Info XTC: informatie om risico's te beperken

Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories

Tijdloos

DF-koning
Tripreporter
Feiten die je moet weten:

* XTC begint na een half uur tot een uur te werken. Na 3 tot 6 uur is het uitgewerkt.
* XTC is 24-72 uur aantoonbaar in de urine.
* XTC stimuleert de afgifte van een aantal stoffen in de hersenen waardoor je stemming verandert: je voelt je blij en wil contact met anderen (serotonine). Je voelt je actief (adrenaline). Een andere stof, dopamine, zorgt voor het genotsgevoel.
* Drugs worden via het bloed in de hersenen opgenomen. Vrouwen hebben minder bloed dan mannen waardoor de concentratie hoger wordt. Kleinere mensen kunnen ook meer effect verwachten.
* Het bewustzijnsveranderend effect vermindert als je vaker dan één keer per maand gebruikt. De serotonine raakt door het gebruik van XTC op en moet eerst weer aangemaakt worden.
* Als je je hoofdzakelijk opgepept voelt en het bewustzijnsveranderende effect nauwelijks optreedt, is er te weinig serotonine en is de periode tussen het slikken te kort. Bijslikken heeft vanwege het tekort aan serotonine geen zin.
* Bij een gebruikershoeveelheid XTC (1pil) zal de politie niet optreden. Wel kan zij de XTC in beslag nemen.
* XTC kan langdurige medische klachten geven.

XTC pilPositieve werking:

* Energiek
* Blij gevoel
* Contact willen maken met anderen, minder geremd
* Opgaan in muziek, lekker kunnen dansen
* Zin om te knuffelen

Negatieve werking:

* Misselijkheid
* Stijf gevoel in armen en benen
* Malen met de kaken. Knarsen
* Hartkloppingen
* Verkeerd voelen of "out gaan"

XTC pilRisico's op de korte termijn:

* Je kunt aan de buitenkant niet zien welke stof er in de pil zit of hoe sterk het is.
* XTC verhoogt de lichaamstemperatuur. Door de combinatie van XTC, hitte, lang dansen en te weinig water kun je uitdrogen en oververhit raken. Dat kan dodelijk zijn.
* XTC kan schadelijk zijn voor nieren en lever. De nieren en de lever zijn de "grote schoonmakers" van het lichaam. De kans op orgaanschade en hersenschade neemt toe bij een verhoogde temperatuur. Wat dat betreft, is de combi van XTC en amfetamine extra riskant.
* XTC verdooft pijn. Je voelt blessures minder en loopt er te lang mee door.
* Heel soms is iemand allergisch voor XTC. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Risico's op de lange termijn:

* Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat XTC schadelijk is. Hoe vaker je neemt en hoe hoger de dosis, des te meer kans op schade. Soms ontstaan medische problemen na een lichte dosis. Er is echter nog volop discussie over de omvang en ernst van hersenschade en de mate waarin de hersenen zich herstellen. XTC kan negatieve gevolgen hebben voor je geheugen, voor het ontstaan van depressie en mogelijk ook voor je vermogen je te concentreren.
* Gebruikers van XTC die ook amfetamine / speed nemen, hebben meer kans op hersenschade. Volgens diverse onderzoekers wordt de aan XTC toegeschreven hersenschade voor een deel bepaald door combinatie met amfetaminegebruik. Hoe dan ook, het nemen van amfetamine op zich vergroot de kans op hersenschade.
* De kans op hersenschade is groter bij een omgevingstemperatuur van meer dan 18 - 20 graden Celsius.
* XTC lijkt voor het ontstaan van geheugenproblemen riskanter voor vrouwen.
* Sommige mensen raken geestelijk afhankelijk van XTC.
* Bij zwangerschap is XTC schadelijk voor het ongeboren kind.
* Angst, flashbacks, paniekaanvallen en psychose kunnen optreden. Het is denkbaar dat XTC (net als cannabis en amfetamine ) schadelijker is voor mensen met aanleg voor dit soort problemen.
* Medisch spreekuur. Brijder verslavingszorg heeft een medisch spreekuur voor klachten na drugsgebruik. De bij XTC genoemde klachten zijn angst, paniek, depressie, gevoel dat de wereld "vreemd" is (derealisatie), gevoel alsof je je eigen lichaam als vreemd ervaart (depersonalisatie), slechte concentratie en verminderd geheugen, minder gevoel in de huid (gevoel van tweede huid waardoor je minder gevoel hebt), klachten in het hoofd (schokken, duizelingen, gevoel dat de hersens schrompelen, gevoel dat er lucht in je hoofd zit). Verder worden genoemd: kramp in de spieren, trillingen, stijfheid. Men heeft last van vermoeidheid. En dan zijn er problemen bij het zien.
* Problemen bij het zien
Er zijn meldingen van gebruikers die langdurig last houden van afwijkingen bij het zien (HPPD). Zij zien zeer storende afwijkingen in kleur, vorm, beweging, contrast , bewegende deeltjes in je beeld enzovoort. Er zijn enkele aanwijzingen dat mensen met 'bad trips' meer kans hebben op ontstaan van deze verschijnselen. Er is nog veel onbekend over de mate waarin deze afwijkingen optreden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt. Medische behandeling is mogelijk, maar veel artsen herkennen deze aandoening niet.XTCDosis:

