spiritualiteit! En nu: wat simpeler...wie kent er mooie, goede uitspraken/spreekwoorden en gezegdes, uit de geloofsgeschriften? Ik ken er!

Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories

De Zandman

Badass junkie
In dit topic heb ik gevraagd om eens wat goeds uit de diverse geloofsgeschriften te benoemen.
Geloofsgeschriften zijn: de bijbel, de kor'an, boeddhistische gezegdes, enz enz.
Geloof wordt bekritiseerd, en ja, lang niet alles is rozengeur en maneschijn. zonder meer.
Maar toch staan er spreuken in, waaraan ikzelf grote waarde hecht.
Zij stemmen tot nadenken.
En daarom wilde ik de aandacht daar eens op richten.

Graag de visie van de medeleden!
 

De Zandman

Badass junkie
Als eerste reactie, ik noem enkele voor mij echt zeer goede gezegdes, uit de bijbel.
Ik ken er meerdere, maar ik begin bescheiden. Eens zien wat men ervan vindt.
O ja, zij zijn niet direct drugs gerelateerd .

De eerste, de aller belangrijkste!

" Hij, die zonder zonden is, die werpe de eerste steen."

De tweede:

"Ach Vader, vergeef het hun. Zij weten immers niet, wat zij doen...."

Als de derde, en dan wacht ik even reactie af:

Komt allen tot Mij, die vermoeid zijn. Ik zal hun rust geven."
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Even wat quotes van belangrijke personen uit verschillende geloofsovertuigingen, of die aan de basis stonden van deze overtuigingen.

Ten eerste Jezus die natuurlijk aan de basis staat van het Christendom. Ik heb vaak moeite om mooie quotes van Jezus of uit de bijbel in zijn algemeen te vinden, omdat ze vaak zo gericht zijn op de persoon Jezus zelf. Van het rijtje wat ik hier neerzet is Jezus de enige die heel vaak graag duidelijk maakt dat hij zelf een heel belangrijk persoon is. Of hij nu echt zo egocentrisch was, of dat dat later allemaal is toegevoegd, wie zal het weten... Persoonlijk stoot het mij altijd af. Al is er wel degelijk wijsheid in zijn woorden en in de bijbel te vinden, maar je moet er vaak voor zoeken en tussen de regels door lezen.

Jezus:

The kingdom of God is within you.

The kingdom of heaven does not come with signs to be perceived.Dan Rumi, een belangrijk persoon uit het midden-oosterse soefisme. Hij deed enkele van de mooiste en diepzinnigste uitspraken ooit naar mijn mening.

Rumi:

Yesterday i was clever, so i wanted to change the world. Today i am wise, so i am changing myself.

Do not feel lonely, the entire universe is inside you.

There is a voice that doesn’t use words. Listen.

You have to keep breaking your heart. Until it opens.Lao Tzu, of Laozi. De vermoedelijke auteur van de Tao Te Ching. Het werk waar het Chinese taoïsme op is gebaseerd.

Lao Tzu:

If you do not change direction, you may end up where you are heading.

Those who know do not speak. Those who speak do not know.

Knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment.Krishna, een god uit het hindoeïsme en mythisch persoon. Hoofdpersoon in de beroemde Bhagavad Gita.

Krishna:

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

The key to happiness, is reduction of desires.

Pleasure from the senses seems like nectar at first, but is bitter as poison in the end.

Actions do not cling to me because i am not attached to their results. Those who understand this and practice it live in freedom.En natuurlijk Gautama Buddha. De persoon van waaruit het boeddhisme is ontstaan.

Buddha:

When it hurts, observe. Life is trying to teach you something.

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.

The past is already gone, the future is not yet here. There’s only one moment for you to live.
 
Laatst bewerkt:

8️⃣6️⃣

Badass junkie
Even wat quotes van belangrijke personen uit verschillende geloofsovertuigingen, of die aan de basis stonden van deze overtuigingen.

