat de nachtwinkels zich hier vaak niet aanhouden waardoor de jongeren ongezien toch deze dranken kunnen kopen.

De effecten van alcohol op het lichaam

Effecten op korte termijn
- Ontremmend en verdovend: De persoon zal sneller iets doen wat hij/zij in nuchtere toestand niet durfde te doen.
- Zelfoverschatting, onverschilligheid
- Aantasting fijne motoriek en spraak, evenwicht is niet meer optimaal.
- Verminderde schoolprestaties
- Minder concentratie, minder conditie
- Drinken kan leiden tot alcoholvergiftiging, bewusteloosheid en coma

Effecten op langere termijn
- Meer kans op alcoholproblemen en- verslaving
- Verstoring van de hersenontwikkeling, botontwikkeling, seksuele ontwikkeling, ernstige schade aan lever, hart en maag.

Afhankelijkheid
- bij sociaal gebruik soms geestelijke afhankelijkheid
- bij intensief gebruik grote geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid

Wiet en hasj


Het roken van wiet of hasj, beiden van de cannabis sativa/indica plant afkomstig wordt steeds meer en meer gedoogd en als normaal bekeken bij de jeugd. Doordat het meestal niet in zijn pure vorm wordt gerookt maar met tabak, verhoogt dit de schadelijkheid voor het lichaam. Doordat de jongeren nog volop lichamelijk en geestelijk in de groei zijn kan dit zware gevolgen creëren doordat THC de kans op schizofrenie of psychoses aanzienlijk vergroot bij de personen die hier aanleg voor hebben. Dit zijn beide ziektebeelden waar men niet zo snel achter komt dat men dit heeft waardoor de behandelingsprocedure langer duurt en een zware impact kan hebben op de persoon zijn ontwikkeling en zijn omgeving. Het probleem tegenwoordig is ook de enorme stijging in het percentage THC in de wiet. Vroeger bedroeg deze rond de 3 a 4 procent THC maar tegenwoordig zijn er al soorten onderzocht die een THC gehalte van rond de 20 procent hebben. Hierdoor vergroot de kans op afhankelijkheid en de negatieve effecten van drugs

Effecten op korte termijn
- versterkt gevoelens
- verslapt spieren
- rode ogen
- droge mond
- korte termijngeheugen gaat achteruit
- verminderde concentratie en reactievermogen
- veranderde waarneming
- verminderde schoolprestaties
- angst of paniek
- paranoia
- …

Effecten op langere termijn
- verhoogd risico op psychische aandoeningen zoals depressie en schizofrenie. Dit geldt voornamelijk voor de jongeren. Bij volwassen is dit natuurlijk ook niet uitgesloten.
- Schade aan ademhalingsorganen
- paranoia
- Schade aan hersenen in ontwikkeling
- zelfvertrouwen daalt
- lusteloosheid, men zegt sneller neen tegen iets
- pleinvrees
- verminderde schoolprestaties

Afhankelijkheid
- Geestelijke afhankelijkheid kan zeer groot worden bij langdurig en intensief gebruik
- Lichamelijke afhankelijkheid kan ontstaan bij intensief gebruik

HarddrugsWaarom gebruiken jongeren harddrugs?
De stap naar harddrugs is bij de meeste jongeren een grote stap.
redenen waarom jongeren experimenteren met drugs kunnen zijn:
- De prijs van de drugs, hiermee bedoel ik dat wanneer een drugs goedkoper is als alcohol zal men sneller de stap zetten naar het goedkopen dan naar het dure ontspanningsproduct.
- Nieuwsgierigheid: Dit is een van de hoofdredenen. Jongeren zijn in die leeftijd heel nieuwsgierig naar wat een product kan veroorzaken, wat de effecten zijn enzovoorts.
- Verveling: Jongeren die zich vervelen gaan sneller dingen doen die ze niet mogen om de spanning
- zich volwassen voelen: voor sommige jongeren staat het experimenteren met drugs gelijk aan het nemen van de eerste slok alcohol wat hen het gevoel geeft volwassen te zijn.
- als protest: voor sommige mensen kan drugsgebruik aantrekkelijker zijn als ouders, leraren en andere volwassenen hen zeggen het niet te doen, het is een kick voor hen.
- druk van anderen: als iedereen het doet, kunnen jonge mensen zich als buitenstaander voelen als zij het niet doen. Sommige vrienden kunnen druk uitoefenen om te gebruiken en hen uitmaken voor 'watje' als zij het niet doen.

Mensen gaan na het experimenteren ook recreatief gebruiken. Dit wil zeggen dat men na het experimenteren verder gaat en dus gaat gebruiken op een regelmatige, gecontroleerde manier. Enkele redenen hiervoor zijn:
- niet geremd worden, zodat communicatie tussen mensen wordt verbeterd. Dit kan meer vertrouwen inhouden in seksuele situaties.
- een verlangen om verschillende gevoelens te onderzoeken en manieren om de wereld te verkennen.
- als deel van mode die kleding, muziek en sociale activiteiten omvat.
- genieten van de 'kick' en het mogelijkerwijs ervaren als meer plezierig dan alcohol.
- het gevoel is een goedkope manier om zichzelf te amuseren.

Mensen kunnen ook afhankelijk zijn van drugs maar ze gebruiken ze alleen als ze het 'nodig' hebben. De redenen hiervan zijn:
- niet goed in hun vel zitten, problemen hebben die ze door de drugs kunnen ontvluchten.
Drugsgebruik kan mensen beschermen voor pijnlijke ervaringen in hun verleden en het heden.
- blokkeren van fysieke pijn, hiermee bedoel ik voornamelijk het medicinale gebruik.
- voorzien in een doel en betekenis van het leven. Geld krijgen voor drugs, de drugs te pakken krijgen, het vermijden van politie en het deel uitmaken van een drugsscene met andere mensen.
- helpen omgaan met armoede, werkloosheid, slechte huisvesting en geen vooruitzichten. Drugsgebruik kan mensen helpen de dagelijkse zorgen te vergeten. Dit blijft de grootste vorm van niet gebruik maar misbruik van de drug.
De redenen waarom jongeren drugs gebruiken kan dus op vele vlakken zijn.

Welke soorten drugs zijn het populairst bij jongeren?
Het gebruik van hasj en wiet bij jongeren neemt nog steeds toe, waarbij eerlijk gezegd mag worden dat jongens duidelijk meer gebruiken dan meisjes. ( jongens tussen 16 en 18 jaar bijna 20%, bij de meisjes beneden de 10%.)
Ongeveer 11% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar gebruikt regelmatig cannabis. Het gebruik van XTC onder jongeren tot 18 jaar ligt duidelijk lager, namelijk 2,2%.
Cocaïne en heroïne worden het minst gebruikt onder jongeren, hoewel deze drugs vaak de krantenkoppen halen.

In de jaren tachtig groeide het gebruik van heroïne snel. Men schat dat er nu 130000 heroïnegebruikers zijn in Engeland. In het bijzonder neemt dit toe onder jonge mensen in armoedige wijken of straatkinderen. De gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst drugs gebruikt wordt, lijkt lager geworden. Kinderen op de leeftijd van ongeveer 12 jaar beginnen al met experimenten.
Het gebruik van snuifmiddelen lijkt in de jongere leeftijdsgroepen meer algemeen te zijn. Omdat jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mogen kopen zal het gebruik van snuifmiddelen en wiet toenemen.
Deze snuifmiddelen kunnen zijn:
- Benzine snuiven (ze doen dit in een watje en snuiven dit dan op)
- lijm snuiven (dit doen ze in een zakje waarna ze er boven gaan hangen en de dampen opsnuiven)

Technische ontwikkelingen en verandering van gewoonten hebben ook tot gevolg had dat nieuwe drugs steeds gemakkelijker verkrijgbaar zijn. XTC bestond al rond de vorige eeuwwisseling, maar werd pas in 1988 algemeen gebruikt. In België is het gebruik van XTC bij houseparty's en in disco's en bepaalde horecagelegenheden sterk toegenomen. Door deze populariteit gaan sommige drugsdealers al oncontroleerbare en gevaarlijke samenstellingen van illegaal geproduceerde tabletten dealen.

Heroïne


Uit een papaverplant wordt opium gehaald door de zaadbol in te kerven en het melkachtige sap dat zo vrijkomt aan de lucht te drogen en te laten stollen. Van opium wordt morfine gemaakt, waarvan via een chemische weg weer heroïne wordt gemaakt.

Heroïne is een wit (soms bruin of grijs) poeder. Een andere variant zijn lichtbruine korreltjes. Doordat heroïne een verdovende drug is, verdwijnen de pijn en vervelende gevoelens die een gebruiker heeft. De kans om verslaafd te worden is heel groot. Verschijnselen van verslaving treden al na enkele weken op. Je hebt steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. Als de gebruiker stopt, voelt hij zich heel erg ziek en misselijk. Deze verschijnselen verdwijnen heel snel als men weer heroïne gaat gebruiken.

Heroïne veroorzaakt geen orgaan- of weefselbeschadigingen, wat alcohol en nicotine wel doen. Als je heroïne koopt, koop je nooit zuivere heroïne want dit is altijd vermengd met iets anders. Hierdoor gaan de dealers meer verdienen. Als men verslaafd is, gaat al hun geld op naar de heroïne. Men kan geen schone kleren of goede voeding kopen. Hierdoor verwaarloost men hun lichaam. Door de verdovende werking loop je de kans dat je bepaalde ziekten of ontstekingen niet voelt, waardoor je ermee door blijft lopen en steeds zieker wordt met misschien de dood tot gevolg.

De reden waarom heroïnegebruikers spuiten is meestal omdat dit een extra kick geeft. De werking van de drug gaat veel sneller omdat deze rechtstreeks in de bloedbaan wordt gespoten. De manier waarop drugs gespoten wordt is niet altijd even schoon of steriel. Op de plaats van de prik kunnen aderontstekingen ontstaan of zweren. Ook kunnen allerlei bacteriën en virussen mee gespoten worden en die kunnen overal in het lichaam een ontsteking vormen.

