Heeft God ooit iemand te hulp gekomen?

Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories

Mindless

DF-koning
Zweefkees
Emeritus Mod
Top Tripreporter
Het meest eigenaardige voorbeeld in dit vraagstuk vond, en vind ik nog steeds seze bijbelse vertelling:

Toen de Here Jezus aan het kruis genageld was, werd Hij uitgedaagd.

Uitgedaagd met de woorden:
"Als U werkelijk de zoon van God bent, en U wonderen kunt verrichten., waarom haalt Uw God U dan niet van dit kruis af?"
En later, bijna op het moment van Zijn sterven, riep hij de woorden:
"Eli, Eli, Eli Sabbatani?
Hetgeen vertaald betekent: " mijn God, Mijn God. waarom heeft U Mij verlaten?"
Wat dus aangegeven heeft dat de Vader van Here Jezus zijn eigen Zoon liet hangen aan dat kruis.
Deze gebeurtenissen vind ik zogezegd zeer, zeer eigenaardig.
Want als ik mij min of meer in een soortgelijke situatie zou zien, en mijn zoon hangt daar ergens aan vastgemaakt, wel, dan haal ik hem van dat artikel waaraan hij vast zit, af!
En degenen die hem daar hebben vastgemaakt, die krijgen straf...absoluut!
Deze kwestie maakt het geloven in toch wel erg lastig...
In mijn ogen is het goed dat dit geloven in zo'n God lastig maakt. Zo'n God is namelijk een God voor mensen wiens spiritualiteit niet verder gaat dan geloven in een soort entiteit die even met zijn vingers knipt en problemen hier op aarde fikst en wensen vervuld. Een nogal kinderlijke interpretatie van God. We zullen als volwassenen op een gegeven moment verder moeten kijken dan het idee van de 'doe een wens God'. (al kan het denk ik best gebeuren dat het Geheel een individu in nood soms helpt)

Er zijn parallellen te vinden tussen de Christelijke interpretatie (de heilige drie-eenheid) van God en de Hindoeïstische interpretatie. In mijn ogen geven die overeenkomsten goed weer dat beide naar hetzelfde refereren. Het kan zijn dat ik al eens eerder heb verwezen naar deze relatie, maar het kan denk ik ook geen kwaad om dat nog een keer te doen:

Zo heb je natuurlijk in het Christendom de 'Vader'. Het synoniem daarvoor in het Hindoeïsme is de '(para)Brahman'. Dit is God zoals God zichzelf ervaart. Brahman is het hoogste. Brahman is stil, eeuwig, de onveranderlijke Werkelijkheid. Brahman is het geheel.


Dan heb je in het Christendom de 'Zoon'. Wat daarvoor synoniem staat in het Hindoeïsme is de 'Atman'. De Zoon is óók God, maar God als een individu. God leeft in alles als de Zoon/Atman.

"For God so loved the world that he gave his one and only Son"

Vanuit God's perspectief is het ook zijn enige zoon. Vanuit het perspectief van het individu zijn er velen. Brahman/Atman zijn hetzelfde, maar bekeken vanuit verschillende perspectieven.


En dan is er nog de laatste in de drie-eenheid: de 'Heilige Geest'. Deze verbindt Vader en Zoon, Brahman en Atman. Waar Brahman stilte/onveranderlijkheid is, is de Heilige Geest beweging. Het is de Goddelijke adem. Dat wat alles animeert. Het synoniem in Hindoeïsme hiervoor is 'Shakti'. Shakti is beweging, leven, energie, de 'Aum'.


In mijn interpretatie is wat er daar aan dat kruis gebeurde, dat Jezus in een laatste schreeuw om hulp nog naar God als externe kracht uitriep: "Why have thou forsaken me..." om daarna Zelf-realisatie te ervaren. Om te beseffen dat de Zelf = God. Atman = Brahman. God heeft ons hier niet aan ons lot overgelaten op aarde, maar heeft zijn ware aard als de onveranderlijke Werkelijkheid (Brahman) vergeten en is als de Zoon, de Atman in creatie gaan leven. Creatie, het spel van Shakti/de Heilige Geest. De wereld van beweging/verandering.

Ik denk dat het de bedoeling is dat we ontluisterd worden in onze zoektocht naar een externe God. Dat we zo vaak teleurgesteld moeten worden in die zoektocht, dat we uiteindelijk stoppen met naar het externe te kijken en beginnen aan Zelf-realisatie. Dat de Vader niet apart is van de Zoon, maar dat de Zoon in de Vader is en de Vader in de Zoon. Ze zijn het hetzelfde, maar op verschillende niveau's.


En toen gooide Corona roet in het eten...
Corona is de anti-christ... :tonguewink:
 
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius Smartshop headshop cannabis seeds
Azarius vaporizers and accessories
Bovenaan