Ten eerste Jezus die natuurlijk aan de basis staat van het Christendom. Ik heb vaak moeite om mooie quotes van Jezus of uit de bijbel in zijn algemeen te vinden, omdat ze vaak zo gericht zijn op de persoon Jezus zelf. Van het rijtje wat ik hier neerzet is Jezus de enige die heel vaak graag duidelijk maakt dat hij zelf een heel belangrijk persoon is. Of hij nu echt zo egocentrisch was, of dat dat later allemaal is toegevoegd, wie zal het weten... Persoonlijk stoot het mij altijd af. Al is er wel degelijk wijsheid in zijn woorden en in de bijbel te vinden, maar je moet er vaak voor zoeken en tussen de regels door lezen.

Jezus:

The kingdom of God is within you.

The kingdom of heaven does not come with signs to be perceived.Dan Rumi, een belangrijk persoon uit het midden-oosterse soefisme. Hij deed enkele van de mooiste en diepzinnigste uitspraken ooit naar mijn mening.

Rumi:

Yesterday i was clever, so i wanted to change the world. Today i am wise, so i am changing myself.

Do not feel lonely, the entire universe is inside you.

There is a voice that doesn’t use words. Listen.

You have to keep breaking your heart. Until it opens.Lao Tzu, of Laozi. De vermoedelijke auteur van de Tao Te Ching. Het werk waar het Chinese taoïsme op is gebaseerd.

Lao Tzu:

If you do not change direction, you may end up where you are heading.

Those who know do not speak. Those who speak do not know.

Knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment.Krishna, een god uit het hindoeïsme en mythisch persoon. Hoofdpersoon in de beroemde Bhagavad Gita.

Krishna:

Man is made by his belief. As he believes, so he is.

The key to happiness, is reduction of desires.

Pleasure from the senses seems like nectar at first, but is bitter as poison in the end.

Actions do not cling to me because i am not attached to their results. Those who understand this and practice it live in freedom.En natuurlijk Gautama Buddha. De persoon van waaruit het boeddhisme is ontstaan.

Buddha:

When it hurts, observe. Life is trying to teach you something.

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.

The past is already gone, the future is not yet here. There’s only one moment for you to live.
Quotes van Jezus zijn er niet. Vergeet niet dat de bijbel pas paar honderd jaar na zijn diod werd opgetekend.
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Quotes van Jezus zijn er niet. Vergeet niet dat de bijbel pas paar honderd jaar na zijn diod werd opgetekend.
Klopt inderdaad. De andere quotes zullen ook twijfelachtig zijn in sommige gevallen schat ik zo in. Het gaat hier vaak om duizenden jaren oude uitspraken. Er gebeurt een hoop in zoveel tijd, waardoor lang niet zeker is wie wat heeft gezegd.

Maakt ze niet minder mooi vind ik. :)
 

Zeelanddude

Badass junkie
Tripreporter
De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn.

Die zijn oor stopt voor het geschrei des armen, die zal ook roepen, en niet verhoord worden.

Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap.


Allemaal terug te vinden in het boek Spreuken.
Ach, ik ben er mee opgegroeid en ken er maar genoeg 🤣
 

De Zandman

Badass junkie
Dit zijn hele mooie!
Ga zo door

Ik heb niet gezegd dat het om uitspraken van Jezus alleen gaat.
Nee, het gaat om uitspraken die uit enig geloofsgeschrift afkomstig zijn.

De Gelijkenissen komen wél van Jezus, en zijn toch zeer zeker treffend te noemen.
Neem bijvoorbeeld de Gelijkenis van de Kaars maar eens.
Deze verklaart waarom niet iedereen 100 jaar oud wordt...
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Religie=oorlog
Religie heeft onnoemelijk veel ellende veroorzaakt, maar ik vraag me altijd af als dat er niet was geweest, dat we niet andere manieren hadden gevonden om het leven hier op aarde tot een hel te maken voor vele mensen. Religie is natuurlijk niet de oorzaak, maar wij zelf.