Het HIV virus is de bekendste ziekte die overgebracht wordt door het samen gebruiken van naalden en spuitattributen.
Ook pasgeboren kinderen van heroïneverslaafden vertonen soms ook ontwenningsverschijnselen en moeten hiervoor medisch behandeld worden.

Heroïne is de meest gevaarlijke drugs die het snelst en het hardst een leven kan kapot maken. Bekende films gemaakt rond deze drugs zijn onder meer;
- Requiem for a dream
- The basketball diaries
- Christiana F
Alle 3 deze films laten een zeer gruwelijk beeld zien van hoe het leven van een heroïne verslaafde kan zijn of gewoonweg is.

Cocaïne


Cocaïne wordt gemaakt van de bladeren van de cocaplant, een plant die voornamelijk in Zuid- Amerika en Zuid-Afrika groeit. De cocaplant werd door de Spanjaarden geïntroduceerd in Europa.
Cocaïne behoort tot de uppers wat wil zeggen dat het de persoon die het inneemt energie bezorgt. De persoon zal scherper en duidelijker kunnen denken en handelen. De duur van de coke is ongeveer een half uur tot een uur waarna de effecten gaan dalen. Je belandt dan in een dipje waardoor de meeste gebruikers weer een lijntje nemen. Hierdoor belandt je in een vicieuze cirkel die meestal pas wordt beëindigd als de persoon echt voldoende heeft gehad.

Roken: dit kan alleen als de cocaïne wordt omgezet in cocaïnebase of ook wel genoemd als crack. Dit wordt gekookt met ammoniak. Vanwege het krakende geluid als het gerookt wordt, werd deze stof crack genoemd.

Basen: dit is een bepaalde manier van cocaïne gebruiken. Het witte poeder wordt vermengd met water en ammoniak of maagzout en vervolgens verhit. Het spul wat dan ontstaat wordt opgerookt. Dit kan door middel van een waterpijp, maar het is ook mogelijk om het te verhitten op een stukje folie en de damp inhaleren.

Geestelijke verslaving is het grootst bij cocaïne. Het werkt kort maar krachtig. Omdat het maar zo kort werkt en de echte wereld zo groot is als de cocaïne is uitgewerkt, wil men snel weer zulke gevoelens hebben. Men jaagt continue de eerste high na maar die het effect daarvan krijgt men zelden tot niet meer terug. Men wil steeds opnieuw gebruiken en daardoor raakt men de controle kwijt. Men wordt agressief , arrogant, egoïstisch en zelfs paranoïde. Bij langdurig gebruik verwaarloost men zijn lichaam en raakt uitgeput. Er is bovendien nog maar weinig weerstand tegen infectieziekten.

Wanneer gekookte cocaïne is afgekoeld, ontstaat er een substantie die in kleine stukjes kan worden gebroken. Deze kleine stukjes worden dan verkocht als crack, rocks. Ze worden gerookt en bezorgen de persoon een korte, krachtige high van maar 10 minuten waarna de effecten snel verminderen. Deze drug is bij ons niet zo populaire als in Amerika en maar goed. De meeste gebruikers hiervan willen steeds meer en meer waardoor ze door het geldtekort veel sneller illegale zaken gaan doen zoals stelen, dealen, afpersing en noem maar op.

XTC


XTC is waarschijnlijk een van de bekendste drugs op deze aarde. In de jaren 70’ werd de drugs nog voornamelijk gebruikt in psychiatrische ziekenhuizen tegen depressie enzovoorts. Begin jaren 80’ werd deze drugs het meest bekend bij de jeugd. Het werd gebruikt op rave’s en in discotheken.
XTC is een middel met een groot risico en zeker voor de jeugd. Meer en meer jeugd gebruikt wel eens XTC om langer te kunnen dansen op een feest of uitgaan. Het geeft de gebruiker een energie vol gevoel waarmee hij alles aankan. Door deze effecten ontstaat de kans ook op uitdroging, oververhitting, oververmoeidheid en uitputting. Een ander risico is dat men niet weet wat of hoeveel men precies binnen heeft van een stof. De laatste jaren heeft zich dat laatste gedeelte ook zwaar bewezen. Een grondstof voor de aanmaak van MDMA werd uit China gehaald maar door de Olympische Spelen een aantal jaren geleden zijn de wetten en controles veel strenger geworden waardoor één van de grondstoffen niet meer zoveel te vinden is als vroeger. Jammer genoeg hebben XTC producenten hier niks anders op gevonden dan gewoon vervuilde of slechte pillen te maken. Volgens testlabo’s zijn er in de vele pillen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn, vaak pillen met mcpp en andere stoffen die wel gelijkenissen hebben met MDMA maar veel meer negatieve effecten met zich meebrengt.

Effecten op korte termijn
- Stimulerend
- Leidt tot zelfoverschatting
- Eetlust, vermoeidheid en slaap worden onderdrukt
- Het zijn illegale middelen. Het is nooit zeker wat er in zit. Dat kan gevaarlijk zijn.

- Versterkt gevoelens van intimiteit
- Kans op oververhitting en uitdroging
- Gevaarlijk in combinatie met andere middelen, zoals alcohol
- Lijkt veranderingen in de hersenen te veroorzaken

Effecten op langere termijn
- Rusteloosheid en gewichtsverlies
Na het stoppen met intensief gebruik van cocaïne is er kans op depressie. Op korte termijn uitputting en somberheid.


MCPP


MCPP is een stof die regelmatig wordt verkocht als XTC hoewel dit niet hetzelfde is. MCPP heeft een XTC achtige werking maar er treden mogelijk meer onaangename bijwerkingen op dan bij MDMA.
De effecten van MCPP zijn opwekkend en stimulerend maar minder dan MDMA.
Negatieve effecten zoals misselijkheid, duizeligheid, hallucineren, angstgevoelens, sufheid enzovoorts komen sneller voor dan men heeft met MDMA

DMT


DMT is een wit/gele, scherp ruikende kristallijne vaste stof met een smeltpunt van 49-50 graden Celsius. Het is onoplosbaar in water maar wel oplosbaar in organische stoffen en waterige zuren.

Geschiedenis
DMT werd voor het eerst gemaakt in 1931, en aangetoond als zijnde hallucinogeen in 1956. Het bleek aanwezig te zijn in veel plantensoorten (Acacia, Anadenanthera, Mimosa, Piptadenia, Virola) en is een belangrijk bestanddeel van natuurlijke hallucinogene snuifmiddelen (cohoba, parica, yopo), zaden en dranken.
Tijdens de psychedelische revolutie was DMT een populair middel voor een korte, zeer spectaculaire trip. Het werd de "lunchtrip" genoemd, omdat je het bij wijze van spreken om kwart over twaalf in je middagpauze kunt gebruiken en om half twee weer nuchter op kantoor bent. Maar wat je intussen hebt meegemaakt, is buiten gewoon. In 1971 werd DMT illegaal in de Verenigde Staten, wegens de '1971 Convention on Psychotropic Substances'.
Zoals zo veel magische middelen, is DMT al heel lang bekend bij sommige Zuid-Amerikaanse Indianenvolken. Zij bereiden een poeder uit boombast, dat Yopo wordt genoemd, en blazen dit met pijpjes in elkaars neusgaten. Yopo is een van de twee bestanddelen van Ayahuasca. Qua samenstelling is het vrijwel identiek aan synthetische DMT.

In de jaren negentig duikt DMT weer op. Het is populair in Amerika bij, zoals het weekblad News week toen schreef, "serious psychonauts". In Engeland wordt het eveneens weer gebruikt en ook in België zijn we het tegengekomen. Als partymiddel wordt het met marihuana of tabak of kruiden in een joint gerookt. Het veroorzaakt dan een buitengewoon sterke roes, maar toch is die niet te vergelijken met de ervaring die het geeft als je het puur gebruikt in een pijp.

Effecten
Effecten zijn als die van LSD maar vaak intenser. Omdat pure DMT niet oraal ingenomen kan worden komen de effecten plotseling op en deze kunnen zeer overweldigend zijn. De term 'mindblowing' had voor deze drug uitgevonden kunnen zijn. Gedachten en visioenen komen met grote snelheid langs, evenals het gevoel de tijd te overstijgen en een gevoel dat de dingen hun vorm hebben verloren en zijn omgesmolten in een spel van trillingen. Het kan een effect opleveren van directe transportatie naar een ander universum. Zo kan men gedaantes zien van mensen die lijken op hun grootouders of van vrienden. Het hangt er vooral vanaf wat er zich tijdens de trip meespeelt in de gedachten van de persoon of tripper.

Wanneer men het oraal inneemt met een MOA-remmer worden de pupillen na 5 minuten al groter en gaat het hart sneller slaan.
Binnen 10-15 minuten is de ervaring op zijn hoogtepunt, wat gekenmerkt wordt door hallucinaties met open of gesloten ogen en uitdrukkelijke beweging van het gezichtsveld.
Het is dan moeilijk om je gedachten te kunnen uiten, om je te concentreren op een bepaald onderwerp. Er is ook een stemmingswisseling met lachbuien, maar er kunnen ook momenten zijn met paranoïde ideëen, waarbij angsten kunnen ontstaan en gedachten die de voorbode van een staat van paniek kunnen zijn.
De gebruiker is grotendeels weer bij positieve na 60 minuten, hoewel er nog wat overgebleven effecten kunnen zijn tijdens het uur daarna.
Wanneer het via roken geïnhaleerd wordt is de tijdsduur zeer kort, 10 seconden. Daarop volgt een korte periode van volledige bedwelming van 2-3 minuten, en na 10 minuten is de toestand van de gebruiker weer volledig normaal.