* Een veilige dosis is echt niet aan te geven. Zeker is dat de risico's toenemen naarmate je vaker en meer per keer gebruikt. Ervaren consumenten nemen vaak een "gewone" dosis van ongeveer 1-1,5 mg per kilo lichaamsgewicht. Dat is voor iemand van 70 kilo één pil van 70-75 mg. Beginnende gebruikers nemen meestal de helft van de dosis van ervaren gebruikers.


Dosis en hersenschade:
* Uit onderzoek blijkt dat hersenschade al kan optreden wanneer iemand van 70 kilo 3 pillen van 70 miligram slikt binnen een tijdsbestek van 12 - 24 uur. Dat komt overeen met 3 milligram XTC per kilo lichaamsgewicht.
* Schade aan hersenen kan ook optreden wanneer iemand van 70 kilo in een keer 140 mg XTC slikt.
* Uit enkele jaren oud Nederlands onderzoek blijkt verder dat hersenschade in ieder geval aantoonbaar is na het slikken van ongeveer 50 pillen verdeeld over een periode van gemiddeld tweeënhalf jaar.Combinaties:

* Wees voorzichtig met alcohol. De combinatie XTC+alcohol kan je hoofdpijn, misselijkheid of een kater bezorgen.
* De combinatie van XTC+alcohol overbelast je hart en droogt je lichaam uit (risico oververhitting). Ook de kans op psychische problemen wordt groter.
* Combineer XTC niet met speed. Je overbelast je hart en je krijgt de dagen erna eerder een leeg en uitgeblust gevoel. Combineren met speed is schadelijk voor de hersenen. Je geeft de hersenen dan een dubbele tik.
* Cocaine remt de afbraak van XTC in de lever. Daardoor neemt de kans op schadelijke effecten van XTC voor de hersenen en lever toe.
* Het combineren van XTC en cocaine geeft extra kans op overbelasting van organen en lichamelijke uitputting.
* XTC+teveel blowen kan ook onaangenaam worden. Wacht in ieder geval met blowen tot je de werking van de XTC voelt. Let op de signalen van je lichaam.
* Combineer XTC nooit tegelijk met medicijnen zoals anti-depressiva. Je kunt dan een fatale serotoninevergiftiging krijgen. XTC maakt serotonine vrij en de medicijnen remmen de afbraak. De gevaarlijke aandoening ontstaat meestal als je 's ochtends al weer thuis bent. Het gaat vaak sluipend, je merkt het niet meteen.

Veel pillen bevatten MCPP
mCPP (= meta-chloor phenyl piperazine) wordt vaak verkocht als XTC. In 2009 bevatte bijna 50 % van de geteste en als XTC verkochte pillen mCPP. MCPP lijkt uiterlijk op XTC.
MCPP wordt meestal verkocht als pil. Er zijn pillen die uitsluitend mCPP bevatten. Er zijn ook pillen die mCPP en een beetje XTC bevatten.

MCPP verhoogt net als XTC de werking van serotonine in de hersenen. Dat veroorzaakt het het gewenste effect.
De prijs is ook vergelijkbaar met die van XTC.
Soms is mCPP een poeder.

Je merkt het sterkste effect 1 tot 2 uur na het slikken van mCPP. Het effect kan 4 - 8 uur aanhouden. Dat is dus langer dan bij XTC.
Een werkzame dosis is voor iemand van 70 kilo varierend van 25 milligram (voor een gemiddeld effect) tot 50 millligram (voor een sterk effect). In 2006 bevatte de geteste en als XTC verkochte pillen gemiddeld 27 milligram mCPP.

MCCP geeft het op op XTC gelijkende warme, "wause", "love-gevoel". Soms krijgen mensen na het slikken van mCPP hallucinaties. Een lichte oppeppende werking wordt ook wel gemeld. Het is opvallend dat mensen sterk verschillen in wat ze van mCCP vinden. Sommigen vinden mCPP lekkerder dan XTC. De meeste gebruikers vinden mCCP echter onprettig. Hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, onaangename hallucinaties zijn de meest genoemde klachten. Migraine kan ook optreden. De onaangename bijwerking treedt ook op nadat het gewenste effect is verdwenen.