Daarnaast is het bijzonder om te zien dat onder alle regels, al het dogmatisch denken en onder alle mogelijke angstzaaierij een gedeelde essentie lijkt te zijn onder religies. Kijk goed en je vindt dat ze vrijwel allemaal in de kern naar hetzelfde verwijzen. Religie ontdaan van al het onnodige en onderdrukkende is in mijn ogen spiritualiteit.
 

Ganggang💯

Badass junkie
Religie heeft onnoemelijk veel ellende veroorzaakt, maar ik vraag me altijd af als dat er niet was geweest, dat we niet andere manieren hadden gevonden om het leven hier op aarde tot een hel te maken voor vele mensen.
Waarschijnlijk was er dan wel een andere manier geweest. Alleen de vraag is of dat dan ook door zoveel medestanders werd goedgekeurd onder het mom van 'mijn religie is het absolute antwoord'.
Religie is natuurlijk niet de oorzaak, maar wij zelf.
Religie is de stok om mee te slaan voor velen. Jammer dat ook de mensen die niks met religie hebben daar dan ook slachtoffer van worden.
alle mogelijke angstzaaierij een gedeelde essentie lijkt te zijn onder religies.
Goed verwoord! Dit is inderdaad een gemeenschappelijke noemer bij elke religie. Angst hebben voor zonden en ongelovig leven. Gewoon een manier om alle marionetten in het gareel te houden.
Religie ontdaan van al het onnodige en onderdrukkende is in mijn ogen spiritualiteit.
Dat zou ik heel erg mooi vinden.
 

De Zandman

Badass junkie
dat is een hele mooie definitie. Mindless!
Daar kan ik me goed in vinden i.i g.
Zinder al het onnodige en onderdrukkende.
Ik denk dat er op deze manier maar weinign"goede" religies zullen overblijven..
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Waarschijnlijk was er dan wel een andere manier geweest. Alleen de vraag is of dat dan ook door zoveel medestanders werd goedgekeurd onder het mom van 'mijn religie is het absolute antwoord'.
Ja, goed punt...

Religie is de stok om mee te slaan voor velen. Jammer dat ook de mensen die niks met religie hebben daar dan ook slachtoffer van worden.
Nog een goed punt.

Goed verwoord! Dit is inderdaad een gemeenschappelijke noemer bij elke religie. Angst hebben voor zonden en ongelovig leven. Gewoon een manier om alle marionetten in het gareel te houden.
Volgens mij las je deze niet helemaal zoals ik hem bedoelde, maar nu ik mijn post weer lees, staat het er ook wat onduidelijk. Ik bedoelde niet dat angst de essentie is in religies, al is dat inderdaad wel een gebruikte tool om de poppen in het gareel te houden ja. De essentie in (vele) religies is imo juist goed. Het is alleen dat er zoveel qua regeltjes en tradities om die essentie heen is gebouwd, dat velen zelfs nooit tot die essentie doordringen. En ik kan ze dat ook niet verwijten, want de meeste religie is nu echt een poppenkast geworden.

Dat zou ik heel erg mooi vinden.
Ik denk dat er aan de basis van vele religies mensen stonden die dieper inzicht hadden in het bestaan. Die doordrongen tot de essentie en zo zulke bijzondere persoonlijkheden werden dat zij vele volgelingen kregen. Maar dat de oorspronkelijke boodschap (van liefde) met de jaren steeds meer verborgen werd onder regels, tradities, doctrine. Tot op het laatst dus alleen nog maar dat laatste zichtbaar is. Teveel volgers, te weinig leiders. Iedereen zou zijn eigen leider moeten zijn. Spiritualiteit is denk ik "the flight of the alone to the alone" zoals Osho het zei. Mensen gaan bij een geloofsgemeenschap om ergens bij te horen. Maar als je ergens bij hoort, dan hoor je weer niet bij andere gemeenschappen/stromingen. Zo hebben we nu allemaal groepen die tegen elkaar zijn, terwijl ironisch genoeg de essentie van religie juist liefde was...
 