GHB


Is een stof die vroeger werd gebruikt als narcosemiddel bij operaties. Vanwege de trage werking en de ongewenste effecten werd GHB niet meer op die manier gebruikt. Meestal is GHB verkrijgbaar in vloeibare vorm, maar soms ook als pil. GHB is geurloos en wanneer men dit proeft, proeft men een zeer zoutige smaak. Waardoor het bijna zelden gebeurt dat wanneer dit in je drankje gedaan wordt, je dit drankje ook nog daadwerkelijk gaat opdrinken. Maar toch komt het zelden voor om de simpele reden dat wanneer men al wat alcohol op heeft. De smaakpupillen wat minder werken waardoor de nare smaak niet meer geproeft wordt.
Vaak wordt het excuus gebruikt van ‘’ze hebben iets in mijn drinken gedaan” door jongeren die iets hebben genomen maar hier niet voor durven uitkomen uit schrik voor eventuele problemen in de vriendenkring, thuis enzovoorts.

GHB wordt via het bloed in de hersenen opgenomen. Het begint na 5 minuten tot een half uur te werken en de effecten blijven tot ongeveer 3uur na inname.
Het gevaar bij GHB is dat de grens tussen goed/plezierig en narcose/out gaan zeer dicht bij elkaar liggen. Het beste is dus ook om via een formule jouw ideale dosis te bereken. Voor een normaal persoon van ongeveer 70 a 75kg is 4ml voldoende.
Een ander probleem van GHB is dat men het zeer gemakkelijk zelf kan maken.
Men heeft enkel 3 producten nodig,
- gedemineraliseerd water
- gootsteenontstopper
- GBL (is een schoonmaakproduct)

En hoe men dit zou moeten maken is gewoon via het internet te vinden. Het gevaar hieraan is dat de PH-waarde, neutraal moet blijven (ph=7). Wanneer deze 6 of 8 bedraagt kan deze drug een echte party-killer worden met alle gevolgen van dien.

Speed


Speed of pep zijn de namen die de gebruikers eraan gegeven hebben. Officieel heet ‘’speed’’, amfetaminen.
Speed is een drugs die nog niet zo overdreven lang bestaat. Er werd pas in 1930 onderzoek naar verricht om te zien wat voor effecten deze drug had. Tot de jaren 60’ werd speed gebruikt als vermageringsmiddel en als pepmiddel. Speed werd ook in de 2de wereld oorlog en andere oorlogen gebruikt om de soldaten langer te kunnen laten doorgaan. Volgens sommige bronnen gebeurt dat nu zelfs ook in Irak maar hier heb ik nooit zware bewijzen van gezien of gehoord dus blijf ik hier sceptisch over. Tussen 1969 en 1972 was er de ‘’speedgolf’’. Speed begon toen heel erg in trek te komen bij de jeugd om de simpele reden dat de jeugd er langer door kon feesten of uitgaan.
In 1970 werd speed internationaal verboden en op de opiumlijst gezet.
De effecten van speed zijn:
- vermindering van eetlust
- vermoeidheid gaat weg
- problemen worden vergeten
- spieren spannen zich
- pupillen worden groter
- zelfzekerheid

Negatieve effecten ervan kunnen zijn:
- misselijkheid
- hartkloppingen
- oververmoeidheid
- neerslachtigheid
- angstig

Paddo's


Wat zijn paddo’s?
Paddo’s is de populaire verzamelnaam voor soorten paddestoelen die de werking van het bewustzijn beïnvloeden. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken: de gebruiker ziet en ervaart dan dingen die er niet zijn. Ze worden daarom tot de hallucinogenen ofwel ‘tripmiddelen’ gerekend. In de natuur komen meer tripmiddelen voor, zoals sommige cactussoorten en kruiden. Bij elkaar worden al deze middelen ook wel ‘ecodrugs’ genoemd.

Om welke stoffen gaat het?
De stoffen in paddestoelen die een tripeffect kunnen veroorzaken, zijn psilocybine en psilocine. Er zijn veel soorten paddestoelen die psilocybine en/of psilocine bevatten. In Nederland worden de volgende drie het meest gebruikt:
het inheemse puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata)
de ‘Mexicaanse’ (Psilocybe cubensis of Stropharia cubensis)
de ‘Balinese’ of ‘Hawaiiaanse’ (Copelandia cyanescens of Panaeo- lus cyanescens)

Het gehalte aan werkzame stof verschilt van paddestoel tot paddestoel. Ook maakt het verschil uit of het om verse of gedroogde paddestoelen gaat. Gedroogde paddestoelen zijn geconcentreerd. Eén gram gedroogde paddestoelen kan enkele malen zo sterk zijn als één gram verse van dezelfde soort.

Waar komen paddo’s vandaan?
Paddestoelen komen uiteraard in de natuur voor. Het inheemse puntig kaalkopje groeit in gematigde streken, dus ook in Nederland. Paddestoelen behoren tot de oudst bekende tripmiddelen. Met name in Midden- en Zuid- Amerika spelen ze al duizenden jaren een rol. Meestal bij religieuze gelegenheden, omdat hun magische effect het contact met de goden zou bevorderen. Nu de paddo’s ‘handel’ zijn geworden, worden ze speciaal gekweekt en in smartshops verkocht.

Wat doen paddo’s?
Paddo’s versterken gevoelens en veranderen de manier waarop de omgeving en eigen persoonlijkheid wordt ervaren. Dit kan goed of slecht vallen. De effecten hangen van verschillende factoren af, zoals het soort paddestoel en de ingenomen hoeveelheid, het lichaamsgewicht en de maaginhoud. Bij een lege maag en/of een laag gewicht is het effect van eenzelfde dosis groter. Vrouwen ervaren doorgaans een sterker effect.

Geestelijke effecten die gebruikers melden, zijn:
een ontspannen, opgeruimd gevoel en een goed humeur
creatieve invallen en gedachtesprongen
verscherping van zintuigen en intenser voelen
verdieping van inzicht in jezelf en anderen
typische tripervaringen zoals het anders beleven van tijd, ruimte, kleuren en geluid.

Er kunnen zich ook negatieve geestelijke effecten voordoen, zoals:
verwarring, onrust, irritatie
verlies van zelfcontrole
angstaanvallen, bijvoorbeeld door nare hallucinaties
achtervolgingswaan
depressiviteit
vrees dat je nooit meer uit de trip zult komen.
De negatieve uitwerking wordt ook wel ‘bad trip’ genoemd. Er zijn ook lichamelijke effecten. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de geestelijke. Ze kunnen aangenaam of vervelend uitpakken. Aangenaam kunnen zijn: ontspannen spieren en een ‘lacherig’ gevoel. Vervelend zijn: een kil en koud gevoel, rillingen, pijnlijke maag, misselijkheid, dorst, rubberen benen en een katterig gevoel de volgende dag. Waardoor kunnen paddo’s slecht vallen? De omgeving kan verkeerd zijn, de gebruiker kan er extra gevoelig voor blijken te zijn en de dosis kan te hoog zijn. Wanneer iemand zich niet prettig voelt, is de kans op een ‘bad trip’ groter.

LSD


Geschiedenis
In het laboratorium waar Hofmann werkte, deed men onderzoek naar lysergeenzuur, een chemische basisstructuur die voorkomt in de ergotalkaloïden van de graanschimmel moederkoorn. De vijfentwintigste lysergeenzuur variant was lysergeenzuurdi-ethylamide, in zijn laboratorium bekend onder de naam LSD-25 Tijdens het zuiveren van de lsd bemerkte hij een plezierige intoxicatie die een paar uur duurde, gekenmerkt door een enorme versterking van de verbeeldingskracht en een veranderde waarneming van de wereld om hem heen. Als hij zijn ogen sloot zag hij levendige, caleidoscopische kleurrijke beelden. Hij realiseerde zich dat deze effecten veroorzaakt konden zijn door de stof waar hij die dag mee werkte. Drie dagen later, op 19 april 1943, besloot hij het te testen. De vrije base lsd lost slecht op in water. Daarom maakte hij een variant, de zogenaamde tartraat-vorm. Hij nam 0,25 milligram, wat al een grote dosis bleek te zijn: Uit zijn laboratorium notities blijkt dat hij na 40 minuten nog slechts met moeite kon schrijven. Later die dag werden de symptomen vervelender; Stoll, hoofd van de farmaceutische afdeling, die dit eerste persoonlijke experiment met lsd uitvoerig beschreef, noemde het een “crisis”.

Effect van LSD
Lsd veroorzaakt sterke trips. Gedurende de trips is de gebruiker bij bewustzijn en lichamelijk fit. Lsd veroorzaakt bij de meeste gebruikers sterke visuele hallucinaties, diepe gedachten, de tijdsperceptie verandert en er is sprake van synesthesie (bijvoorbeeld kleuren horen of geluiden zien). Ook is er sprake van een opkomen van vergeten herinneringen of een nieuwe interpretatie van eerdere (levens-)ervaringen.

De visuele effecten manifesteren zich zowel met open ogen ("OEV" of "Open Eye Visuals") als met gesloten ogen ("Closed Eye Visuals"). Met open ogen merkt de gebruiker een opvallend sterkere patroonherkenning, ook op plaatsen waar er geen patroon aanwezig is, zoals willekeurige decoratie op een tegel. Licht en kleur worden intenser en heel normale objecten worden plots veel interessanter. Een wandeling in het bos kan een compleet nieuwe ervaring opleveren doordat de gebruiker elk klein detail opmerkt en er veel aandacht aan besteedt.

Bij gesloten ogen kunnen er abstracte patronen in verscheidene kleuren worden waargenomen, alsook concrete beelden die als het ware uit het geheugen worden opgevist, zoals cartoonfiguren. Er is soms ook een sterk gevoel van eenheid met het universum of eenheid met de natuur, alsook met de levende wezens rondom zich. Bij heel sterke dosis is er een tijdelijk verlies van de persoonlijkheid en mogelijke ervaringen van uittreding (zie depersonalisatie).

Gebruikers zijn door de indrukwekkende en misleidende interpretatie van de omgeving niet altijd in staat om rationeel te denken en een zogenoemde "trip sitter" of "trip guide" is altijd sterk aan te raden om de "tripper" in het oog te houden.