Waarschijnlijk is mCPP niet giftig voor de hersenen (zoals XTC wel is) . Bij een overdosis kan echter wel onrust, oververhitting en een zeer gevaarlijke serotoninevergiftiging ontstaan. De combinatie van mCPP met XTC of anti-depressieve medicijnen kan dit risico vergroten.
Het is nog niet bekend hoe groot dit risico op serotoninevergiftiging in de praktijk is.
Aangezien mCPP na wat langere tijd gaat werken, is er een risico dat men bijslikt en zo te veel binnen krijgt.

Mephedrone.
Mephedrone wordt in pillen aangetroffen. Mephedrone wordt ook als XTC gebruikt.
Mephedrone (4-Methylmethcathinone) is een in het laboratorium gemaakte drug. Mephedrone is een afgeleide van Cathinone. Cathinone is het werkzame bestanddeel van de Khat plant die in Oost Afrika, Jemen, Somalië veel wordt gekauwd. De effecten van het kauwen van Kath zijn bij matig gebruik mild. De effecten van de in laboratorium gemaakte Cathinone producten zijn sterk. Mephedrone wordt zowel geslikt als gesnoven. Als het wordt gesnoven, doet het zeer en tast het bij frequent gebruik de neus aan.

Volgens gebruikers lijkt de werking op die van XTC, waarbij de stimulerende werking overheerst. Gebruikers melden op internet, dat het middel een sterke geestelijke afhankelijkheid geeft.

In Zweden en Denemarken is melding gemaakt van 2 sterfgevallen na het gebruik van Mephedrone. Hoewel nog onduidelijk is of het in beide gevallen uitsluitend om Mephedrone ging, is het toch goed om rekening te houden met ernstige bijwerkingen.

In de discussies op internet wordt melding gemaakt van de gewenste effecten als vervanger van XTC. Maar er zijn ook veel meldingen van nare effecten, zoals blauw/zwarte plekken op de knieën, enorme misselijkheid, vreselijke hoofdpijn, bewusteloosheid, oorsuizen, gevoelloosheid.

Er zijn nog geen wetenschappelijke gegevens over mogelijke lichamelijke gezondheidsrisico's. De meldingen op het internet maken wel duidelijk, dat frequent gebruik of gebruik van hoge doseringen gevaarlijk kan zijn. Het combineren van op Cathinone gebaseerde producten met andere drugs of alcohol lijkt extra riskant te zijn.Tips: Tips

* Laat je XTC testen.
* Gebruik alleen als je je lichamelijk en psychisch goed voelt.
* Neem XTC bij speciale gelegenheden en niet meer dan 1 keer per 2 - 3 maanden.
* Zorg tijdig voor afkoeling. Rust af en toe uit.
* Vul vocht- en zoutverlies aan. Als je danst heb je ieder half uur een glas water, zoete frisdrank, isotone drank ("sportdrank")Eet een zout koekje of wat chips om het zout aan te vullen. Dat is om het zout aan te vullen beter dan isotone drank
* Let op de dosis. Als je meer gebruikt omdat je het effect niet meer voelt raak je aan XTC gewend en is de periode tussen het slikken te kort.
* Niet aan het verkeer deelnemen. Je veranderde stemming en verminderde vaardigheden om te rijden, verhogen de risico's.
* Zorg voor herstel van je lichaam door goed te eten en te rusten. Neem na XTC- gebruik vitamine C (fruit, frisdrank, sinaasappelsap). Dit is een anti-oxidant en gaat gifstoffen tegen die schade aan weefsels en organen veroorzaken.
* Wees voorzichtig want je voelt onder invloed van XTC minder pijn. Je kunt gewond zijn zonder dat je het merkt.

Eerste hulp

Als XTC verkeerd valt kun je angstig en onrustig worden. Ook kun je oververhit raken en kun je een snelle hartslag hebben. Wat kun je doen als iemand dit overkomt.
Bij angst: zoek een rustige plek en geef hem als hij nog goed kan slikken iets zoets te drinken.
Bij oververhitting: is hij rood en warm, zoek een koele plek en besproei hem met water. Is hij bleek en zeer warm: bel onmiddellijk 112, doe overtollige kleren uit en besproei hem met water.
Bij bewusteloosheid (hij reageert niet meer op aanspreken of pijn) Bel 112 en leg hem op zijn zij (dan kan hij niet stikken in zijn tong of braaksel). Bij hartproblemen bel 112. Bedenk: een getrainde EHBO'er kan uitgebreide hulp bieden.

Bron
 
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories
Bovenaan