Ganggang💯

Badass junkie
Ja, goed punt...


Nog een goed punt.


Volgens mij las je deze niet helemaal zoals ik hem bedoelde, maar nu ik mijn post weer lees, staat het er ook wat onduidelijk. Ik bedoelde niet dat angst de essentie is in religies, al is dat inderdaad wel een gebruikte tool om de poppen in het gareel te houden ja. De essentie in (vele) religies is imo juist goed. Het is alleen dat er zoveel qua regeltjes en tradities om die essentie heen is gebouwd, dat velen zelfs nooit tot die essentie doordringen. En ik kan ze dat ook niet verwijten, want de meeste religie is nu echt een poppenkast geworden.


Ik denk dat er aan de basis van vele religies mensen stonden die dieper inzicht hadden in het bestaan. Die doordrongen tot de essentie en zo zulke bijzondere persoonlijkheden werden dat zij vele volgelingen kregen. Maar dat de oorspronkelijke boodschap (van liefde) met de jaren steeds meer verborgen werd onder regels, tradities, doctrine. Tot op het laatst dus alleen nog maar dat laatste zichtbaar is. Teveel volgers, te weinig leiders. Iedereen zou zijn eigen leider moeten zijn. Spiritualiteit is denk ik "the flight of the alone to the alone" zoals Osho het zei. Mensen gaan bij een geloofsgemeenschap om ergens bij te horen. Maar als je ergens bij hoort, dan hoor je weer niet bij andere gemeenschappen/stromingen. Zo hebben we nu allemaal groepen die tegen elkaar zijn, terwijl ironisch genoeg de essentie van religie juist liefde was...
Well said!
 
Laatst bewerkt:

De Zandman

Badass junkie
Ik moet zeggen, Mindless, dat de spreuken die je uit verschillende religies, hebt neergezet, werkelijk de essentie van " het geloof, ik c. De geloven, weergeven.
Ik vind ze i.i g. Zeer interessant, en ik kom er zeker nog op terug!
Deze spreuken goed te begrijpen heeft tijd nodig...vandaar.
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Ik moet zeggen, Mindless, dat de spreuken die je uit verschillende religies, hebt neergezet, werkelijk de essentie van " het geloof, ik c. De geloven, weergeven.
Ik vind ze i.i g. Zeer interessant, en ik kom er zeker nog op terug!
Ik vind ze ook fascinerend!

Deze spreuken goed te begrijpen heeft tijd nodig...vandaar.
Dit klopt echt helemaal. Dit soort spreuken moet je vaak naar terugkomen om de ware betekenis ervan te doordringen. Het kan heel goed zijn dat iets op het eerste gezicht maar een vage uitspraak lijkt te zijn. Maar dan kom je er later naar terug op het goede moment en dan klikt het. Dan zie je dat het helemaal geen vage betekenis had, maar dat het simpeler was dan je had gedacht. Dat je zelf te moeilijk dacht en daarom de simpelheid en waarheid ervan niet inzag. Zo heb ik bijvoorbeeld het boek de Tao Te Ching. Daar staan allemaal van dit soort uitspraken in. Soms sla ik deze weer eens open en lees ik een paar pagina's. En vaak zijn er dan momenten dat ik iets lees en ineens begrijp en er met mijn hoofd niet bij kan dat ik dezelfde zin zo vaak eerder heb gelezen maar nooit echt begréép, want het staat er zó direct en simpel.

In mijn ogen is dat wel een kenmerk van echte wijsheid, dat deze in zijn aard simpel is. Wellicht (nog) niet makkelijk te begrijpen voor een complex denkende geest, maar uiteindelijk zal de tijdloze waarheid ervan duidelijk worden als men er naar terugkomt.
 