Een lsd-trip duurt meestal 6 tot 14 uur. Boven een kritische dosis (ongeveer 500 µg) heeft de hoeveelheid ingenomen lsd amper invloed op de intensiteit van de trip maar wel op de duur. De gewenning is vrij groot en er is een kruistolerantie met psilocybine (afkomstig van psilocybe). Na een trip is het gedurende 4 tot 14 dagen of zelfs nog langere tijd minder effectief om opnieuw lsd te gebruiken. Lsd geeft een intense ervaring die de meeste gebruikers niet elke dag willen beleven. Na een sterke lsd-trip kan een gebruiker zich vaak nog enige dagen een beetje anders voelen, vanwege het verwerken van de opgedane ervaringen.

Een lsd-trip is meestal gebaseerd op wat er in je leeft, wat je van de trip verwacht, fantasieën en/of angsten ("set") of op wat er in de directe omgeving te vinden is ("setting"). Afhankelijk hiervan kan dit in een zeer positieve of juist zeer negatieve ervaring, een bad trip, resulteren. Een goede inschatting van de "set" en de "setting" is daarom essentieel.

Mescaline


Wat is mescaline?
Mescaline is een in de natuurlijk voorkomende psychedelische stof die gevonden wordt in verschillende cactussoorten, waarvan het duidelijkst aanwijsbaar in Peyote (Lophophora williamsii) en San Pedro (Trichocereus pachanoi). Verschillende andere soorten van de trichocereus familie bevatten ook mescaline.

Mescaline behoort tot een familie van grondstoffen die ook bekend is als phenethylamines, waardoor ze duidelijk onderscheidbaar zijn van andere belangrijke psychedelica die tot de indolen familie behoren. LSD, psilocybine, harmaline en DMT zijn allemaal indolen. Veel synthetische 'designer' drugs zoals XTC en 2C-B zijn phenethylamines en zijn dus verwant aan de moleculaire structuur van mescaline.
Als aanvulling op mescaline bevatten de bovengenoemde cacti een groot aantal gerelateerde actieve bestanddelen, die ervaringen veroorzaken die kwalitatief verschillen van die van pure mescaline. De ervaring die men verkrijgt van Peyote bijvoorbeeld, is daarom nogal anders dan die van cacti van de trichocereus familie.

Veel soorten binnen de trichocereus familie zijn psychoactief. Veel bronnen geven aan dat een soort, de T. peruvianus, een aantal keer sterker is per gewicht dan de andere soorten. Psychoactieve soorten zijn:
Trichocereus bridgesii, T. cuzcoensis, T. fulvinanus, T. macrogonus, T. pachanoi, T. peruvianus, T. taquimbalensis, T. tersheckii, T. validus, T. werdermannius.Geschiedenis
Peyote en San Pedro zijn zogenaamde New World psychedelics. Vroeger was het gebruik ervan beperkt tot de regionen waar ze van nature voorkwamen. Peyote werd van Mexico tot in Texas gebruikt. San Pedro in het Andesgebied in Zuid-Amerika. De introductie van Peyote in de VS en Canada en het gebruik door Noord-Amerikaanse indianenstammen, begon pas meer recentelijk; laat in de 19e eeuw.

Zoals bij het gebruik van paddestoelen heeft de katholieke kerk geprobeerd dit uit te bannen. Hierin was zij slechts gedeeltelijk succesvol. Het peyotegebruik verspreidde zich tot in Noord-Amerika en in 1918 werd de Native American Church opgericht om het recht van inheemse Amerikanen om Peyote te gebruiken te beschermen. Zoals ook met de San Pedro was er een ceremonie waarbij Zuid-Amerikaanse sjamanen de christelijke symbolen in de rituelen verwerkten. Zo is er zelfs de naam van een chistelijke heilige aan de cactus toegekend.

Mescaline is het eerste psychedelische substantie die ooit is geëxtraheerd en geïsoleerd, wat gebeurde in 1896. In 1919 werd het de eerste psychoactieve stof die waarvan men erin slaagde het te synthetiseren. De 35 jaar daarop bleef het een wat obscure stof die alleen bekend was in de psychiatrie. In 1953 heeft de populaire schrijver Aldous Huxley over mescaline gelezen; waarna hij het al snel een keer probeerde. Door het schrijven van zijn boek The Doors of Perception liet hij het grote publiek ermee kennis maken.

Vandaag de dag worden nog steeds overal in Noord-Amerika heilige Peyoterituelen uitgevoerd. En in Zuid-Amerika blijven sjamanen traditionele San Pedro ceremoniën houden die worden geassocieerd met genezing, het verlenen of juist het tegengaan van hekserij, en om mensen in contact te brengen met het bovennatuurlijke. Een vaak gehoorde claim over de San Pedro ervaring is dat de gebruiker begint aan een telepatische reis tussen tijd en ruimte. Hij kan zo gebeurtenissen opvangen die in verschillende delen van de wereld, of in metafysische realiteiten, gebeuren. Dit reisfenomeen zou kunnen komen door de planten uit de nachtschadefamilie die worden toegevoegd aan het brouwsel en Belladonna alkaloïden bevatten.

Varianten
Synthetische of puur kristallijne mescaline is een van de meest zeldzame psychedelische stoffen, en het gebeurt dan ook regelmatig dat andere substanties voor mescaline worden aangezien. Stoffen variërend van LSD tot DOB (een aanverwant van 2C-B) worden soms als mescaline verkocht.

Illegale drugslaboratoria maken zelden mescaline voor de underground markt omdat het enorm inffeciënt is, veel kost en het aan een degelijke afzetmarkt ontbreekt. Voor een trip is ongeveer ongeveer 1/2 gram mescalinesulfaat nodig. Dezelfde hoeveelheid materiaal staat voor vier doses XTC, 20 doses 2C-B, 50 doses psilocine of 2500 doses LSD. Omdat de markt veel kleiner is dan die van bovengenoemde stoffen moeten er dan nog kleinere, inefficiënte batches gemaakt worden waardoor een gram al gauw 100 tot 200 dollar kost: duidelijk te duur om een populaire drug te kunnen worden.

Mescalinesulfaat kan worden onderscheden door de structuur van de kristallen. Ze zijn ongeveer een halve centimeter lang en zien eruit als fijne naalden of glasscherven. De hoeveelheid die voor een lichte trip nodig is past in twee gelatine caps. Dus mensen die beweren dat ze mescaline via kleine pilletjes of als wit poeder in een capsule hebben gehad, hadden dus geen echte mescaline. Een andere vorm, mescaline hydrochloride, schijnt wel ongeveer 25 % krachtiger te zijn dan mescalinesulfaat.

Dosering en gebruik
Er is ongeveer 500 mg mescalinesulfaat nodig voor een complete trip (of ongeveer 350 mg meschaline hydrochloride). Pure mescaline moet in twee halve doseringen ingenomen worden met een tussenpose van 30 minuten. Hierdoor zal de maag minder van streek zijn, wat gewoonlijk ook verdwijnt tijdens de eerste paar uur van de trip. Wanneer men cacti consumeert is er sprake van een combinatie van alkaloïden die synergetisch met elkaar reageren, waardoor er een andere en wellicht fijnere ervaring ontstaat dan door pure mescaline.

Wat voelt de gebruiker?
Als de trip eenmaal op gang komt, ga je op een stil, afgezonderd, halfduister plekje zitten. Het liefst zo gemakkelijk mogelijk, op een bank of een stoel. Dit is het beste voor de trip. Je moet ook zorgen dat je jezelf in een vertrouwde en bekende omgeving bevind. Je moet jezelf gewoon lekker voelen voordat je het middel gaat gebruiken. Anders heb je de kans dat het een "bad" trip wordt. Dit betekend dat je jezelf niet goed voelt en later misschien zelfs erg ongelukkig gaat voelen.
Als je de mescaline hebt ingenomen duurt het ongeveer een half uur voordat je het gaat voelen. Dit komt doordat het middel eerst door het bloed moet worden opgenomen en daarna naar de hersenen moet gaan.
Als het middel begint te werken zie je vormen veranderen, een ronde lamp begint bijvoorbeeld een beetje vierkant te lijken. En kleuren worden ineens veel intenser en soms ook anders. Na een tijdje begint de trip pas echt. Bij een mescaline-trip zie je niet alleen andere dingen. Je gaat er ook anders van denken. Je gaat er in ieder geval heel erg veel van denken. Je zakt steeds verder weg in je gedachten en na een uurtje of twee zit de trip op zijn hoogtepunt. Het hoogtepunt blijft daar totdat het ongeveer 8 uur geleden is dat je het middel hebt gebruikt. Daarna begint het weer langzaam af te zwakken en na een uurtje of 10 zou de trip een heel eind afgelopen moeten zijn. Natuurlijk voel je jezelf dan nog wel een beetje "wazig" omdat je erg veel intense dingen hebt meegemaakt in die 10 uur.

peyote


De kleine, stekelloze peyote cactus (Lophophora williamsii) komt oorspronkelijk voor in Zuid-Texas en Noord-Mexico. De cactus is een belangrijk religieus sacrament onder veel inheemse volkeren in het noorden en midden van Amerika. In grote delen van Mexico worden helende krachten aan de cactus toegedicht. Tijdens een trip ervaren gebruikers dat de cactus een 'helende werking heeft op de ziel en advies geeft voor genezing'.

De belangrijkste stoffen in de peyote cactus zijn:
mescaline (3,4,5- trimethoxy-B-phenethylamine)
n-methylmescaline
n-acetylmescaline
lophophorine
thyramine
hordinenine
anhalaninine
anhalonidine
pellotine
o-methyllanhalonidine
Het belangrijkste alkaloïde van de Peyote cactus is mescaline.

San Pedro


De San Pedro cactus (Trichocereus Pachanoi) is de oudst bekende magische plant in Zuid-Amerika. Oorspronkelijk stamt deze uit Ecuador en Peru, en daar groeit hij nog steeds op de hoogvlaktes (2000-3000 meter).

De cactus heeft 4 tot 9 ribben, groeit snel en heeft een sterk wortelstelsel. De San Pedro cactus groeit net zolang door tot hij onder zijn eigen gewicht bezwijkt. Dan valt hij om en de omgevallen cactus zal in de natuur dan weer gaan wortelen en vele uitlopers produceren.