De Zandman

Badass junkie
Een spreuk uit het grote Boek is deze :

Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert, is wijd en breed, en velen zijn er, die hem inslaan.
Hoe nauw is toch de poort, en hoe smal de weg die voert naar het leven, en slechts weinigen zijn er, die hem vinden..
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Een spreuk uit het grote Boek is deze :

Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert, is wijd en breed, en velen zijn er, die hem inslaan.
Hoe nauw is toch de poort, en hoe smal de weg die voert naar het leven, en slechts weinigen zijn er, die hem vinden..
Dat is een hele mooie, maar gruwelijk harde waarheid.
 

Zeelanddude

Badass junkie
Tripreporter
Een spreuk uit het grote Boek is deze :

Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert, is wijd en breed, en velen zijn er, die hem inslaan.
Hoe nauw is toch de poort, en hoe smal de weg die voert naar het leven, en slechts weinigen zijn er, die hem vinden..

lol, het is toch erg, ik wist uit mn hoofd dat het uit boek Mattheus is. Welk hoofdtuk moest ik even opzoeken. Net als @Mindless zegt. Een gruwelijke harde waarheid. Als je er in geloofd natuurlijk.
Vind de veklaring van de tekst over de kameel door het oog van de naald wat makkelijker om eerlijk te wezen maargoed.
Lol, wat voor onderwerpen er al niet aan bod komen op een drugsforum.
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
lol, het is toch erg, ik wist uit mn hoofd dat het uit boek Mattheus is. Welk hoofdtuk moest ik even opzoeken. Net als @Mindless zegt. Een gruwelijke harde waarheid. Als je er in geloofd natuurlijk.
Als je niet weet van de smalle weg naar het leven en de brede weg naar de ondergang, heb je nog veel meer kans om die laatste te nemen. Zie hoeveel mensen alleen al op DF vaak de brede weg nemen, mijzelf inclusief. Constant terugvallen in verslavingen bijvoorbeeld. Snelle makkelijke pleziertjes in plaats van de echte juiste keuzes te maken. Het smalle pad te vinden.

Daarom zijn dit soort dingen denk ik niet slechts een geloof, maar tijdloze universele waarheden. Ze zijn altijd van toepassing.
 

Dirkjan

Bewuste gebruiker
Totaal niet mijn topic sinds ik niet religeus ben, maar als ik een quote zou moeten noemen is het toch van Buddha. Althans, er staat op internet dat hij van Buddha is. Hij is wat cliché misschien maar ik vind wel dat het klopt. Buddha heeft trouwens vaak dingen waar ik me wel enigszins in kan vinden. Maar ik ben geen Buddhist. Ik geloof niet in reincarnatie, samsara, verlichting, het achtvoudige pad etc. Dat is mijn grote kritiek op het Buddhisme. Het spreekt zichzelf hiermee tegen.

Maar de quote dus:

“You can search throughout the entire universe for someone who is more deserving of your love and affection than you are yourself, and that person is not to be found anywhere. You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.”
 

joetsie

Wijs gebruiker
Wie oogst zal zaaien.
Als iemand je op de wang slaat,keer hem je andere wang toe.
Ben totaal niet gelovig of zo opgevoed,maar mijn moeder gooide met spreekwoorden
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
@Dirkjan
Mooie post en een goed punt maak je.

En ik ben het ermee eens. Elke keer wanneer religie zijn intrede doet en doctrines aanbrengt in de (in mijn ogen) oorspronkelijke spiritualiteit, komt er een corruptie in het hele ding. Wat je zegt, het begint te rammelen. Daarom ben ik ook tegen religie. Een uitzondering zou dan misschien nog het Zen-boeddhisme kunnen zijn, waarin boeddhisme van zijn doctrines gestript is en helemaal gericht is op constante meditatie/mindfulness. Daar kan ik me op zich in vinden. Maar ja, waarom dat dan nog een naam geven denk ik dan. Je kunt meditatie/mindfulness toepassen, zonder het Zen-boeddhisme te noemen of wat dan ook. Want het is voor ons mensen zo makkelijk om ons te gaan hechten aan labels. "Ik ben een (zen-)boeddhist" haha. :wink:
 