De San Pedro wordt ook vaak als entstam gebruikt voor andere, moeilijker kweekbare, cacti.
De cactus zelf wordt uit zaden of stekken opgekweekt. Onder zowel droge als vochtige omstandigheden groeit de cactus, hij groeit echter snel wanneer hij regelmatig water krijgt. De cactus kan echter jarenlang zonder water overleven en zelfs nieuwe zijscheuten vormen.

De belangrijkste stoffen in de San Pedro cactus zijn:
mescaline (3,4,5-trimethoxy-B-phenethylamine)
3-methoxy-4-hydroxy-B-phenethylamine
3,5-dimethoxy-4-hydroxy-B-phenethylamine
tyramine
hordinenine
Van deze is mescaline de belangrijkste. De San Pedro bevat iets minder mescaline dan de Peyote cactus, en is daarom zachter van karakter.

Effecten
San Pedro stelt je in staat om bewust te dromen en te wandelen door je eigen fantasiewereld. Het geeft een sterke trip met spirituele, kleurrijke visioenen. Het subject-object bewustzijn valt weg, en je ervaart dit alsof je opgelost bent in de zintuiglijke (vooral visuele) waarneming. Dit gaat vaak ook gepaard met een onbeschrijflijk gevoel van vreugde.
De San Pedro geeft een minder bedreigende en overweldigende trip dan Peyote, en de trip begint langzaam maar gestaag, meestal zonder al te veel misselijkheid.

In de post hieronder vindt u het 2de gedeelte van het handboek (wegens het teveel aan toegelaten tekens)
 

psych-out

Bewuste gebruiker
De opvoeding


Door de stijging in het gebruik van de jeugd is de maatschappij in de laatste jaren toleranter geworden in verband met het gebruik van drugs. Hoewel er steeds meer en meer onderzoeken worden gedaan naar de drugs en wat voor effecten het heeft op het lichaam van de jongeren kunnen we niet anders dan concluderen dat de jeugd er steeds vroeger mee begint. Wanneer het kind zich in een laissez-faire opvoeding bevindt. Hiermee bedoel ik dat het kind geen regels krijgt opgesteld, er niet naar hem wordt omgekeken. Het kind zal in dit soort opvoeding sneller naar drugs grijpen omdat het toch niks voor de ouders uitmaakt.

Een achterliggende reden bij dit soort situaties is voor de gebruikende persoon om de werkelijkheid wat te ontvluchten en misschien zelfs als hulpkreet naar zijn ouders toe. In een democratische opvoeding zal een kind het minst snel van de 3 opvoedingssituaties naar drugs grijpen. Ook al doet het kind dit dan zal het kind veel sneller met zijn probleem afkomen naar zijn ouders. De autoritaire opvoeding kan ook een negatief deel bijdragen aan het wel of niet gebruiken van drugs. Door de onderdrukking en het niet mogen doen van allerhande zaken zal het kind misschien drugsgebruiken om die regels te ontvluchten en te rebelleren tegen zijn ouders.

De puberteit


In deze levensfase gaan jongeren op zoek naar zichzelf.
Lichamelijk, geestelijk en sociaal belandt het kind in een grote verandering van zijn leven. Door de hormonen zal de jongeren minder goed reageren op bepaalde situaties. Anderen gaan een grotere rol in het leven van jongeren spelen. Als jongeren onzeker zijn, kan de invloed groot zijn van de groep waar ze bij willen horen. Dat is terug te zien in redenen om middelen te gaan gebruiken. Die hebben vaak te maken met die groep: ergens bij willen horen , stoer willen doen, geen nee durven zeggen. Vooral als een kind weinig zelfwaardering en zelfvertrouwen heeft, dan gaat het makkelijk mee in wat de groep doet en wil. Wordt er in die groep flink gedronken, dan is de kans groot dat het kind gaat meedrinken. Andersom geld trouwens ook: wordt er inde groep juist niet gerookt, dan is de kans een stuk kleiner dat ze gaan roken.
Het is noodzakelijk dat ze loskomen van hun ouders (en hun ouders losser komen te staan van hun kinderen). Het loskomen of afzetten tegen hun ouders wordt zichtbaar in bijvoorbeeld hun kleding, muziek, hun vriendschappen, het uitproberen van relaties en seks.
Men moet hieraan bepaalde grenzen stellen in het doen en laten van de puberende persoon om de simpele reden. Roken, drinken en blowen is absoluut niet goed voor een persoon waarvan zijn lichaam nog volop in groei is.

De aanpak
Het beste is om de jongeren zo laat mogelijk te laten beginnen met drinken, roken en blowen. De kans om later bijvoorbeeld een verslavingsproblemen te krijgen met deze middelen is groter, naarmate ze eerder gaan gebruiken. Een goede preventie is hierom belangrijk. Als ik zelf een ouder was zou ik mijn kinderen er al vroeg op wijzen wat de gevaren ervan kunnen zijn. Ik zou het hen niet totaal verbieden omdat ik zelf denk dat wanneer iets verboden is. Dit veel aantrekkelijker lijkt voor het kind om het dan toch te proberen. De kick van het niet mogen doen is volgens mij de hoofdreden om het toch te doen. Door al vroeg je kind op de gevaren te wijzen, zal het kind dubbel nadenken mocht het ooit in contact met drugs komen. Aan propaganda doen vindt ik persoonlijk niet goed. Hiermee bedoel ik dan het opzettelijk overdrijven van de effecten die men zou kunnen ondervinden wanneer men iets probeert. Zo zijn er meerdere site te vinden die dit doen en soms resulteert in uiterst belachelijke veronderstellingen. Bv was er op een site te lezen dat wanneer men wiet zou roken: de THC, de werkzame stof in de wiet zich zou vastzetten in het vetweefsel. Dit bovenste gedeelte klopte volledig maar men vertelde er het volgende bij. ‘’Wanneer men dan een paar dagen na het gebruik hiervan gaat mee doen aan sport in clubverband of op school en men verbrand door het sporten de lichaamsvetten waar de THC zich nog steeds in bevindt. Dan zou men terug opnieuw hetgeen voelen wat men een aantal dagen geleden tijdens het gebruik van de wiet zou hebben ondervonden’’. Dit schrikt veel kinderen af, waardoor ik deze techniek van de overheid ook wel begrijp. Een kind die dat leest krijgt meteen het idee dat zijn vrienden/vriendinnen en zelfs de trainer of LO leerkracht dit dan te weten zouden komen met alle gevolgen van dien.

Signalen
De signalen van drugsgebruik zijn veranderingen in het gedrag van het kind.
Dit kunnen verschillende redenen zijn afhangend van ieder persoon.
Schoolresultaten gaan achteruit, het kind trekt ineens met een andere vriendenkring rond of praat zelden over zijn vrienden.
Ook kunnen er lichamelijke signalen zijn zoals misselijkheid, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, slapeloosheid, rode bloeddoorlopen ogen kunnen indiceren op wietgebruik.
Andere tekenen/signalen kunnen zijn:
- somberheid
- problemen in de omgang met anderen
- voortdurend geldtekort
- prikkelbaarheid
- afstandelijkheid en onverschilligheid
- angsten en achterdocht.

Nadelen en risico’s
Grote nadelen en risico’s van drugsgebruik bij jongeren is omdat het lichaam nog niet volgroeid is. Hierdoor maakt de jongere sneller kans op problemen zowel lichamelijk als geestelijk. Het gebruik van drugs kost geld, geld en nog eens geld en hoe meer men gebruikt des te meer men nodig heeft. Hierdoor zal de persoon keuzes moeten maken. Het zoeken van een bijverdienste, het zelf gaan dealen, stelen en noem maar op. Doordat de persoon zelf door de drugs in de ban is zal het sneller bepaalde zaken gaan doen die het daarvoor niet durfde. De drugs is dan prioriteit nummer 1.

Gewenning en verslaving
Het gebruiken van drugs heeft als risico dat het lichaam er aan gewend geraakt. Dit wilt zeggen dat wanneer men nu één joint rookt men er over een paar weken niet één maar twee nodig heeft om hetzelfde effect te voelen.
Omdat jongeren vaker een minder lichaamsgewicht hebben dan volwassenen zullen ze sneller onder invloed van een bepaalde drugs zijn.Bij een verslaving heb je het gevoel dat je het echt nodig hebt om normaal te kunnen functioneren. Dat je je zonder de drugs niet goed voelt, het niet zo leuk is om te leven. Het kan gaan om lichamelijke en om geestelijke verslaving

Er zijn 2 soorten verslavingen.
- lichamelijke verslaving.
Als je regelmatig drugs gebruikt en je lichaam gaat protesteren als je met het gebruik stopt, ben je lichamelijk verslaafd. We noemen de verschijnselen die je krijgt als je stopt met gebruiken, ook wel ontwenningsverschijnselen. Een ander lichamelijk verschijnsel is tolerantie.
Dit betekent dat je bij regelmatig gebruik steeds meer nodig hebt, om hetzelfde effect te voelen.

- geestelijke verslaving.
Je bent geestelijk verslaafd, als je het idee hebt dat je niets meer kan doen zonder het middel, dat je dan helemaal niets meer kan presteren. Of deze verslaving optreedt, ligt aan de soort drugs die je gebruikt, en aan de gebruiker en hoe hij zich voelt, op de momenten wanneer hij drugs gebruikt.
Bij het gebruik van hasj en weed vraagt je lichaam niet om meer hasj en weed maar gebruikers zeggen wel dat het snel went om steeds wat weed of hasj te pakken.
Geestelijke verslaving komt voor als je het vaak gebruikt en zeker wanneer je gebruikt om de verkeerde redenen (bijvoorbeeld ontvluchten van de werkelijkheid).
Sommige gebruikers kunnen heel gemakkelijk stoppen met blowen, maar andere krijgen last van allerlei kwaaltjes (bijvoorbeeld hoofdpijn en slapeloosheid) wanneer zij stoppen.
Dit komt meestal door problemen van de gebruiker zelf zoals stress.
De ene persoon is al wat verslavings gevoeliger dan de ander.