Dirkjan

Bewuste gebruiker
Er gings iets fout met het forum maar dit was de reactie die ik gaf op Mindless. @McLeod?
Blijkbaar is deze verdwenen.
=
Mijn grote kritiek met het Buddhisme ligt bij het concept Samsara en reincarnatie. Zoals je waarschijnlijk weet geloven Buddhisten dat men reincarneert en met deze meerdere levens door een bepaalde levensstijl en ideologie te volgen hij uiteindelijk tot Samsara wordt geheven, ofwel ultieme verlichting. Ze geloven dat de reincarnatie een soort vloek is, en dat Samsara het hoogst haalbare is wat een mens kan bereiken. Zolang er geen Samsara is bereikt zal de cyclus van wedergeboorte doorgaan.

Hier ligt meteen mijn punt van kritiek. Buddha leert ons dat het leven een groot vraagstuk is, en dat we bewust moeten zijn van het hier. Wat Buddhisme in eerste instantie zegt is dat ieder mens gelijk is, ieder mens verdiend in essentie alle liefde, en het brein en de manier waarop je denkt en dingen interpreteert is wie je bent.

Maar Samsara vertelt ons dat er een groter goed is, een ultieme staat van zijn. Dat betekent dat er ook afvallers zijn. Er zijn dus mensen die deze staat in geen miljoen jaar zullen bereiken. Hier ligt het probleem voor mij. Hoe kan je zo open, medelevend, begripvol en pacifistisch zijn terwijl je uiteindelijk toch een selectie maakt van mensen die door de "hemelpoort" mogen en wie niet?

Begrijp me niet verkeerd, ik ben het in principe eens met wat het Buddhisme ons vertelt. Maar ik ben tegen Samsara, wedergeboorte, reincarnatie of het achtvoudige pad. Meerdere ideologieën van Buddhisme hebben mij geinspireerd in mijn leven. Ik ben er ook heel dankbaar voor. Maar hoe meer je gaat kijken naar naar wat het nou eigenlijk is, hoe meer je er achter komt dat het rammelt. En dan kom je erachter dat er niet zoiets bestaat als een perfecte religie of levensovertuiging. Het leven is één groot mysterie. Ik vind het prima als iemand mij tips geeft over hoe ik mijn leven en dat van anderen kan verbeteren. Maar ik wil niet dat iemand mij oplegt wat de regels zijn. Het leven veranderd continu.

We zijn nog niet klaar voor deze levenswijze. Als hij daadwerkelijk zou bestaan zou de mensheid het meteen wegwuiven vandaag de dag. We zijn als Icarus die te dicht bij de zon vliegt. Zodra er iets naar voorschijn komt dat onze aard van bestaan zpu kunnen verklaren wordt dat onmiddelijk de grond in geboord.
 

De Zandman

Badass junkie
Wie oogst zal zaaien.

??! Deze is gedestilleerd uit:

" Wie wind zaait, zal storm oogsten. "

Als iemand je op de wang slaat,keer hem je andere wang toe.

Destillaat:

" Als iemand u op uw linkerwang slaat, keert u hem de rechter toe "

Ben totaal niet gelovig of zo opgevoed,maar mijn moeder gooide met spreekwoorden

Niet om flauw te willen zijn, maar als jouw teksten ongewijzigd die van je moeder zijn, moet ze toch weer een tijdje naar de katechismus les...

Nu iets meer aux serieux...

Alle geloven zouden wat mij betreft, op één hoop kunnen worden gestapeld, waarna na een zeker bezinningsproces, er de beste gedeeltes daaruit tot een nieuwe religie zouden kunnen worden samengesmeed.
En dit proces net zoals het maken van Damast staal.
( voor wie dit niet kent dit is verschillende soorten staal iedere keer weer samenvouwen, plat smeden, en opnieuw samenvouwen.
Net zoals de Japanners hun K6atana's door zeer gespecialiseerde samurai wapen smeden lieten maken.

Dit zou volgens mij een zeer goed nieuw geloof kunnen worden...
 
Laatst bewerkt:

De Zandman

Badass junkie
En nu een spreuk die echt "werkt ".
Tenminste voor mij...

" Ken uzelf, en ken uw vijand.
U zult in geen honderd veldslagen verliezen..."
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Alle geloven zouden wat mij betreft, op één hoop kunnen worden gestapeld, waarna na een zeker bezinningsproces, er de beste gedeeltes daaruit tot een nieuwe religie zouden kunnen worden samengesmeed.
Ik geloof niet dat dat zal werken. Althans, niet op de lange termijn.

Het is wederom het "Wij mensen kunnen dit fiksen. Wij kunnen orde en gerechtigheid brengen." Maar kunnen we dat? Tot op zekere hoogte, ja. Maar het is altijd een systeem gevoelig voor corruptie. Geef het genoeg tijd en corruptie zal intreden.

Wat ik zelf een hele mooie quote uit de Tao Te Ching vind, die hier betrekking op heeft:

Therefore when Tao is lost, there is goodness.
When goodness is lost, there is kindness.
When kindness is lost, there is justice.
When justice is lost, there is ritual.
Now ritual is the husk of faith and loyalty, the beginning of confusion.
Knowledge of the future is only a flowery trapping of the Tao.
It is the beginning of folly.


Dat waar jij het over hebt, speelt zich denk ik voornamelijk af op het gebied van 'justice'. Gerechtigheid. Een systeem van door mensen bedachte normen en waarden. Maar zoveel is er niet nodig om van gerechtigheid te degraderen tot ritueel. En de ene groep heeft zijn rituelen en de andere groep weer zijn eigen. Je ziet waar dat heen gaat...

Daarom denk ik dat dit nooit zal gaan kunnen werken op de lange termijn. Want iedereen heeft toch zijn eigen waarheden. Liefde is hoger dan waarheid denk ik. In liefde stijgen we van gerechtigheid naar vriendelijkheid (kindness), naar goedheid (goodness) en uiteindelijk verliezen we onszelf in liefde en is het liefde zelf die ons leeft als de Weg (de Tao). Wat trouwens ook de betekenis is van mijn onderschrift: "Lose yourself in this love."

We kunnen als mensen veel, maar we kunnen de wereld niet fiksen met bedachte normen en waarden denk ik. Daar is iets groters dan onszelf voor nodig.
 

joetsie

Wijs gebruiker
Niet om flauw te willen zijn, maar als jouw teksten ongewijzigd die van je moeder zijn, moet ze toch weer een tijdje naar de katechismus les...

Nu iets meer aux serieux...

Alle geloven zouden wat mij betreft, op één hoop kunnen worden gestapeld, waarna na een zeker bezinningsproces, er de beste gedeeltes daaruit tot een nieuwe religie zouden kunnen worden samengesmeed.
En dit proces net zoals het maken van Damast staal.
( voor wie dit niet kent dit is verschillende soorten staal iedere keer weer samenvouwen, plat smeden, en opnieuw samenvouwen.
Net zoals de Japanners hun K6atana's door zeer gespecialiseerde samurai wapen smeden lieten maken.

Dit zou volgens mij een zeer goed nieuw geloof kunnen worden...
oke stuur wel een briefje naar boven.Ach over geloof valt niet te twisten.Ik dacht dat het om spreuken ging sorry
 

De Zandman

Badass junkie
In de aanhef van dit topic wordt het geloof, diverse religies, met name genoemd.
Als bron van de spreuken.
Vwb geloof en religie, het zijn vaak de spreuken, uit dat kader, die " het meest treffend" zijn. Hier gaat het mij, als TS om.
Ik geloof niet dat dat zal werken. Althans, niet op de lange termijn.