Het komen tot gedragsverandering
Eerst moet men een beeld krijgen van de mate waarin de persoon geïnteresseerd is om zijn problemen aan te pakken.
Om te komen tot gedragsverandering is motivatie en terugvalpreventie erg belangrijk. Eens iemand is gemotiveerd, is het gemakkelijker hem via therapeutische stappen te begeleiden om zijn plannen te waar te maken

Wel is het moeilijk om zijn motivatie tot verandering verder te ontwikkelen. De drugsgebruiker wil vooral af van de nadelen van hun gebruik zonder even wel met het gebruik te stoppen.

Het proces tot verandering
Om motivatieprocessen beter te kunnen begrijpen, is het belangrijk om inzicht te verwerven in veranderingsprocessen.

Wat maken mensen mee die een belangrijke verandering in hun leven willen bereiken?

Deze beslissing komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Vaak gaat er een periode aan vooraf waar men zich niet bewust is dat er een probleem is, daarna komt men geleidelijk in een situatie van twijfel terecht en overweegt men al dan niet iets te ondernemen.
Na deze stap is het van belang om door te zetten en het proces van verandering vol te houden tot het einde.

De motivatiecyclus om tot gedragsverandering te komen
Het eerste (voor)stadium komt overeen met een draaideur die toegang kan geven tot een wereld zonder alcohol of andere drugs.

De verschillende daaropvolgende stadia van het proces van afkicken worden vaak meer dan eens doorlopen vooraleer blijvende verandering tot stand komt.
De draaideur kan ook terugdraaien. Men kan dan terugkeren naar een vorig stadium of volledig terugvallen in zijn oude gewoontes van drugsgebruik. In een reportage op national geographic wordt verteld dat een coke verslaving nu in de USA niet meer als een gewone verslaving van een junkie wordt bezien maar als een ziekte beeld. Dit kwam tot stand doordat een drugsprofessor een onderzoek had gedaan naar coke verslavingen. De test ging als volgt, er werd een ex-gebruiker onder een scan gelegd. Door de scan kon men kijken op wat de persoon reacties gaf. Tijdens de scan werden er beelden getoond aan de ex-gebruiker van cocaïne, van mensen die coke gebruiken enzovoorts. De hersenen van de ex-gebruiker begonnen tijdens het zien van de beelden, meer dopamine aftegeven (dopamine is een stof die een grote rol speelt bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn). Doordat er door het zien van de beelden, dopamine werd afgegeven zal de ex-gebruiker sneller kunnen hervallen doordat het sneller de foute beslissing zal maken om toch weer terug te beginnen met cocaïne. Door het onderzoek heeft dit veel goeds betekent in de richting van de hulp die wordt gegeven aan verslaafden. De staat betaalt nu meer dan ervoor, toen de gebruiker nog echt werd gezien als junk die zijn probleem zelf gecreëerd heeft en niet als een ziek persoon (mentaal).

Terugval dient te worden beschouwd als een normale gebeurtenis tijdens een veranderingsproces. Als men uit een terugval leert, kan een terugval drugsgebruiker dichter bij herstel brengen.
Inzicht in de verschillende stadia van verandering is belangrijk om de persoon te kunnen situeren in dit proces en het hierbij te behelpen.

Eerste stadium: het voorstadium
In dit stadium ervaart de persoon zijn gebruik nog niet als problematisch, hij heeft wel last van de klachten en misschien zelfs verwijten van anderen zoals ouders, familieleden of vrienden.
In dit stadium biedt men zich niet aan voor hulp uit eigen beweging, maar wel vaak onder sterke druk van de omgeving.

Het tweede stadium: het overwegings stadium
Dit stadium is vooral gekenmerkt door twijfel.
Enerzijds groeit het besef dat het drugsgebruik wel eens mede oorzaak van de problemen zou kunnen zijn, anderzijds wordt deze gedachte weer snel verworpen of verandering te moeilijk bevonden.
Men begint voor-en nadelen van zijn gebruik af te wegen.
In dit stadium blijft men meestal nog gebruiken (pre-abstinentie), maar de motivatie groeit wel.

Derde stadium: het beslissingsstadium
Na de overwegings fase komt men tot een beslissing (niet altijd definitieve, men kan op een vorige beslissing terugkomen).
Dit kan betekenen dat men daadwerkelijk beslist om te veranderen, maar het kan ook betekenen dat men besluit om niet te veranderen.

Een beslissing tot veranderen wil niet altijd zeggen dat de verandering ooit zal worden uitgevoerd. Soms is de drugsgebruiker overtuigd te moeten veranderen, terwijl hij niets onderneemt om te veranderen.

Vierde stadium: het actie stadium
De persoon gaat hier effectief stappen zetten die nodig zijn om de gewenste gedragsverandering te bereiken.
Deze verandering valt niet noodzakelijk samen met wat de omgeving verwacht.
Hij kan bv in plaats van te stoppen, zijn gebruik minderen, na een terugval zal hij eventueel bereidt zijn om te proberen volledig te stoppen. Het gevoel van eigenwaarde gaat toenemen door de eerste positieve resultaten. Men kan positiever terug kijken en kan daar kracht uit putten.
Er is in dit stadium spraken van zowel abstinentie als van motivatie.

Vijfde stadium: het volhardingsstadium
Hier gaat men zijn leven zo richtten zodat dit gewijzigd levenspatroon kan worden gehandhaafd. Want verandering betekent nog niet het volhouden van die verandering. Een terugval is steeds mogelijk.
Hier is eveneens spraken van motivatie en abstinentie.

Zesde en laatste stadium: het hervalstadium
Herval in het oude gedragspatroon, zelfs na lange tijd op de ‘goede weg’ geweest te zijn, komt erg regelmatig voor.
Soms kan men zich na een herval snel herpakken, soms verdwijnt voor enige tijd de motivatie en dient de hele cirkel opnieuw te worden doorlopen.
Daarom is aandacht voor hervalpreventie erg belangrijk.


Drugs in cijfers
De cijfers gaan over Vlaanderen, België en Europa.De cijfers gaan over alle personen ouder dan 5 jaar in Vlaanderen, België en Europa
4.1 Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?
In de Europese landen is het alcoholgebruik het hoogste ter wereld. Gemiddeld wordt er in de EU-landen per inwoner 11 liter pure alcohol per jaar gedronken. De hoogste gemiddelde consumptie wordt gemeten in Luxemburg, Tsjechië en Ierland (14 à 17 liter pure alcohol per jaar), de laagste in Noorwegen, Malta en Zweden (6 à 7 liter pure alcohol per jaar).
Hoeveel alcohol drinken de Belgen?
In 1990 dronk de Belg gemiddeld 9 liter pure alcohol.
In 2006 dronk de Belg gemiddeld 8.5 liter pure alcohol.

HET TOTALE ALCOHOLGEBRUIK IN BELGIE DAALT (MAAR ALCOHOL BLIJFT HET MEEST GEBRUIKTE GENOTMIDDEL IN ONS LAND).

-De Belg drinkt minder bier (maar toch blijft België de 7 de grootste bierverbruiker ter wereld).
-Het wijnverbruik neemt de laatste jaren licht toe.
-De consumptie van sterke drank blijft stabiel.
-6% van de vrouwen en 13% van de mannen drinkt meer dan 14 (vrouwen) respectievelijk 21 (mannen) glazen alcohol per week en schaadt zo zijn gezondheid (normen van de Britisch Medical Association.

Ook bij Vlaamse jongeren scoort alcohol als genotmiddel het hoogst.

Schooljaar 2005-2006 Jongens Meisjes Alle leerlingen
Afgelopen jaar minstens 1x alcohol gedronken 69.3% 65.2% 67.3%
Minder dan 1x tot meermaals per maand 37.8% 48.8% 43.3%
Minstens 1x per week 31.5% 16.4% 24.0%

Onderzoek uit 2005 en 2006 toont aan dat bijna 7 op de 10 leerlingen in het secundair onderwijs het afgelopen jaar alcohol dronken.

- Niet alle alcoholische dranken blijken even populair: bier, wijn en alcoholpops worden meer gedronken dan aperitieven, cocktails of sterke dranken.
- 19.7% van de leerlingen dronk het voorbije jaar minstens 1x per week bier.
- 7.0% van de leerlingen dronk het voorbije jaar minstens 1x per week alcoholpops. Van de 12- tot 14-jarigen dronk 3.3% het voorbije jaar minstens 1x per week alcoholpops.
- Oudere leerlingen drinken vaker alcohol.

Alcohol en uitgaan
Alcohol is de meest gebruikte drug in het uitgaansleven. Onderzoek naar trends in druggebruik in het uitgaansleven (2005) toont aan dat 33.5% van de bevraagde uitgaanders meerdere keren per week alcohol gebruikt en dat 6.7% zelfs dagelijks alcohol drinkt. Hun gemiddelde leeftijd was 22 jaar.

Illegale drugs
Hoeveel Vlaamse jongeren gebruiken illegale drugs?
Onderzoek in 2005/2006 toonde dat…
- 8.5% van de Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs HET VOORBIJE JAAR cannabis gebruikte;
- Meer jongens (11.6%) dan meisjes (5.4%) het voorbije jaar cannabis gebruikten;
- Het cannabisgebruik sterk verschilt volgens de leeftijd
• Het percentage gebruikers neemt toe: 2.0% bij de 12-tot 14 jarige
9.5% bij de 15- tot 16 jarigen;
21.7% bij de 17- tot 18 jarigen.
• De grootse stijging in cannabisgebruik doet zich voor op 16 jaar.

De gemiddelde leeftijd waarop deze personen in behandeling gaan is 27 jaar.

Hoeveel mensen sterven aan een overdosis?
Ook deze vraag is moeilijk te beantwoorden, ook al wordt ze vaak gesteld. De meeste statistieken geven enkel een beeld van overlijdens die rechtstreeks door drugs veroorzaakt worden (overdosis, vergiftiging,…)
Nochtans kunnen drugs ook onrechtstreeks een overlijden met zich meebrengen (verkeersongeval, ziekte,…) Het is bovendien de vraag of bij alle overlijdens door overdosis dat ook gemeld wordt.