Het is wederom het "Wij mensen kunnen dit fiksen. Wij kunnen orde en gerechtigheid brengen." Maar kunnen we dat? Tot op zekere hoogte, ja. Maar het is altijd een systeem gevoelig voor corruptie. Geef het genoeg tijd en corruptie zal intreden.

Wat ik zelf een hele mooie quote uit de Tao Te Ching vind, die hier betrekking op heeft:
Dat waar jij het over hebt, speelt zich denk ik voornamelijk af op het gebied van 'justice'. Gerechtigheid. Een systeem van door mensen bedachte normen en waarden. Maar zoveel is er niet nodig om van gerechtigheid te degraderen tot ritueel. En de ene groep heeft zijn rituelen en de andere groep weer zijn eigen. Je ziet waar dat heen gaat...

Daarom denk ik dat dit nooit zal gaan kunnen werken op de lange termijn. Want iedereen heeft toch zijn eigen waarheden. Liefde is hoger dan waarheid denk ik. In liefde stijgen we van gerechtigheid naar vriendelijkheid (kindness), naar goedheid (goodness) en uiteindelijk verliezen we onszelf in liefde en is het liefde zelf die ons leeft als de Weg (de Tao). Wat trouwens ook de betekenis is van mijn onderschrift: "Lose yourself in this love."

We kunnen als mensen veel, maar we kunnen de wereld niet fiksen met bedachte normen en waarden denk ik. Daar is iets groters dan onszelf voor nodig.

En met dit laatste, denk jij, waarde Mindless dat louter en alleen uit : " de liefde " de hele wereld zonder corruptie, onrecht , enz de totale samenleving kan functioneren en voortbestaan?
Daar zou ik graag in mee willen gaan, maar ik denk, dat dit domweg door alle verschillen niet gaat lukken...
 

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
En met dit laatste, denk jij, waarde Mindless dat louter en alleen uit : " de liefde " de hele wereld zonder corruptie, onrecht , enz de totale samenleving kan functioneren en voortbestaan?
Daar zou ik graag in mee willen gaan, maar ik denk, dat dit domweg door alle verschillen niet gaat lukken...
In potentie, ja. Maar of dat in de nabije toekomst zal gebeuren en wanneer dan, ik heb geen idee.

We verschillen, maar dat is allemaal maar in de onwerkelijkheid. Liefde/eenheid is de werkelijkheid en de sterkste kracht in het universum, dus trekt deze alles constant naar zich toe, bij wijze van spreken. Maar we hebben vrije wil en kunnen en zullen ons daartegen verzetten. Mensen denken dat ze liefde willen, maar echte liefde leidt tot de dood van de zelf en voelt aan als de dood, vanuit het perspectief van een mens te zijn. Liefde vernietigd onwerkelijkheid, dus als je daaraan gehecht bent zul je liefde (nog) niet compleet toelaten. Maar uiteindelijk ga je verliezen tegen liefde.

Ik denk dat het nog een heel stuk erger gaat worden met corruptie en onrecht, voordat mensen op een meer collectief niveau de onwerkelijkheid loslaten. Maar tot die tijd staat het ons vrij om al in de realiteit te gaan leven, door steeds meer te kiezen voor liefde en zo ons deel bij te dragen aan het realiseren van hemel op aarde. Of dat laatste ooit een werkelijkheid gaat worden, ben ik niet zeker van trouwens. We kunnen onszelf in onze stupiditeit mogelijk compleet vernietigen.
 

De Zandman

Badass junkie
Even een spreuk, die met ons, gebruikers, te maken heeft.
Met name met hen, die willen stoppen.

Ledigheid is des duivels oorkussen.

In de eerste, oo zo moeilijke tijd vlak na het stoppen, moet je deze situatie, niets te doen hebben met name, absoluut zien te vermijden.
Afleiding is vaak van doorslaggevend belang!
Zorg dus altijd dat je niet in de ledigheidsmodus terecht komt..
 
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories
Bovenaan