- In Europa sterven jaarlijks 6500 à 9000 mensen als gevolg van een overdosis (dit is zeker een onderschatting indien de overlijdens die onrechtstreeks veroorzaakt zijn door illegale druggebruik worden meegerekend.
- In 2004 overleden in Vlaanderen 32 personen (29 mannen en 3 vrouwen) rechtstreeks als gevolg van het gebruik van illegale drugs.

Lijst met drugs en het aantal uren/dagen dat zij aantoonbaar zijn in het lichaam.

Cannabis: 1 - 3 dagen bij eenmalig gebruik en tot 2 - 3 weken bij vaak gebruik . Bij cannabis moet je niet alleen letten op het bloed, maar ook op het vetweefsel. Cannabis wordt via de longen opgenomen in het bloed. Een deel wordt afgegeven aan het vetweefsel.

Alcohol: 1,5 uur per alcoholisch drankje. Je lever heeft namelijk 1,5 uur nodig om een glas alcohol af te breken. Een glas bevat meestal 10 gram alcohol. Je lever breekt ongeveer 7 gram per uur af.

Cocaïne: 2-4 dagen bij eenmalig gebruik en tot 8 bij dagen bij dagelijks gebruik.

XTC: tot 3 dagen. XTC wordt geslikt en na ongeveer een half uur is het aantoonbaar in je bloed.

Speed: 2-4 dagen. De effecten duren zo'n 6 tot 8 uur, maar kunnen soms ook langer aanhouden (afhankelijk van de kwaliteit, hoeveelheid,..). Ongeveer de helft van de speed verlaat het lichaam onveranderd via de urine, de rest wordt door de lever afgebroken.

Paddo's: 24 tot 48 uur aantoonbaar in je urine. Psilocine en psilocybine zijn kortwerkende, instabiele stoffen die in lage doseringen in het bloed terechtkomen. De aantoonbaarheid hangt af van het soort van test. De aantoonbaarheid zal echter niet langer zijn dan 24 uur.

GHB: Het is een lichaamseigen stof, er zal dus altijd iets van GHB in het lichaam te meten zijn.
Maar GHB is ongeveer zo’n 5uur na inname te vinden.
Ketamine: Is tot 48uur aantoonbaar. Hoewel dit meestal enkel met speciale en dure apparatuur kan worden opgespoord.

LSD: Is tot 48uur na inname aantoonbaar. De afbraakstoffen van LSD blijven echter 3 dagen lang te zien.

Heroïne: Is tot 5 dagen op te sporen in het bloed of urine afhankelijk van de soort test dat gebruikt word.

Meest voorkomende testen bij het testen op drugs


Wanneer men een gebruiker zijn urine of bloed onderzoekt, dan zoekt men niet naar de stoffen van die drugs maar naar de afbraakstoffen hiervan omdat deze stoffen er het langste in zitten. De verschillende testen kunnen zijn,

- AccuSing TM THC test: een test die gebruikt wordt voor het opsporen van cannabis producten zoals hasj/marihuana.
- AccuSing TM BZO test: een test die gebruikt wordt voor het opsporen van benzodiazepines.
- Alcoholtest: een test die kan aantonen of de persoon meer dan 0.5 promille in zijn bloed heeft.
- Labo-test: opsporen van zowel illegale drugs als van alcohol (ook wel ethanol genoemd).

Alcoholtest: persoon dient te blazen in een alcoholtestbuisje.
Indien alcohol gedronken werd, zal het gele stripje dat in dit buisje aanwezig is blauw-groen verkleuren (= meer dan 0.5 promille)

abo-test
Aangezien voornoemde test niet steeds duidelijk maken in welke mate er drugs werden gebruikt, kan een grondiger onderzoek via het labo aangewezen zijn. Hiervoor is een zekere hoeveelheid bloed of urine noodzakelijk. De test zal veel duidelijker en nauwkeuriger zijn. Zo’n testen worden ook afgenomen bij bv een ongeval met alcohol gebruik.

Urine afname:
- Patiënt dient niet nuchter te zijn
- Patiënt krijgt een urinepotje aangeboden en er wordt hem gevraagd dit voor de helft te vullen.
- De begeleider moet op een discrete manier toezien of de patiënt zijn eigen urine afgeeft.
- In bepaalde gevallen kan of moet voor de test worden gecontroleerd of de persoon geen potje bij zich draagt of verborgen houdt (in broek, onder pull, in de kamer)
- Uitzonderlijk kan men fouilleren
- Maar meestal gaat de dokter ervan uit dat zijn patiënten eerlijk en oprecht zijn.

Resultaten: de uitslag van het bloedonderzoek kan bij dringendheid nog op dezelfde dag worden opgevraagd.

 

Adrenochroom

Wijs gebruiker
Mooi stuk, zelf geschreven?

Stukje:
"legale drugslaboratoria maken zelden mescaline voor de underground markt omdat het enorm inffeciënt is, veel kost en het aan een degelijke afzetmarkt ontbreekt. Voor een trip is ongeveer ongeveer 1/2 gram mescalinesulfaat nodig. Dezelfde hoeveelheid materiaal staat voor vier doses XTC, 20 doses 2C-B, 50 doses psilocine of 2500 doses LSD. Omdat de markt veel kleiner is dan die van bovengenoemde stoffen moeten er dan nog kleinere, inefficiënte batches gemaakt worden waardoor een gram al gauw 100 tot 200 dollar kost: duidelijk te duur om een populaire drug te kunnen worden. "

Synthetische mescaline is wel vraag naar, maar drugslabs willen t niet maken omdat ze beter iets als bijv. MDMA kunnen maken. Als er meer vraag was naar mescaline was dat wel een stuk goedkoper geweest.
Het is dus niet zo dat het duur is omdat je er een halve gram voor nodig hebt. Het is duur omdat de vraag laag is en omdat de synthese vaar synthetische mescaline vrij ingewikkeld is!


PS: ik wil niet zeiken hoor, maar ik heb maar 2 random alinea's gelezen, ik waardeer je werk enorm en vind t mooi, maar ik bespeurde al direct n fout vandaar...
 

psych-out

Bewuste gebruiker
Beste Adrenochroom
Ik heb deze handleiding grotendeels zelf geschreven gehad, het is een deel van mijn eindwerk dat ik vorig schooljaar heb gemaakt. Bepaalde delen zoals sommige van de harddrugs zijn van het internet gekopieerd, de rest weer in eigen woorden omschreven.

Ik waardeer het dat je dit zegt over de mescaline want het internet is nu eenmaal niet altijd te vertrouwen. Ik kan jammer genoeg weinig tot niks doen om dit in de handleiding aan te passen doordat dit gewoonweg niet meer gaat.
Hopelijk leest men verder naar onder en ziet men deze verbetering.
Bedankt voor de info, mocht je nog zoiets zien, aarzel dan niet om te posten :)
gr psych-out
 

Tufnut

Badass junkie
Ik heb (nog) niet alles gelezen, omdat het een erg lang stuk is. De lengte maakt denk ik dat er door velen een stuk doorgescrolt word en dat daardoor weleens nuttige info gemist kan worden. De bijdrage opdelen in stukken en aparte topics ervoor maken is wat ik zou doen.

Wel goed dat je het deelt man! Thanx!
 

psych-out

Bewuste gebruiker
Tufnut zei:
Ik heb (nog) niet alles gelezen, omdat het een erg lang stuk is. De lengte maakt denk ik dat er door velen een stuk doorgescrolt word en dat daardoor weleens nuttige info gemist kan worden. De bijdrage opdelen in stukken en aparte topics ervoor maken is wat ik zou doen.

Wel goed dat je het deelt man! Thanx!

Wat jij voorsteld is helaas niet mogelijk doordat het al gepost is en dat de mensen gewoon doorscrollen omdat het een lang stuk is vind ik een beetje overdreven. Moet ik mijn handboek aanpassen omdat er mensen zijn die gewoon te lui zijn het volledig te lezen? dacht het niet. toch bedankt voor de tip.
gr
 

Sunseed

Belezen gebruiker
Mijn vriend beweerde mescaline pillen te hebben gekocht (& gebruikt), maar dit kan dus niet?
Wat zou het dan zijn? 2c-b/2c-e?
 

psych-out

Bewuste gebruiker
Sunseed zei:
Mijn vriend beweerde mescaline pillen te hebben gekocht (& gebruikt), maar dit kan dus niet?
Wat zou het dan zijn? 2c-b/2c-e?

kan goed zijn dat het inderdaad 2c)b of 2c-e was maar dat zouden we enkel kunnen bevestigen als hij ze getest zou hebben (testbank) anders is het met deze informatie moeilijk vast te stellen.
wat voelde hij precies?
 

jasonr

Newbie
hey psych-out, toffe handleiding. super uitgebreid!
ik vraag me wel af of je ook bronnen hebt voor je informatie en cijfers etc? Ik zou het wel fijn vinden om bepaalde informatie die je geeft te kunnen checken bij je bron.
 

psych-out

Bewuste gebruiker
jasonr zei:
hey psych-out, toffe handleiding. super uitgebreid!
ik vraag me wel af of je ook bronnen hebt voor je informatie en cijfers etc? Ik zou het wel fijn vinden om bepaalde informatie die je geeft te kunnen checken bij je bron.

Beste,
dat begrijp ik maar dat zal heel moeilijk zijn. deze informatie is door de jaren heen verzameld en in eigen woorden geschreven dus ik zal je helaas niet aan specifieke kunnen helpen.
gr
 

KetaKop

Newbie
Kan iemand me helpen?
ik ben juist nieuw op deze site en zie dat je hier kan toevoegen met welke drugs je ervaring hebt.
Alleen vind ik niet waar je dit kan doen?
Keep it clean :wave:
 

psych-out

Bewuste gebruiker
KetaKop zei:
Kan iemand me helpen?
ik ben juist nieuw op deze site en zie dat je hier kan toevoegen met welke drugs je ervaring hebt.
Alleen vind ik niet waar je dit kan doen?
Keep it clean :wave:

Wat bedoel je precies met
hier kan toevoegen met welke drugs je ervaring hebt.
Als je het eventjes wat specifieker uitlegt dan kunnen we je sneller en doeltreffender behelpen.
groeten psych-out
 

KetaKop

Newbie
Re:

psych-out zei:
KetaKop zei:
Kan iemand me helpen?
ik ben juist nieuw op deze site en zie dat je hier kan toevoegen met welke drugs je ervaring hebt.
Alleen vind ik niet waar je dit kan doen?
Keep it clean :wave:

Wat bedoel je precies met
hier kan toevoegen met welke drugs je ervaring hebt.
Als je het eventjes wat specifieker uitlegt dan kunnen we je sneller en doeltreffender behelpen.
groeten psych-out[/quo
als je iemand zijn reactie leest staat er altijd onder welke ervaring ze hebben(welke drugs ze al gebruikt hebben) :P
 

psych-out

Bewuste gebruiker
jij bedoelt zoals bij mij ''i said no to drugs, but they didn't listen?'
zoja, dat moet je doen bij het gebruikerspaneel gaan en daar op profiel klikken en dan bij onderschrift kan je een tekst naar wens invullen.

groeten
 

Tijdloos

DF-koning
Tripreporter

Vond het wel leuk eens te zien hoe schadelijk wat is, zonde dat paddo's verboden zijn. Vergelijk het eens met ons sociaal geaccepteerde 'alcohol' :rolleyes:
 

Tufnut

Badass junkie
Dit blijft natuurlijk een arbitraire indeling. In verschillende landen is de inschaling net iets anders. Duidelijk is wel dat in alle xtc en paddo's ver onderaan staan en alcohol ver bovenaan.
 

DhrBKJN

Experimenterende gebruiker
Wat een post zeg, heel erg leerzaam heb echt weer een aantal dingen ontdekt !
Super thanksss :grin:
 

MeejheM

Badass junkie
los van de opmaak(en dan bedoel ik geen bbs) staat er rare dingen tussen, over blowen bijvoorbeeld, en dan heb je het een tijdje over andere zaken en dan ga je specifiek in op hash en wiet, das slordig.

ook staan er erg veel fouten in. voorbeeld:
Een grondstof voor de aanmaak van MDMA werd uit China gehaald [...] Jammer genoeg hebben XTC producenten hier niks anders op gevonden dan gewoon vervuilde of slechte pillen te maken.

dat is gewoon fout, men is gewoon (tijdelijk) overgegaan op andere grondstoffen en een andere synthese waardoor je nog altijd MDMA, PPA(das gewoon pep hoor) etc. kan maken. RC Amphetamines zoals 4Fluo en Methoxi komen grotendeels direct uit china als vervanging van het tijdelijke logistische probleem.

vormfouten in scheikundige termen en kleurtjes bij lsd maken het niet leesbaarder.
daarnaast is je artikel duidelijk voor op papier met hoofdstukken bedoeld, maar door de opmaak in 1 lange rij alinea's, zonder index, hoofdstuk of andere nummers is niet echt snel te vinden wat je wilt weten.

ik waardeer je moeite, maar het voegt volgens mij niet zoveel toe. of je copy-paste nieuwe relevante informatie, of je voegt iets zelfgeschevens toe met nieuwe relevante informatie of eigen ervaring/onderzoek.

en je stuk aanpassen was gewoon een hele goede tip die je afwimpeld met een slap compliment. of jij geeft elk hoofdstukje een nummertje in een index, of 100en mensen scrollen hun muis kapot om je handboek maar weg te klikken.

nou twijfel ik nog tussen: "Dit is mij oordeel en daar moet u het mee doen!" of "Hier word ik niet vrolijk van!"

doei
 

roll-up

Experimenterende gebruiker
even een snel vraagje,

Ik heb hier een beetje pep (1gram) en er zit zo'n 0.2 gram 4fmp doorheen.
Is het gevaarlijk om nog te gebruiken?
En als het kan is het dan het beste om te snuiven of een bommetje te maken aangezien je bij 4fmp niet moet bijnemen.

Alvast dank. :)
 

Skirre

Bewuste gebruiker
roll-up zei:
even een snel vraagje,

Ik heb hier een beetje pep (1gram) en er zit zo'n 0.2 gram 4fmp doorheen.
Is het gevaarlijk om nog te gebruiken?
En als het kan is het dan het beste om te snuiven of een bommetje te maken aangezien je bij 4fmp niet moet bijnemen.

Alvast dank. :)

Het is af te raden om speed met 4fmp te combineren aangezien je hersenen daar een harde klap door krijgen. Als ik jou was zou ik het weggooien maar als je het risico toch wil nemen kun je het beter in een bommetje doen dan snuiven. De verhalen van 4f snuiven die ik gehoord heb zijn niet de meest prettige ervaringen.
 

roll-up

Experimenterende gebruiker
Het is al weggegooit en een 'normaal' grammetje pep in de plek gekomen.
Wil geen risico lopen.
 

Fool

Badass junkie
Daarnaast lijkt het me niet zo'n heel tof plan om een mix met 4-FA te gaan snuiven. Dat spul brandt. :confused:
 
Kan ik hier nog reageren of is het wat mosterd na de maaltijd? :wink:

Ik lees dat alcohol bij de gedoogde middelen wordt geschaard, omdat deze minder schadelijk zou zijn. Als er één middel veel schade aanricht is het alchohol. Voor mezelf vind ik het niet erg dat alcohol gedoogd is (zo nu en dan zijn wat glaasjes alcohol zeker lekker), maar als je er over nadenkt is het eigenlijk echt idioot hoe gemakkelijk alcohol verkrijgbaar is, omdat het verslavingsprobleem gigantisch is. Sterker nog, je krijgt een komplete overload aan alcohol waar je maar komt. En als je dan ziet hoe schadelijk alcohol kan zijn op fysiek, psychisch, sociaal en neurologisch vlak. Het is een middel wat lichamelijk zo ongeveer het meeste schade aan kan brengen aan een lijf bij overmatig gebruik; bv hersenschade (denk aan Korsakov), neurologische problemen, meerdere vormen van kanker (bv maagkanker, slokdarmkanker, mondkanker), levercirrose etc.
En er zijn nogal wat alcoholverslaafden in Nederland. Er zijn bijna 5 keer zoveel alcoholverslaafden in ons land tegenover het aantal drugsverslaafden (alle drugsoorten bij elkaar). Zelf heb ik jaren in de verslavingszorg gewerkt en heb ik ook gezien dat het veel problemen oplevert, iets wat nogal onderschat wordt.
Dus dat alcohol minder schadelijk zou zijn, is wat vaak gedacht wordt, maar toch zeker niet waar is.
 

autysd

Bewuste gebruiker
@psych-out
goede verslagen :hearteyes:
i heb zelfs wat text gecopy-pasted :rock:

alleen de bewering dat heroine de meest destructieve drug is; :openmouth:
-over een bevolking gezien ? alcohol geeft vele doden direct en indirect
-in tijd geplaatst ? sommige drugs zijn fataal in no time, of by een iets te grote dosis
-afkick-ernst meegerekend ?
-verslavingsniveau meegerekend ?
 

De Dunne

DF-koning
De Leukste Thuis!
Benzoboss zei:
autysd zei:
@TIJDLOOS, jouw balken-grafiek is natuurlijk weer epic :wink:
@autysd
Weer een oud topic terug gehaald echt epic.
Goed bezig jonge goed bezig.

Nou weet autysd het wel hoor. Het is nu al door meerdere verteld. Jij zeikt m nu ook al 3x af. Beetje overbodig.
 

benzzzy

Badass junkie
Dunnetjess33 zei:
Benzoboss zei:
autysd zei:
@TIJDLOOS, jouw balken-grafiek is natuurlijk weer epic :wink:
@autysd
Weer een oud topic terug gehaald echt epic.
Goed bezig jonge goed bezig.

Nou weet autysd het wel hoor. Het is nu al door meerdere verteld. Jij zeikt m nu ook al 3x af. Beetje overbodig.
Ja ik weet het.
Bet is idd overbodig maar het is ook overbodig om 100 berichten te posten.
 

autysd

Bewuste gebruiker
Dunnetjess33 zei:
Benzoboss zei:
autysd zei:
@TIJDLOOS, jouw balken-grafiek is natuurlijk weer epic :wink:
@autysd
Weer een oud topic terug gehaald echt epic.
Goed bezig jonge goed bezig.

Nou weet autysd het wel hoor. Het is nu al door meerdere verteld. Jij zeikt m nu ook al 3x af. Beetje overbodig.

precies goed gezegd, ik post evenveel over oudere onderwerpen dan dat ik er kritiek over krijg
beetje onozel vind ik; er wordt in 2 weken een stempel van een saaie lul in mijn hol geneukt, waar ik niet op zit te wachten
als 1/3 van mijn posts, over voor mij interessante posts gingen, dan post ik daarover, take it or leave it gvd :angry:
 

Tijdloos

DF-koning
Tripreporter
@Autysd heb in een ander topic ook gezegd mijn excuses dat ik zo overkwam , inmiddels weten we wel dat je niet voor niets soms oudere topics tegenkomt. Wat fijn dat het blijft leven met nieuwe informatie.

Wou het nog even benadrukken.
Peace
 

autysd

Bewuste gebruiker
Tijdloos zei:
@Autysd heb in een ander topic ook gezegd mijn excuses dat ik zo overkwam , inmiddels weten we wel dat je niet voor niets soms oudere topics tegenkomt. Wat fijn dat het blijft leven met nieuwe informatie.

Wou het nog even benadrukken.
Peace

great stuff Tijdloos, en ik begrijp op zich ook dat een, voor mij nog nieuw interessant topic, voor vele van jullie al saai is geworden, komt ok :stoned: :grin: :wave:
 
Bovenaan